كليپ سكسي کوس مو دار سرخپوستی کسش بعدشم یه حس و حال عجیبی

كليپ سكسي کوس مو دار سرخپوستی

كليپ سكسي دقیقه ای با اونا صحبت کرد و سیگار کشید ولی بعدش برگشت مثل اینکه باهم به توافق نرسیده بودند بعدن که ازش پرسیدم گفت بو می دادند اینم بگم یه دختری هم بود که به عنوان کس کش اون وسط ایفای نقش می کرد و هی می اومد می گفت کسی رو نمی خوای؟ دوستم به اون دختر ایجنت گفت اونم به دختری که در بالا اشاره کردم و حالا دیگه برگشته بود سر جاش گفت دختره هم پاشد اومد میز ما و بلافاصله ابجو و سیگارو گارسون برامون اورد دختره اهل باکو بود و لیسانس فیزیولوژی اون طور که من فهمیدم داشت و به دلیل درامد پایین به جندگی روی آورده بود که انصافا شغل كليپ سكسي پردرامدیه برای یه دختر
خلاصه بعد از تموم شدن سیگار و گرفتن پولش دوتایی رفتیم تو یه اتاق داخل اتاق که شدیم

حرف های نیما که تمام شد فهمیدم فعلا پیشنهاد کردن جلوی من به خاطراتفاقاتی که اون شب تو پارتی افتاده داده.. و هنوز از تهدید کردن حرفی نزده.. یعنی دیگه الان مهرانا میدونست با کرده شدنش جلوی خودم موافقت کردم. قسمت سخت ماجرا به مهرانا گفته شده بود. امیدوار بودم صبح که از خواب پا میشه رفتارش بهتر شده باشه. خوبی كليپ سكسي داشتن پدر و مادر شاغل این بود که خونه نیستن تا پی به رفتار مشکوک ما ببرند. تا سه روز بیشتر طول روز تو اتاق خودش بود و فقط وقتی پدر و مادرم شب به خونه می اومدن تو پذیرایی پیداش میشد. تازه اون هم به بهونه درس خوندن و امتحان داشتن سرش تو کتاب بود و اصلا منو نگاه نمیکرد. میدونستم بدجوری داره خجالت میکشه..خواسته نیما خیلی براش سنگین بود و من اینو درک میکردم. اینکه یک دختر قرار باشه جلوی داداشش زیر یک پسر غریبه بخوابه بزرگترین حس خجالت برای یه دختر بود. نیما توی اون سه روزی که مهرانا كليپ سكسي خودش رو تو خونه پنهان کرده بود تو تلگرام خبر داد آرمان منتظر جوابه.. عجیب بود که آرمان تا اون لحظه حرفی در این مورد به من نزده بود و جای خودش نیما رو واسطه کرده بود. این مرتیکه آرمان 37 سالش بود هیکل مردونه داشت و جای بابای من حساب میشد در صورتیکه مهرانا یک دختر دبیرستانی بود.

بعید میدونستم مهرانا بتونه تحملش کنه.. توی اون سه روز تو تلگرام زمانیکه پدر و مادرم سر کار كليپ سكسي بودن به مهرانا پیام میدادم و سعی میکردم همه اون اتفاقات رو توجیه کنم. دوبار تیک خوردن پیامها نشون میداد میخونه ولی جواب نمیده کوس مو دار سرخپوستی.. هم من هم مهرانا به خاطر این پیشنهاد نیما از هم خجالت می کشیدیم منتهی مهرانا به خاطر اینکه دختر بود بیشتر خجالت می کشید. حدس میزدم این سه روز که خودشو تو اتاقش حبس کرده به خاطر همینه… اما صبح روز چهارم بعد از اینکه سینا رو به مدرسه بردم تا امتحان بده به خونه برگشتم . پای تی وی بودم که دیدم مهرانا با مانتوی مدرسه داره از پله ها پائین میاد كليپ سكسي. نزدیک من که شد دیدم داره گریه میکنه.. یهو گوشی موبایلشو به من داد و گفت ببین.. متعجب نگاش کردمو گوشی رو گرفتم. نیما براش یه کلیپ فرستاده بود که توی کلیپ داشت برگه واخواست و شکایت سفته ها که به من قبلا نشون داده بود رو توضیح میداد. كليپ سكسي توی کلیپ دو تا برگه دادخواست و شکایت دیگه هم نشون میداد که من قبلا ندیده بودم وقتی برگه ها رو نزدیکتر آورد اسم من و مهرانا توش بود.

سکس

اون بلافاصله شروع کرد به دراوردن لباساش منم به دنبالش لباسامو دراوردم با اینکه کیرم شق شده بود ولی نمی دونم چرا کلا تمرکز نداشتم و حس شهوتم بالا نمی اومد اون شروع کرد به لب گرفتن و با دستش کیرمو گرفت بعدش بهم گفت بار اولته منم گفتم اره خلاصه یه چند بار از هم لب گرفتیم ولی من اون لذتی که فکر می کردمو نداشت شاید به خاطر این بود که ما همو نمی شناختیم كليپ سكسي شایدم عوارض جق بیش از حد خلاصه بعد از لب گرفتن بهش گفتم بخوابه اونم به پشت خوابید یه دستی به کسش زدم اونم گفت زود باش بکن تو من کیرمو گذاشتم لب کسش و فشار دادم تو خودم هم روش خوابیدم نمی دونم یه بار تونستم تلمبه بزنم یا نه که ابم اومد و ریختم تو کسش بعدشم یه حس و حال عجیبی داشتم که البته زود برطرف شد.
اشک هاشو با پشت دستش پاک کرد در حالیکه عقب عقب می رفت و صورتش به سمت من بود گفت ببینی تحریک میشی هان؟؟ ببینی یکی منو…. دیگه بقیه حرفشو نزد . نشست روی زمین دستاشو دو طرف سرش گرفت… نمیدونستم باید چیکار کنم. تا میخواستم آرومش کنم جیغ می کشید اگه هم به حال خودش رهاش میکردم میخواست همینطور روی زمین بشینه… کنارش بدون حرف كليپ سكسي ایستاده بودم که یهو یه پژو 206 اومد کنار ما ایستاد یکی از تو ماشین داد زد داداش دمت گرم جوری زدی توش دیگه نمیتونه راه بره. تا خواستم فحش بکشم دیدم اوههه سه چهار نفرن ممکنه پیاده شن کونمو پاره کن کوس لیسی کیر خوری. با دست اشاره کردم برن.. مهرانا که نگاشون کرد همون یارو برگشت به من گفت جـــون قیافش نشون میده هر چهار نفرمونو جواب میده مکان دارما.. با این حرف پسره، مهرانا بالاخره از روی زمین بلند شد و به سمت خارج اتوبان راه افتاد. نفس راحتی کشیدم. تو دلم گفتم یعنی کس و کونش كليپ سكسي میتونه همزمان چهار نفر رو جواب بده؟ هر جوری بود به خونه رسیدیم… بدون اینکه حتی با پدر و مادرم صبحت کنه رفت تو اتاقش… برای شام هم پائین نیومد. رفتم تو اتاقم زنگ زدم نیما… صبح خود را با سکس صبحگاهی آغاز کنیدبرگشت گفت به مهرانا گفتم اون شب تو پارتی داشتی میدادی داداشتم میخواست دادنت رو ببینه… من هم میخوام جای اون پسره باشم.. کوس مو در سرخ پوست.

بلوجاب
کیر تا تخم

دانلود فیلم لزبین دانلود فیلمهای سکسی دانلود فیلم سکسی جدید سکس المان دانلود فیلم xxx دانلود سوپر ایرانی دانلود xxx دانلود رایگان فیلم سکسی دانلود بازی سکسی سکس دانلود

Actors: Mary Popiense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *