فیلم سکس دکتر گروپ سکس جالب از خاله الکسیس تگزاس و دوستان

فیلم سکس دکتر سکس الکسیس گروپ جالب از خاله و دوستان

فیلم سکس دکتر سکس الکسیس گروپ سکس جالب از خاله الکسیس و دوستان
سلام به همتون : من بیژن هستم و اتفاق بعدی را که با پدر زنم پیش اومد رو و چطور با سیاست منو دوباره کرد رو میخام براتون تعریف کنم .

داستان قبلی رو به عنوان (پدر زنم منو با اعمال شاقه کرد ) رو براتون تعریف کردم خاله الکسیس با دوستان..

کسایی که این اتفاق رو میخان بخونن فیلم سکس دکتر . اول توصیه میکنم که داستان قبلی رو بخونن . و بدونن که چجوری کونمو به پدر زن بکنم به باد دادم ؟

تقریبا ۸ ماه بعد از این اتفاق .
عروسی گرفتم … زندگی خیلی خوب فیلم سکس دکتر وشیرینی داشتیم و هنوزم داریم سکس الکسیس .

وخانواده خانومم واقعا منو دوست داشتن و خیلی منو تحویل میگرفتن و من خیلی با اونا راحت بودم .

پدر زنمم اون قزیه را بروم اصلا نمی فیلم سکس دکتر اورد و با من خیلی با احترام و مهربون رفتار میکرد ومنو خیلی دوست داشت.

و هوامو داشت و سعی میکرد با من راحت باشه و بعضی مواقع شوخی مردانه وحرفهای نیمه سکسی میزد سکس الکسیس.

ما هر پنج شنبه و جمعه رو خانه پدر زنم بودیم .
مثلا پنجشنبه تا شام را میخوردیم . تا خانمم با مادرش ظرف غذا بشورن سکس الکسیس .

بمن میگفت : بیژن جان یه هفته کار کردی . خسته ای . ….

گروپ سکس جالب از خاله الکسیس و دوستان

سکس
شب جمعه است زود برو سکس الکسیس .

خستگی در کن . این خانوما فیلم سکس دکتر رو بزاری تا صبح حرف میزنن.

بهترین فیلم های الکسیس تگزاس نیک بک

منم دوزاریم میو فتاد . منظورش چیه .
رو بسته حرفشو میزد . خیلی دوسش داشتم .
حاجی ادم خوبی بود . و اون بلایی که فیلم سکس دکتر سر کونم اورده بود رو هم فراموش کردم .

خلاصه ؛سرتو نو زیاد درد نیارم و برم سر اصل مطلب سکس الکسیس.

شهریور پارسال بود . حاج خانم گفت بیا .با ما بریم شمال . من گفتم کار دارم .

وخانمم اسرار که بریم . خانمم یه یک هفته ای فیلم سکس دکتر با من قهر کرد و اصلا نزاشت سکس کنیم .

منم قبول کردم که بریم .
وسایلو بستیم و بعد اظهر راه افتادیم .
حاجی و خانومش با ماشین خودشون و ما هم با ماشین خودمون سکس الکسیس.

توشمال خیلی خوش گذشت . همه جارو گشتیم فیلم سکس دکتر . پیاده با پدر خانومم زیاد میرفتم صبح ها پیاده روی و با هم حرف میزدیم . تقریبا طوری حرف میزد که با هم راحت باشیم و پرده بینمونم پاره نشه و حرمتش سر جاش بمونه . خلاصه روز چهارم بود گفتن بریم دریا .

منم گفتم بریم شنا کنیم .
وسایلا رو برداشتیم و سوار ماشینا شدیم . رسیدیم ساحل و بعد از اتراق تو یه الاچیق . من به پدر زنم گفتم: حاجی میای شنا .

گفت : حتما . بریم
رفتیم قسمت مردانه . که چادر زده بودن . فیلم سکس دکتر وارد شدیم سکس الکسیس.

دمیدن توسط یک زن بالغ که عاشق فاک است

لباسامونو در اوردیم و مایو پوشیدیم و رفتیم تو دریا .

بهتون گفته بودم که ؛پدر زنم یه مرد قد بلند و سفید و ورزشکار بود و ورزش زورخانه ای میرفت و سیبیل کلفت و با یکم شکم و سینه پشمالو و سن ۵۷ ساله

منم که یه هیکل معلولی و خوش قیافه هستم سکس الکسیس.

حالا از تو اب بگم براتون :
حاجی : بیژن بیا کشتی بگیریم
بیژن : حاجی من که زورم بهت نمیرسه سکس الکسیس .

حاجی : بیژن بیا حال میده .
حاجی به من نزدیک شدو دستمونو گزاشتیم رو شونه هم و کله فیلم سکس دکتر هارو به هم چسبوندیم . تو همین بازی یا و کش وقوس کشتی گرفتنا . بدن هامون با هم برخورد میکرد و هم دیگر و لمس میکردیم .

که نا خود اگاه ویا اتفاقی و شاید هم بصورت عمدی از طرف حاجی ………؟
دستمون به الت همدیگه میخورد و بعضی وقتها دستش کونمو لمس میکرد .

ویا التشو میچسبوند به بدنم . طوری که نرمی فیلم سکس دکتر کیر و خایشو قشنگ حس میکردم سکس الکسیس.

یا برای من میچسبید تو کشتی به بدن اون و با کمی مکس …….
به بدن حاجی مالیده میشد . طوری که خوشم می اومد.
تو یکی از این حرکتا :
حاجی دستشو انداخت لای پام و با اون یکی دستش که از سر شونم انداخته بود سکس الکسیس.
بهم قفل کرد و یکم نگه داشت که …..
کیر و خایم وکونم . قشنگ تو لمس دست و ارنج حاجی بود . …. بعد ولم کرد وپرتم کرد تو اب ….. که کلی اب دریا خوردم .

خروس بزرگی را در دهانش گذاشت

یا تو یه حرکت دستم رو گرفت به حالت پیچوندن برد پشت فیلم سکس دکتر و پاشو گزاشت جلو پام سکس الکسیس.

حاجی ؛ بیژن الان حولت میدم تو اب
بیژن : حاجی تو رو خدا الان کلی اب دریا خوردم . ….. ….
تو این وضع کف دستم قشنگ رو کیر وخایه حاجی بود و حاجی هم قشنگ چسبونده بود به کف دستم و با حرکت من و یا خودش ….. حرکت کیر و خایه پر گوشتشو تو دستم حس میکردم .

و با من حرف میزدکه الان میندازمت و سکس الکسیس
منم میگفتم نه و از تو همین مایه فیلم سکس دکتر حرفا ……
رو راست منم خوشم اومده بود و فکر میکردم حاجی هم همینطور …..
بعد ولم کرد.
حاجی :بیژن بریم من خسته شدم .
بیژن : حاجی یکم بمونیم . خیلی حال میده
حاجی :بهت خیلی خوش گزشته ها .
بریم که حاج خانوم وسمیرا تنها هستن حوصله شون سر میره سکس الکسیس.

اماده شدیم و رفتیم پیش اونا . یه چای فیلم سکس دکتر خوردیم و بلال هم خوردیم و عکس هم انداختیم و …….

نیک الاس الکسیس خشن

حاجی گفت بریم ویلا دیگه …..
سمیرا و حاج خانوم گفتند : نه بریم فیلم سکس دکتر پاساژارو بگردیم.
سمیرا :چندتا از فروشگاه های برند معروف حراج زدن بریم خرید کنیم سکس الکسیس .

بعد حاجی گفت باشه .
موقع رفتن حاجی گفت :من دل پیچه دارم نمی یام خودتون برین سکس الکسیس.
منم گفتم پس سمیرا تو ماشینو ببر و با حاج خانوم برید خرید .

منم باباتو میبرم ویلا .
قبول کردن و هر کی رفت پی کار خودش
.با حاجی سوار ماشینش شدیم و رفتیم سکس الکسیس.
حاجی :بیژن به من که خیلی حال داد . به تو چی
بیژن : به منم خیلی خوش گذشت با شما  فیلم سکس دکتر. خیلی با حال بود دریا امروز ……..
وحاجی موقع حرف زدن هی دستشو میزاشت رو پام . وحرف میزد و شوخی میکرد ومیخندیدیم . خلاصه رسیدیم ویلا…..

بیژن :حاجی دلت چطوره . قرص پیدا کنم برات . بیارم
حاجی:نه بابا خالی بستم . خیلی خوبم . اونطور فیلم سکس دکتر گفتم که با اونا نرم سکس الکسیس. …….

می تونی خروست را داخل الاغ من بگذاری

برو دوش بگیر که نمک دریا نمونه رو پوستت فیلم سکس دکتر که بسوزه و خارش بگیره سکس الکسیس. منم بعد از تو میرم ……
رفتم حمام دوش گرفتم و اومدم بیرو ن و شلوارک ورکابی مو پوشیدم و نشستم رو مبل جلو تلوزیون . بعد حاجی رفت ودوش گرفت.

حاجی :بیژن اون حولمو میدی
حولشو ورداشتم در حمام رو زدم . در رو کامل باز فیلم سکس دکتر  کرد . لخت جلوم بود . سکس الکسیس منم رومو کردم اونور .
حاجی:چیه بیژن خجالت نکش . من وتو که داداشی شدیم . همه چیز هم رو که دیدیم . چیزی برای خجالت نداریم ….
من اومدم رو مبل نشستم . واون هم خودشو خشک کردو با حوله اومد رو مبل نشست . کمی به سکوت گذشت .

حاجی : بیژن جان یه چیزی میخام بهت بگم . اومیدوارم حرفمو زمین نندازی و به اون گوش کنی سکس الکسیس .

بیژن :بگو حاجی بگوشم . شما اونقدر با محبت و خوبید که فیلم سکس دکتر . هر کاری از دستم بر بیاد براتون انجام میدم .

حاجی :بیژن جان قضیه دوران نامزدی و اون اتفاق تو حموم که یادت هست سکس الکسیس.

فیلم سکسی دکتر دکتر سکسی سكس با دكتر سکسی با دکتر سکسی دکتر گروپ سکس فیلم سکسی ترکی سکسی ترکی سكس تركي سکس ترکی

Actors: Alexis Texas

One thought on “فیلم سکس دکتر گروپ سکس جالب از خاله الکسیس تگزاس و دوستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *