فیلم سکس کردن کوس هرچی جا افتاده تر کار بلد تر دارم که میخام رتقاع بدم منم کلی چس

فیلم سکس کردن کوس هرچی جا افتاده تر کار بلد تر

فیلم سکس کردن سمیرا گفت بو بکش که هنوز باید کلی عرق کف پا و کون بخوری بعد سمیرا جوراباش رو کرد توی دهن آیدا و کف پاهاش رو گذاشت رو صورت آیدا و کف پاهاش رو میمالوند به دهن و بینی آیدا آیدا هم میگفت اوفففف…….اومممممم……..خیلی پاهات بو میدن!!!!چرا مگه من چه کار کردم؟اوفففف…….بو عرق میده…..خیلی بو میدن پاهات!!!!کاشکی پاهات رو حداقل میشستی.سمیرا گفت گوه خوردی!!!!اتفاقا از اون روزی بهم زنگ زدی پاهام رو نشستم تا عرق کف پاهام صورتت رو جلا بدن!
به زور دوتا سینشو جا داده
یه روز یه خانمی که از قبل میشناختمش فامیل دور( یه روز گربه خونه ننه بزرگم گربشونو گاییده بود در این حد دور)تشریف اوردن در مغازه ؛که من یه سیستم دارم که میخام رتقاع بدم:منم کلی چس کلاس براش گذاشتم،قرار شد کیسشو بیاره و ببینمو بگم چقدر خرجش میشه خلاصه کیسو اوردو مام کلی خرج گذاشتیم رو دستشو یه پول خوبم به جیب فیلم سکس کردن مبارک زدیم.
بعد از چند روز دوباره اومدو گفت که سیستم کار نمیکنه گفتم الا کار دارم و شب میام نگاش میکنم .
از پریی خانم بگم براتون یه زن چادری با قد ۱۶۰ تا ۱۶۲ و چاقو گوشتی (هیچ شباهتی با خاله الکسس یا جینفر نداشت)شوهر یه بچه هم داشت.
شب رفتیم خونشون با ماشین از مغازه تا خونشون پنج مین راه بود،رفتیمو فیلم سکس کردن در زدیم درو باز کردنو تشریف بردیم تو نشستیم پای سیستم دیدیم خار ویندوزو گاییدن.

کوس هرچی جا افتاده تر کار بلد تر

سکس
پسرشو شوهرش هم تشریف مبارک داشتن ؛کلی سوالو تعریفو از این طرفو اون طرف گفتیم و خندیدیم ،که کارم من داشت تموم میشد تو همین گفتنا و خندیدنا متوجه نگاهای پری خانم شده بودم که با یه چادور رنگی نشسته بودو بعضی وقتا کرشو شل میکرد ،ما بی هوا یه چشمک انداختیمو لبخند رضایتو گرفتیم،کار ما تموم شدو اجرتو گرفتیم و خاستیم فیلم سکس کردن بریم شوهرش گفت که دارن با دوستاش میرن استخر منم اگر دوست دارم باهاشون برم ،(لامپ ایکیو سان تو کلم روشن شد ،ممنون که حوالش میکنین به کونم خخخخ)تشکر کردمو گفتم کار دارم باید برم .
رفتم سر خیابون و مثل گربه که میخاد گنجیشک بگیره تو ماشین نشستم تا اقو و پسرش شرو کم کنن.
تا رفتن رفتم جلو در زنگو زدیمو صدای نازش گفت کیه گفتم سعیدم فکنم یه سیدی فیلم سکس کردن جا گذاشتم گفت الا میگردم میارم دم در بعد چند دقیقه تشریف اوردو گفت :سی دیت اینجا نیست یه لبخن که خرم خودتی رو لبش بود ،گفتم میشه بیام بگردم شاید تو کیس جا گذاشته باشم ،خندیدو بفرمارو داد رفتیم تو کلی الکی گشتیمو ندیدیم برگشتم دیدم با چادور باز وایساده لبخند میزنه ،گفت من که فهمیدم چیزی جا نگذاشتی و چرا برگشتی پس الکی نگرد .اینو که شنیدم دیگه فرصت ندادم پریدمو بغلش کردم لبو چسبوندم تو لب ،وای چه حالی میداد چقدر قشنگ لب میخورد از لب بالا به لب پاین لبامون روی هم بازی میدادیم و من محکم فشارش میدادم تو بغلم نمیدونم چند دیقه شد ،یواش دستمو از دورش ازاد کردمو گذاشتم رو سینه چپش وای چقدر نرم بود چه حس خوبی داش همین جور لب میگرفتیمو من سینه نازشو مالش میدادم نکشو براش میمالیدمو چنگ میزدم، فیلم سکس کردن پیرهنشو دادم بالا که وای نگو دوتا گوه ممه داشت(پستون بود دیگه)یه سوتین ایرانی سفید(کرست)که به زور دوتا سینشو جا داده بود ،اونم دادم بالا و مشغول شدم

پسرم ,مامانی کیر میخواد ,درکش کن

قشنگ دور کیرمو گرفته بود
عرق میداد ولی گفتم به کیرم)یکیشو مالش میدادم یکیشو میخوردم نکشو دندون میگرفتم و تو دهنم با زبونم تحریکش میکردم دیگه چشاش خمار شده بود و نفسش بوی شهوت میداد،دستشو روی سرمو گردنم میچرخون وقتی لب میخوردم محکم میکشیدم سمت خودش فشارم میداد تو بغلش منم داشتم میترکیدم از شهوت؛دست راستمو یواش بردم فیلم سکس کردن تو شرتش وای چه خبر بود تا شرتش خیس خیس شده بود لب میگرفتمو یه سینشو میمالیدمو دستم لای کسش بازی میکردم دیگه دوتامون تو اوج بودیم،یواش شرتو شلوارو با هم کشیدم پایین شلوار خودمم باز کردمو با شرت کشیدم پایین گذاشتم لاش ،منو محکم کشید سمت خودش و فشار داد چون شکم داشت منم کیر عمو جانی ندارم نمیشد که بشه چون هنوز ایستاده بودیم خاستم بخوابونمش که مانع نشد با بدبختی و زور خوابوندمش و گذاشتم لاش که وای چه حالی میداد خیس خیس تپل تپل قشنگ دور کیرمو گرفته بود ،یه لحظه بغلم کردو چرخوندم افتاد روم (خیلی سنگین بود)لبو گذاشت تو لبم و با یه دستش کیرمو محکم فشار میداد سمت خودش و بالاو پاین میشد کیرم داشت میشکست ،یه چند بار بالا و پاین شد و ولوو شد روم (فهمیدم که کردتم خبر ندارم)یه چند لحظه تکون نخورد بعد افتاد پایین از روم خاستم شرتو شلوارشو فیلم سکس کردن در بیارم که هیچ جوری راه نداد منم چون بار اول بود نمیخاستم بپره همون جوری لای پای کارمو ادامه دادم

هم دیگرو بغل کردیم
،لای کس تپلش بالا و پاین میکرم و فشار میدادم که احساس میکردم فقد سرش داره میره تو و در میاد یه دو دیقه تلمبه زدمو ریختم همونجا که چه حالی هم داد .بعدش بلند شدیم خدمونو درس راست کردیمو هم دیگرو بغل کردیم و چنتا بوسو لبو این حرفا ،شماره همو گرفتیم .
این اولین بار بود که با پری فیلم سکس کردن سکس کردم
سکس کردن کردن از کون کلیپ سکس دانلود فیلم سکسی خارجی سکس از کون ایرانی سکس از کون افلام سكس عربي فلم سکس امریکایی داستان سکسی تصویری xxx ژاپنی سکس با دختر همسایه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *