فیلم های الکسیس تگزاس اوه تمام قد کیر تو کونم حس میکنم خورد کسش و اون وسطا یه گازی

0 views

فیلم های الکسیس تگزاس اوه تمام قد کیر تو کونم حس میکنم

فیلم های الکسیس تگزاس نگه داشتن بعد آیدا رفت در خونه فاطمه و اوردش اونجا.همین که فاطمه نشست رو مبل سمیرا پاهاش رو دراز کرد روی میزی که جلوش بود.فاطمه به آیدا گفت:معرفی نمیکنی دوستت رو.آیدا سمیرا رو معرفی کرد.فاطمه گفت کاری با من داشتین که گفتین بیام اینجا؟سمیرا گفت شما جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد بگیرم.من هم بهتون کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به فیلم های الکسیس تگزاس سمیرا یاد داد.سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون یاد میدم.فاطمه گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش

اوه ,تمام قد کیر تو کونم حس میکنم

سکس
پنج شنبه بود و حشرم زده بود بالا، فیلم های الکسیس تگزاس من تو تهران تو خونه مجردیم زندگی میکنم و خونه خودمون رو ترک کردم!
رفتم تو خیابون و دنبال دختر میگشتم، گوشه خیابون یه دختره جذاب و سکسی رو دیدم با موهای بلند و کون گنده و سکسی حسابی رفته بودم تو کفش، بهش گفتم چند میگیری گفت بستگی داره گفتم هارد سکس، گفت دویست تومن، منم ک حشرم بالا زده بود و کیرم بدجوری باد کرده بود قبول کردم!
تو راه یکم حرف زدیم و فهمیدم اسمش سحره فیلم های الکسیس تگزاس و اولین تجربه سکسشه چون به پول احتیاج داره، دلم سوخت براش ولی از کیرمم نمیتونستم بزنم.
منم بهش گفتم برده میخوام اونم قبول کرد وارد ساختمون شدیم بهش گفتم برو دستشویی خودتو خالی کن و اونم رفت.
منم اسپری زدم به کیرم تا از دویست تومنی که میدم فیلم های الکسیس تگزاس نهایت استفاده رو کنم.
فیلم سکسی زیاد دیده بودم و تجربه کامل داشتم از دستشویی اومد بیرون سریع دستامو دور کمرش حلقه کردم و لبامو گذاشتم رو لباس درشت و قرمزش زیاد حرفه ای نبود ولی خب حال داد.

فانتزی کثیف من ,کوس دادن کنار استخر

سوراخش خیلیی تنگ بود
کشوندمش رو تخت و افتادم روشو از رو لباس یکم سینه هاشو مالوندم که دیدم حال نمیده، لباسشو از تنش در اوردم و مالوندمش آه آهش رفته بود هوا و منو حشری تر کرد
سرمو کردم تو موهای بلند خرماییش ک بوی معرکه ای فیلم های الکسیس تگزاس میداد، مستم کرده بود.
بعد شورت زرشکیش رو دراوردم و شروع کردم خورد کسش و اون وسطا یه گازی هم از گوشه کسش میگرفتم دیگ از حشر زیاد داشت جیغ میزد منم دستمو میزاشتم رو دهنش.
منم چون نمیخواستم به این زودی ارضا شه کسشو ول کردم و کیر کلفتمو ک یه بیست سانتی میشه دراوردم اول ک کیرمو دید ترسید منم موهاشو کشیدم تا اومد دهنشو باز کرد ک داد بزنه کیرمو ک راست کرده بودو تا ته کردم تو حلقش! چشماش داشت میزد بیرون و مدام اوق میزد منم بی توجه بهش تو دهنش تلمبه میزدم و حااال میکردم، کیرم و فیلم های الکسیس تگزاس چند ثانیه ته گلوش نگه داشتم و بعدش دراوردم تفلک سحر قرمز شده بود ک نفس نفس میزد زیر لب گفت وحشی منم زدم تو گوشش و گفتم حرف دهنتو بفهم جنده و پرتش کردم رو زمین، اومد گذاشتم رو کسش ک بکنم تو خودشو کشید عقب و گفت دخترم! گفتم پولشو میدم گفت نه!!
منم بیخیال شدم و گفتم داگ استایل بشه اونم گفت چشم و خوابید، یه بالش گذاشتم زیره شکمش تا کونه گندش بالاتر بیاد یهو دیدم بغض کرده ک گفتم چته و گفت میترسم منم گفتم نترس یجوری میکنم اخ نگی و خندیدم
سوراخش خیلیی تنگ بود خودم داشتم فک میکردم ک چجوری بکنم توش ک فیلم های الکسیس تگزاس اول خشک خشک یه انگشت کردم توش ک داد زد منم سریع دهنشو گرفتم و گفتم خفه شو!

کیرمو کشیدم بیرون داشت درد میکشید
دیگ سه تا انگشتم تو کونش بود و اون داشت گریه میکرد ، یکم کرم زدم به کونش و کیرمو گذاشتم رو سوراخش ، سره سحرو کردم تو بالش و با دستام کمرشو گرفتم تا فرار نکنه.
اول به زور سره کیرمو به زوور کردم توش داشت گریه میکرد و التماسم فیلم های الکسیس تگزاس میکرد منم یهو فشار دادم ک تا دسته بره توش ولی نصفش بیشتر نرفت!
جیغ میزد و مثله مار به خودش میپیچید و میخواست فرار کنه، داد زدم سرش و یکی زدم رو کونه جذابش ک حسابی دردش گرفت هی التماسم میکرد و منم بی توجه به خواهش هاش تا ته کردم توش داشت میمرد از درد و مدام میگفت ترخداا گوه خوردم پول نمیگیرممم فقط بزار برمم منم میگفتم دیگ دیره سحرم باید زودتر تصمیمتو میگرفتی و تند تند تلمبه میزدم و من حال میکردم ک اون زجر میکشید یک ربع گذشته بود و به لطف اسپری کیر مام خیال نداشت ابش بیاد و سحر هم تا لحظه اخری ک کیرمو کشیدم بیرون داشت درد میکشید
وقتی کشیدم بیرون داشت از کونش خون میومد ولی واسه من مهم نبودو فیلم های الکسیس تگزاس کیرمو سریع کردم تو دهنشو دهنشم مثله کونش گاییدم
بهم گفت خیلی وحشی هستیو و میخواست بره ک بهش گفتم کجا اب من ک هنوز نیومده اخه اون ابش دوبار اومده بود.
یکم شاشیدم تو صورتش و اونم حالش داشت بهم میخورد و منم کتکش میزدم و دوباره حالت سگی خوابوندمش و کیرمو تا فیلم های الکسیس تگزاس ته کردم تو کونش و اونم داشت جیغ میزد یک ساعتی از شروع سکسمون گذشته بود و منم ابمو تا قطره اخرش تو کونه سحر خالی کردم و پولشو دادم و فرستادمش بیرون.

بعد از اون دیگ هیچوقت اونو ندیدم ولی اون شب بهترین شب عمرم بود.

دانلود فیلم سوپر ایرانی

الکسیس تگزاس سکس داستان سکسی مادر فیلم پورنو فیلم پورن الکسیس تگزاس بلکد فیلم سکس لزبین داستان مامان سکس لزبین سکس و ماساژ سکس‌مادر