فیلم سکس ژاپنی با کون نشست رو کیرم تا ته رفت توش اجازه من لباس پوشیدی

0 views
0%

فیلم سکس ژاپنی با کون نشست رو کیرم تا ته رفت توش

فیلم سکس ژاپنی ۱۰ ساعت جر دادن زنم به بهانه تاخیر 19 روز تنهایی برام خیلی سخت بود. بیشترین چیزیم که اذیتم می کرد این کیر سر به هوام بود که روز پنجم به بعد داشت دیوونم می کرد. من، الناز و یه شب نمی ذاشتم راحت بخوابه. هر شب باهم برنامه داشتیم. بیشتر شبا کارم و با دهنش را مینداختم ولی 3 شب، 4 شب یه بارم یه دست کامل ترتیبش رو می دادم. روزایی هم که عادت ماهیانش بود که مجبوری با دهنش کارم رو را مینداختم.
شده بود 2 شب، 3شب پشت سر هم نکنمش، ولی چنین چیزی تو شرایط خاص اتفاق می افتاد. وقتی که داشتیم رفتیم شهرستان، الناز ازم اجازه گرفت 10 روز اونجا بمونه. منم مشکلی نداشتم. اما واقعا از شب پنجم به بعد داشتم دیوونه می شدم. حسم وحشتناک شده بود. یعنی همون شب پنجم به غلط کردن اوفتادم و اگه دستم به الناز می رسید تا صبح از روش فیلم سکس ژاپنی بلند نمی شدم.
از شب پنجم به بعد من دیگه خوابم نمی برد. همش تو فکر این بودم که الناز برگشت چه جوری می خوام بکنمش و چه حالت هایی می خوام روش پیاده کنم. اما شب به شب ابن فکرا جدی تر و خشن تر می شد. به خود النازم هر روز تلفی می گفتم که وضعم خرابه. اونم می خندید و می گفت خدا به دادم برسه. پام برسه خونه کارم ساختست با اوضاعی که دارم می بینم. می گفتیم و می خندیدیم.
تا اینکه شبی که قرار بود الناز برگرده، مادرش بهم زنگ زد و گفت حال خواهر الناز بخاطر برگشتن آبجیش خوب نیست و ازم خواست اجازه بدم الناز یه چند روز دیگه ام پیششون بمونه. با خود الناز صحبت کردم و بهش گفتم خودت می دونی من هم دلم برات تنگ شده هم شرایط کیرمم می دونی، اونم گفت می دونم، من خودمم دلم برات تنگ شده، فیلم سکس ژاپنی اما واقعا آیناز وقتی فهمید می خوام برگردم حالش خراب شد. بزار تا جمعه هفته بعد بمونم که میشه 9 روز دیگه، هم حال آیناز خوب شده، هم تا اونموقع پریودیمم تموم شه. الان پریودم.
به شوخی انداختم وگفتم ببین من کاری ندارم با موندنت. ولی دیگه جواب کیرم و برگشتی خودت باید بدیا. من خودم نوکرتم هستم ولی کیرم صاحب اختیاره، جواب اونو جدا باید بدی.

با کون نشست رو کیرم تا ته رفت توش

سکس
خندید و گفت تو مشکلت اونه؟ من و اون باهم کنار میام. تو دخالت نکن. فیلم سکس ژاپنی گفتم الناز بخاطر این دیر اومدن تنبیه میشیا! دیگه از من انتظار واسطه گری نداشته باشا. بد تنبیه میشیا! این حالش خوب نیست. اونموقع دیگه من دوست ندارم، کثیفه، کی حاضر میشه اینکارو بکنه که تو از من انتظار داری، گریه، قهر، نمی خوام، نمی خورم و این حرفا حالیش نیستا…!
گفت بسه دیگه پر رو نشو. گفتم الناز شوخی شوخی حرف می زنیم ولی برگردی من واقعا کارت دارما. همین الانم برگردی مطمئن باش جوری می کنمت که تا حالا تو این سه سال نکردم چه برسه تا 9 روز بعد این، واقعا تحملش رو ندارم، اینو بدون بعد 9 روز بیای من دیگه یه زن نمی خوام یه برده می خوام که تا 24 ساعت جرش بدم و جز چشم چیز دیگه فیلم سکس ژاپنی ای ازش نشنوم.
گفت برو بابا ببین آدم و چه جوری می ترسونه با حرف زدنش. گفتم دیگه خودت می دونی. اگه می ترسی همین امروز بیا. اگه تحملش و داری و میتونی مثل یه برده فقط چشم بگی این 9 روزم بمون.
در حالی که لحنش از حالت شوخی در اموده بود گفت: منظورت چیه دقیقا! مثل همیشه ست دیگه. مگه چیکار می خوای بکنی؟
الناز خط قرمزش همیشه یکی کونش بود که منو تو کفش گذاشته بود. یکی ام خوردن آب کیر بود که هیچوقت اجازه نمی داد من آبم و بریزم تو دهنش. با اینکه خیلی چندشش می شد، اما من همیشه آبمو یا روی سینش یا باسنش می ریختم. ولی الناز هیچوقت زیر بار ریختن آبم تو دهن و صورتش نمی رفت که نمی رفت. واسه همین منم تو این ده شب تو فیلم سکس ژاپنی خیالم همش داشتم اینکارایی که تو حسرتش مونده بودم رو روش اجرا می کردم.

کوس هرچی جا افتاده تر کار بلد تر

خانومم که سری دو ریالیش اوفتاد فهمید منظور من قضیه تنبیه دیر برگشتنشه، فیلم سکس ژاپنی برای اینکه سمیه مشکوک نشه درجا گفت ای بابا! نم دیوار حموم و میگی. چیکارش کنیم؟ دیوار حموم 3 ماه پیشش نم داده بود و درستش کرده بودیم، واسه همین سمیه گفت: اه مگه اون رو درستش نکرده بودین. الناز جواب داد چرا، ولی مثل اینکه دوباره نم میده دیگه.
الناز بلند شد گفت بزار یه خورده خونه رو مرتب کنم بعد ببینم چی می گی. یه چند دقیقه دیگه خواست بره دستشویی که ازش پرسیم کارش سبکه یا سنگین، گفت سنگین. گفتم میشه یه نیم ساعت دیگه بری. گفت چرا؟ گفتم حالا بهت میگم. گفت آخه دارم می ترکم. گفتم خواهش. باز گفت آخه واسه چی؟ گفتم بهت میگم دیگه. با تعجب گفت باشه و رفت سراغ ظرف ها و شروع کرد به شستن ظرفا.
منم نگاهم به ساعت بود. راس ساعت 2 از جام بلند شدم و رفتم آشپزخونه، شیر فیلم سکس ژاپنی آبو بستم و الناز و گرفتم چرخوندم سمت خودم. گفتم الناز با من خداحافظی کن، 10 ساعت دیگه علی رو می بینی. خدافظ. اونقدر از خود بی خود شده بودم که واقعا انگار دیگه خودم نبودم. گفت علی عجله نکن بزار این ظرفا رو تموم کنم… حرفش نصفه موند که یه تف گنده انداختم رو صورتش. الناز که جا خورده بود با لحنی عصبی گفت: علی این چه کاریه؟
تف دوم و انداختم رو صورتش. گفت علی چته این مسخره بازیا چیه؟ بغلش کردم فیلم سکس ژاپنی و لباشو محکم گرفتم تو لبام و شروع کردم به خوردن. کلی که لبا شو مکیدم یه تف دیگه اناختم رو صورتش و گفتم: علی ساعت 12 فردا. تا 10 ساعت دیگه حرف علی رو دیگه نشنوم.

داستان سکس ضربدری

فیلم سکس کردن سکس کردن کردن از کون کلیپ سکس دانلود فیلم سکسی خارجی سکس از کون ایرانی سکس از کون افلام سكس عربي فلم سکس امریکایی داستان سکسی تصویری xxx ژاپنی

From:
Date: November 12, 2022