فیلم گی خیانت زن با سه تا کیر کلفت راحت شلوار و شرتشو کشیدم پایین

فیلم گی خیانت زن با سه تا کیر کلفت

فیلم گی با هزار ترفند یه کاری کردم که با میلاد بریم تو یه اتاق بخوابیم ، همینجور که دراز کشیده بودیم پیش هم کلی گفتیم خندیدیم و شروع کردیم فحش دادن به هم که یهو وسط کس شعرا گفت بیا کیرمو بخور، منم دیدم بهترین موقعس واسه اینکه کیرشو بخورم، دهنم اب افتاد ، بش گفتم کیرتو میخورما، خندید گفت فیلم گی کیه که بدش بیاد، یه دست گذاشتم رو کیرش و همینجور که واسش شروع کردم به مالیدن تو گوشش گفتم بین خودمون میمونه ? تعجب کرده بود ولی با یه لبخند ازم استقبال کرد و گفت خیالت راحت، منم با خیال راحت شلوار و شرتشو کشیدم پایین و کیر گندشو آروم گذاشتم تو دهنم ، واااااای که عجب کیری، همون لحظه عاشقش شدم، یه کیر 18 سانتی و کلفت، با ولع هرچه تمام داشتم میخوردم اونم تمام تلاششو داشت میکرد که هم خودش هم من نهایت لذت رو ببریم ، با دستش موهامو نوازش میکرد و کیرشو محکم میکرد تو دهنم ، هر از گاهی هم فیلم گی یکی میزد تو گوشمو قربون صدقم میرفت،
خیانت زن با سه تا کیر کلفت
مسول صرافی پولهارا توی پاکتی گذاشت
به من داد تشکر کردم ودر ادامه اضافه کردم اگر ممکنه یک تاکسی برایم خبر کنید ممنون میشم.
با این که خورشید درست در وسط اسمان قرار فیلم گی داشت اما هیچ تاثیری تو سوزباد ملایمی که میتوانست در مدت کوتاهی پوست را بسوزاند و از حالت عادی در بیاورد نداشت
همین چند قدم برای رسیدن به تاکسی کافی بود تا سرما به زیر لباسها عبور کند وبه تن ادم برسد وادم را به لرز بیندازد درحالی که بخار تولید شده روی شیشه عینکم را تمیز میکردم به راننده تاکسی گفتم شاندیز لطفا وتاکسی براه افتاد
برای نهار چند تاد نان باید میگرفتم. به شاندیز که رسیدیم به راننده گفتم تا جلوی نانواییی ای بایستد
ایستاد وبعد از تهیه نان با دادن مسیر مرا به داخل محوطه هتل محل اقامتم برد
پیاده شدم حساب کردم و رفتم داخل لاوی سوار اسانسور شدم توی راهرو ی فیلم گی طبقه سه که رسیدم کمی از سرما ولرز بدنم کم شد نانهای داغی که گرفته بودم دیگر داغ نبودند سرد شده بودند

خیانت زن با سه تا کیر کلفت

سکس
در دوم را رد کرد در سوم اتاق ما بود دست کردم توی جیبم تا کلید رابیرون بیاورم اما کلیدرا گویا دراتاق جا گذاشته بودم
در را حول دادم عجیب بود با فشار کمی که دادم در باز شد بخودم گفتم فیلم گی بزار یکم سربه سر احمد بگذارم
یواش داخل شدم رایحه خوشی که به بوی عطر زنها میماند دماغم را غلغلک داد
باخودم گفتم غلط نکنم احمد برنامه ای داره پیاده میکنه اما احمد اهل برنامه نبود تازه ادم بیکاراست توی کانادا کشوری که بهترین برنامه را میشود در انجا داشت اینجا توی مشهد ؟باخودم گفتم خوب از هر باغ گلی چیدن که عیبی ندارد
با احتیاط از کنار دیوار وارد سالن شدم صدا ی شالاپ شلوپ به گوشم خورد ناکس رفته توی حموم نانها را گزاشتم روی مبل وپاکت پول را هم کنارش رفتم اویز در ورودی را انداختم تا کسی نتواند وارد شود
برگشتم لباسهایم را در اوردم کنار پاکت پولها گذاشتم عینکم را کمی فیلم گی انطرفتر
یواش وارد حمام شدم حمید کنار وان روی سکوی مخصوص ماساژ دراز کشیده بود صورتش در پشت پرده واقع شده بود مثل اینکه تازه شروع کردند ومن دیر رسیده بودم
من واحمد از بچگی همدیگر را میشناختیم دست سرنوشت او را برد توی فیلم گی ونکوور و مرا شیراز هر دو مجرد.یک هفته پیش بود که نقشه ایرانگردی احمد را شروع به اجرا کردیم .مدتی بود که احمد دچار افسردگی شده بود برای همین این مسافرت را چید و مرا هم همراه خود کرد تا این سفر پربارتر باشد
بهرحال زن با پوست سفید عضلات ورزیده اش مشغول مالیدن روغن به تن احمد بود با خودم گفتم وایسا ببین بعد ماساژ احمد چطور سکس میکنه ؟خلاصه منتظر ماندم تا ببینم نتیجه چه میشودماساژ تمام شد واحمد با دستاش زن را به خود فرا خواند ودوتایی قلت خوردن توی وان وصدای قهقهه وصحبت شروع شد احمد عربی حرف میزد و صدایش فیلم گی هم کمی تعغیر کرده بود تعجب کردم وبا خودم گفتم شاید اب باعث شده تن صدایش کمی بالاتر بیاید بهر حال زن با لمبر های سفید ورو فرمش در دقیقه ای کیر احمد را شق کرد مرحله مالش تمام شد وزن نشست روی احمد وبا نشانه گیری مثل موشکی که منتظر خوردن ماشه به چاشنی با حرکتی ظریف کیر احمد را در کوس تنگ ونازش فرو کرد صدای احمد واخو اوخ زن مرا گیج کرده بود کیرم راست شده بود با خودم گفتم زشته که جرق بزنم بزار برم سه تایی یک کاریش میکنیم در حالی که کیر راست شده حشری ام فیلم گی را با دست میمالیدم به جلو رفتم وبا صدای بلند گفتم .من اومدمممم یک باره مرد زن را حول داد وخودش را به عقب کشید واز وان بیرون افتاد اه احمد نبود وای تو احمد نیستی وای چه خبطی کرده بودم در حال معزرت خواهی بودم که متوجه شدم مرد هیچ حرکتی نمیکند گویا سرش ضربه خورده بود زن ازم پرسید تو کی هستی ؟ در حالی که چشمهای مرد سبزه روی عرب را چک میکردم گفتم گمونم اشتباه اومدم .پرسید بیهوشه ؟گفتم اره زن را نگاه میکردم سینه های لیمویی ای سفید موهای خیسش که روی شقیقه اس چسبیده بود تصویری رویای فیلم گی را ایجاد کرده بودوباعث شد در برابر اتفاق افتاده بتوانم خونسردی خودم را حفظ کنم

گی ایرانی گی سکسی گی فیلم سکس کره ای سکس کره ای سکس اسپانیایی سکسی اسپانیایی فیلم سوپر ژاپنی سکسی چینی سکس چینی سكس هندى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *