فیلم پورن خارجی آبم و با فشار ریختم تو کسش فتار معمولش انحراف داشته باشه عمد

فیلم پورن خارجی آبم و با فشار ریختم تو کسش

فیلم پورن خارجی اول از زن داداشم بگم،اسمش سروه است 29 سالشه وتقریبا 10 ساله که با برادر بزرگم ازدواج کرده، با توجه به قد نسبتا کوتاهش اندام واقعا خوبی داره و من تو آرمان شهر خیالی خودم بارها و بارها براش داستان سازی کردم اما چیزی که توجه منو خیلی به خودش جلب میکرد کون گرد و گوشتی و خوش فرمش بود که در کانون توجه من بود واقعا داشت دیوونم میکرد و این دیوونگی به دید زدن ها و بارها و بارها به بهونه های مختلف خونه داداشم رفتن می انجامید،اگه الان بیاین هارد منو ریکاوری کنین بیشتر از صد عکس فتوشاپ شده پیدا میکنین که من جقی درست کردم بله فیلم پورن خارجی من جقی ،از گفتنش شرم ندارم چون واقعا هست،اما رفتار سروه با من مانند بیشتر زن داداشا و برادرشوهرا بود ولی بعضی وقتا احساس میکردم بعضی کاراش از سر عمد بود مثلا دولا شدن ها و امثالهم،اما احساس یک آدم جقی رو نباید زیاد جدی گرفت چون اگه طرف یک هزارم از رفتار معمولش انحراف داشته باشه عمد میپنداریم و براش داستانهای مختلف درست میکنیم،اما ماجرای اصلی مربوط به زمستان 94 ،وقتی از سر کار برگشتم خونه با کمال تعجب دیدم که فقط سروه خونه ماست ازش پرسیدم بقیه کجان ؟ گفت که فیلم پورن خارجی همه خونه عموم هستن یادم افتاد که مادر بزرگم داشت دار فانی رو وداع میگفت و سه هفته بود زیر گوشش یاسین میخوندن اما جون به عزراِئیل نمیداد سروه گفت که این دفعه مثل اینکه قضیه جدیه،گفت تو هم برو، گفتم تو چرا نرفتی؟ ،خندید و گفت خودت میدونی
اومدم پایین سراغ کامپیوتر و با هزار افکار و وسوسه تو ذهنم
آدرنالین خونم داشت به شدت بالا میرفت وقتی میدیدم که فیلم پورن خارجی باهاش تنها هستم حالتی بهم دست داد مثل تشنج که دست و پام شروع کرد به لرزیدن،نمیدونم شما براتون پیش اومده یا نه که بر اثر آدرنالین زیاد خون دست و پاتون بلرزه

سکس

کیرم لای کونش
کامپیوترو روشن کردم و بخاری رو خاموش کردم چون احساس گرمای شدید میکردم، آهنگ شاهین نجفی گذاشتم و صداش رو بردم بالا،به هیچ وجه نمیتونستم از فکرش بیام بیرون،به بهانه چای رفتم بالا وقتی رفتم تو آشپزخونه بود ،گفتم زن داداش چای داریم که گفت قوری رو سماوره،یه چای واسه خودم ریختم و اون پشتش به من فیلم پورن خارجی بود،یک دامن نسبتا چسبون پوشیده بود که کون گرد و خوش فرمشو خوب نشون میداد وقتی چای میریختم رومو برگردوندم و نگاش کردم نگاهی که پنج ثانیه طول کشید،متوجه نگاهم شد دوباره دست و پام میلرزید طوری که درست نمیتونستم استکان رو بگیرم از کارم پشیمون شدم خواستم هر چه زودتر از اون وضعیت دربیام گفتم زن داداش چند وقته که رفتن گفت تقریبا یک ساعتی میشه،لحن صداش فرق کرده بود،با خودم گفتم امیر جقی یک عمره داری واسه این گوشت جق میزنی ازکجا معلوم اونم دلش یه کیر دیگه نخواد؟فکر میکنی از این فرصتها تو عمرت چند بار پیش بیاد اگه الان یه کاری بکنی فوق فوقش چی میشه؟یه سیلی میزنه و تموم،اون که از ترس آبروش چیزی نمیگه و این قضیه بین خودمون میمونه و تموم میشه شاید دیگه رفتارش هیچ وقت مثل گذشته نشه ولی ارزش کدوم فیلم پورن خارجی بیشتره؟با این فکرها خودمو هیپنوتیزم کردم دیگه دلمو زدم به دریا و از پشت بهش چسبیدم،کیر سیخ شده از پشت شلوار بین کپل های مبارک قرار گرفت،جیغ نسبتا بلندی کشید و هلم داد،قلبم مثل قلب گنجشک میزد دهنم خشک شده بود،گفت امیر از تو بعید بود مگه آخرالزمان شده،پناه بر خدا،حس خیلی مزخرفی داشتم شدید عرق کرده بودم اما دیگه کنترل ست خودم نبود دوباره رفتم جلو و محکم گرفتمش،با تمام توان تقلا میکرد و هی میگفت بخدا داد میزنم،وقتی خودشو کشید عقب خوردیم به اجاق گاز و قابلمه افتاد پایین،زورش بهم نمیرسید و مثل بره ای که تو چنگال گرگ گیر افتاده باشه تقلا میکرد،همش چرت و پرت میگفت و میگفت به داداشت میگم و به فلان میگم و از تو انتظار نداشتم و امثالهم،دیگه آب از سرم گذشته بود و تمام بدنشو لمس میکردم بدنی که بارها و بارها تو ذهنم در آرامش فیلم پورن خارجی و رمانتیک لمس میکردم،این بار واقعی بود بوی بدنش همانی بود که تو تصوراتم بود،از بس تقلا کرده بود خسته شده بود و آرام تر شده بود و مرتب تهدید به گفتن ماجرا میکرد،دامنشو کامل کشیدم پایین وکون خوش فرمش از زیر یک شلوار استرچ چسبان منظره ای واقعا حشری کننده درست کرده بود،مثل گرگ گرسنه به جون کونش افتادم،دو دستمو از جلو بهش قلاب کردم و کامل خودمو بهش چسبوندم طوری که کامل کیرم لای کونش جا گرفته بود دیگه تقلای آنچنانی نمیکرد اما دست از چرت و پرت گفتن برنمیداشت که به خاطر فیلم پورن خارجی داداشت بس کن و اله و بله و بهمان، دیگه من اون امیری نبودم که میشناختی ،شلوارو شرتشو با هم کشیدم پایین و کون رویاییش بیرون افتاد یک کون سفید برفی و گوشتی با یکم جوش ریز،باورم نمیشد که این من باشم،گذر زمانو حس نمیکردم

انقد خوب بود همون داخل خالی کردم

کسش رو لیس زدم
نمیکردم،رفتم پایین و شروع کردم به بوسیدن و بو کردن،باورتون بشه یا نشه دیگه هیچ تقلایی نمیکرد لای کونشو باز کردم و سوراخ کونشو لیس میزدم احساس میکردم هیچ وقت این حسو تجربه نکرده بوده چون دیگه هیچ حرفی هم نمیزد،یک زن اگر هر چقدر معتقد و پایبند اصول هم باشه وقتی نقاط حساس بدنشونو تحریک کنی دیگه کامل وا میدن،نمیتونستم فیلم پورن خارجی از کونش دست بکشم و اینقدر لیس زدم تا صدای آه و اوه اونم در اومده بود حسی خیلی خوبی داشتم و باورم نمیشد رویاهام داشت به حقیقت بدل میشد و با خودم میگفتم دمت گرم امیر اگه این کارو نمیکردی تا آخر عمر داغش به دلت میموند،چه حس خوبی داشت به هدف رسیدن،هیچ وقت این حس رو تجربه نکرده بودم چون همیشه هدف در شرق بود و من در غرب،کامل لختش کرم و حتی در درآوردن لباساش کمک هم کرد بعد یه دفعه گفت امیر تاریک شده الانه که برسن،گفتم نگران نباش سر مرگ مادر بزرگمو ول نمیکنن بیان،آروم تر شد و بردمش تو پذیرایی،هر دو لخت مادر زاد،هنوزم باورم نشده بود و احساس میکردم باز این هم یکی از صدها داستان ساخته ذهن خودمه،هر دو کف پذیرایی خوابیدیم و من مثل مار عاشق و معشوق خودمو بهش حلقه زدم بدن سفید و گرم و گوشتیشو حس فیلم پورن خارجی میکردم،بوی حشری کننده تنش،گرمای بدنش،تماس سینه هاش با بدنم از خود بیخودم میکرد،تمام بدنشو ریز بوس کردم،میخواستم ماها تو بغل گرمش بخوابم و از جام تکون نخورم،وای زئوس مقدس چه حس خوبی داشتم،حس میکردم هیچ وقت تا الان زندگی نکردم،پاشو باز کردم کسشو لیس میزدم،صداش در اومده بود،سرمو گرفت و محکم به کسش فشار میداد،کسش کاملا خیس بود و مثل یک ماهی زنده لیزو نرم و خیس،معلوم بود تازه شیو کرده بود،گفت امیر دارم دیونه میشم تا نیومدن سریع کارتو تموم کن،فهمیدم که به شدت دلش کیر میخواست کیرمو گذاشتم لای کسش و آروم هل دادم و تا ته کردم تو.
فیلم پورن جدید پورن سکس پورن استار دانلود فیلم پورن پورن ایرانی فیلم سکسی پورن پورن هاب فیلم پورن پورن پورن استار ایرانی کلیپ سکسی

Actors: Amaris

One thought on “فیلم پورن خارجی آبم و با فشار ریختم تو کسش فتار معمولش انحراف داشته باشه عمد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *