فیلم سکس کیرم در جا شق شد کردم دهنش اصلا منظورشو از این کارا

0 views
0%

فیلم سکس کیرم در جا شق شد ,کردم دهنش

فیلم سکس مشکی با جوراب شلواری و کفش پاشنه بلند مشکی عین پورن استارا شده بود.
اشاره کرد برم طرفش،رفتم پیشش از هم لب گرفتیم همینطور که لب میگرفتیم یهو پرتم کرد رو و اومد روم بهم گفت اینجا من اربابتم و باید دستورامو اطاعت کنی فهمیدی؟
من گفتم بله خانوم
لبخندی زد و از روم بلند شد و گفت آفرین پسر خوب،حالا باید کفشمو تمیز کنی
منم گفتم با چی؟
خندید و گفت با زبونت احمق جون
منم مجبور شدم با دهن و زبونم کفششو تمیز کنم حالم داشت بهم میخورد از این کارش اصلا منظورشو از این کارا نمیفهمیدم. که دیگه گفت بسه کفشامو درآر، دراوردم گفت جورابامو هم درآر، دراوردم.گفت پاهامو بلیس
هرچی از لیسیدن کفشاش بدم اومد از پاهاش خوشم اومد فیلم سکس.
پاهای سفید با لاک قرمز، کف پاشو لیسیدم
و انگاشتاشو تو دهنم میکردم. که دیدم خوشش اومده و گفت بسه،بالاترو بلیس ساق و رونشو لیسیدم و به کسش رسیدم که خودش شرتشو دراورد،کسش صورتی و تپل و خوشکل بود اصلا نمیخورد کس زن 40 ساله باشه شروع کردم لیسیدن از بالا تا پایین که سهیلا آهو اوهش دراومد و سرمو به کسش فشار میداد، کسش خیس خیس شده بود که گفت بسه بخواب،ک خودش با کسش اومد رو صورتم منم کس و کونشو میلیسیدم

سکس
کیر شقم که درحال انفجار بود
توی طول راه همش داشتم فکر میکردم چجوری تصاحبش کنم که به فکر خونه باغ مامان بزرگ افتادم که کلیدش دستم بود بردمش اونجا و بهش گفتم کار دارم اونجا .رفتم تو خونه و دیدم همه چی ردیفه وقتی برگشتم دیدم شیما تو باغ داره راه میره رفتمو از پشت بغلش کردمو بوسیدمش از شانس بد من کیر شقم که درحال انفجار بود بهش فیلم سکس خورد و اونم ازم یه کم فاصله گرفت و به کیرم نگاه کرد .گفتم ریدمو الانه که شیما بره.ولی گفت این چرا اینجوری شده؟نکنه تو خونه با این کار داشتی؟بعدش خندید فهمیدم وضعیت سفیده خواستم ببرمش تو خونه و ترتیبشو بدم که گفت نه الان وقتش نیست و دیرش شده منم یه لب مشتی ازش گرفتم ولش کردم رسوندمش تا نزدیکای خونشون و واسه هفته بعد باهاش قرار گذاشتم که یه حالی بهم بده.اولش ناز کرد و گفت نه

انقدر محکم کسمو ساک زد که آبم اومد

کلی کس لیسی کرده بودم
بالاخره اون روز رسید منم که از قبل کلی کس لیسی کرده بودم و به کیرم وعده داده بودم فیلم سکس خودمو آماده کردم که شیما زنگید و گفت نمیتونه بیاد و کلی زد حال خوردم .دو روز بعد زنگ زد و گفت که اگه بخوام حاضره امروز هم خودش یه حالی بکنه هم من.منم از خدا خواسته رفتم دنبالشو بردمش همونجا.
اولش که اومد تو خونه خجالت میکشید ولی وقتی من کمرشو گرفتمو بردمش طرف اتاق خواب از اون حالت آکبندی در اومد.تو اتاق هی ازش لب میگرفتمو قربون صدقش میرفتم تو همین حین دکمه های مانتوش رو باز کردمو سینه هاشو از روی تابش براش میمالیدم اونم کلی حال میکرد .تابشو در آوردم خوابوندمش رو تخت و دکمه شلوارشو باز کردم .خوابیدم روشو شروع کردم به خوردن گردنش و یکی از دستام هم داشت کسشو میمالید همین که رفتم سراغ لاله گوشش فهمیدم که خیلی حشری شده و نقطه تحریکش همینجاست.خودشو میمالید بهم و بدنمو میمالید برام .همونجور اومدم پایین و دیدم چه هلوهایی جلو چشمم هستش سوتینش مشکی و تور بود یه ذره از رو براش مالیدمو خوردم بعدش دیگه نتونستم طاقت بیارم درش آوردمو حسابی از خجالتش در اومدم اونم که دیگه صداش در اومده بود سرمو محکم به خودش فشار میداد.
گفت نمیخوای یه سری هم به در پایین بزنی گفتم میخوام ذره ذره بدنتو کشف کنم. وقتی از سینه فیلم سکس هاش گذشتم شروع کردم به لیسیدن و خوردن شکمشو اطراف نافش .

میخوام آبتو با زبونم بیارم
شلوارشو در آوردم و دیدم شورتش از رو ست سوتینشه.چه کس پر و توپی داشت شورتشم درآوردم و لباسای خودمم درآوردم و اول زبونمو میکشیدم به کسش بعد شروع کردم به خوردن چه لذتی داشت وقتی میگفت آه.بعد از چند دقیقه گفت بکن تو دیگه بسه.گفتم مگه پرده نداری ؟گفت تو کلاس باله پاره شده حالا بکن تو.منم گفتم الان نه من خیلی وقته تو کف کس و کونتم میخوام آبتو با زبونم بیارم منو کشید رو خودشو ازم لب گرفت و رفت سراغ کیرم اول کلاهکشو بوسیدو شروع کرد به خوردنشو هر چند وقت یه گاز کوچیک میگرفت وقتی دید خوشم میاد کارشو تکرار میکرد دیگه تو ابرا بودم همش بهش میگفتم بخور…بخور…تندتر فیلم سکس تندتر…احساس کردم داره آبم میاد گفتم بسه دیگه گفت چرا گفتم میخوام با کیرم از خجالتت در بیام خوابوندمش رو تخت و کیرمو به چاک کسش میمالیدم و سینه هاشو میخوردم در عرض چند ثانیه کل کیرمو کردم تو کسش.
کسش خیلی تنگ بود ولی با فشار من کیرم به زور رفته بود تو وشیما از شدت درد جیغ میکشید منم که هیچی حالیم نبود با صدای جیغش حال میکردمو دیوونه بار تلمبه میزدم به حدی که اشکش در اومده بود کیرمو در آوردم گفتم میخوام بذارم تو کونت گفت نه هیکلم خراب میشه .خلاصه از من اصرار از اون انکار منم کوتاه اومدمو دوباره کیرمو کردم تو کوسش که خیلی داغ فیلم سکس بود با چندتا تلمبه دیگه حال اومدم.دیدم داره آبم میاد کیرمو گذاشتم تو دهنشو گفتم بخور که یه دفعه انگار تو وجودم بمب منفجر شد و آبم ریخت تو دهنش یه ذره دیگه مالیدمشو بوسیدمش و بعد از اینکه شام رو با هم خوردیم رسوندمش خونه.

فیلم سکس خارجی پورن هاپ فیلم سکس جدید فیلم سکس ایرانی جدید دانلود فیلم سوپر سکس دختر ایرانی سکس پاکستانی داستان سکسی سکس سیاه فیلم سکسی کوتاه  کلیپ سکسی

pussy,licking,hardcore,tits,blowjob,brunette,real,busty,asian,reality,big-tits,big-boobs,pick-up,hardcore-fucking,amateur-sex,asian-teen,pornstar-fucks-fan,las-folladoras,letsdoeit,amateur-euro

From:
Date: October 29, 2022