فیلم سکس با کیفیت کونم و با زبون تمیز کرد تلمبه زدن منم کیرمو میمالیدم

0 views

فیلم سکس با کیفیت کونم و با زبون تمیز کرد

فیلم سکس با کیفیت خودش رو کشید پایین و دهن بیتا رو گذاشت روی کس خودش و گفت:کسم رو بخور!!!!بیتا هم توی کس زنم داشت خفه میشد و به ناچار با کراهت از کسه آیدا میخورد و غور میزد و میگفت:جنده……اومممممم…….کثافت آشغال با این کسه چرکیت!!!!!خلاصه حدود یک ساعت این ماجرا طول کشید و فاطمه و دخترش بیتا رو خفه کردن!در آخر آیدا بیتا رو به شکم خوابوند رو زمین و فاطمه رو برد نزدیک کف پاهای بیتا دخترش!!!!و گفت:الان کاری باهات میکنم که دیگه درس عبرتی باشه واستون که دیگه از این غلط ها نکنین!بعد شروع کرد دهن فاطمه فیلم سکس با کیفیت رو مالوندن کف پاهای دخترش بیتا!!!!فاطمه هم در حالی که داشت از عرق کف پاهای دختر خودش بو میکشید گفت:اوفففف……بیتا خاک بر سرت با این بوی پاهات……اومممم……اوفففف……..آیدا زد زیره خنده و گفت:بخور فاطمه جون که کف پاهای دختره خودته!!!!هه…..هه…..هه……لیس بزن!!!!!فاطمه هم شروع کرد لیسیدن!!!!بیتا هم که از خجالت سرخ شده بود که مادرش داشت کف پاهاش رو زبون میزد گفت:تو رو خدا مامان معذرت میخوام!!!!میدونی که من پاهام رو زیاد نمیشورم!آیدا دوباره زد زیره خنده و گفت:حقته فاطمه!!!با اون خواهرای فیلم سکس با کیفیت کون ناشورت!!!!!تو باید از عرق کف پاهای دختره خودت بخوری تا بفهمی یه من ماست چقدر کره داره!بعد صورت فاطمه رو روی کف پاهای

کونم و با زبون تمیز کرد

سکس
سوراخ کونمو وا کردن
با یه جنده تماس گرفتم پا داد و قرار گذاشتیم ساعتی ۲۰۰ میگرفت و کارش خوب بود فیلم سکس با کیفیت بعد از سه دفعه که کردم موقع بیرون اومدن از خونه گفت فیتیش هم هستم راستش خوشم میومد گفتم بزار امتحان کنم برگشتیم تو خونه دوباره لخت شدیم بهم گفت تا حالا کون دادی گفتم نه ولی بعضی وقتا با کونم بازی میکنم گفت داگی بخواب و منم قمبل کردم براش که شروع کرد سوراخ کونمو وا کردن،

حالت خوبه جنده
با لیس زدن سوراخ کونم رو ابرا بودم اول با یه انگشت و بعد دومیو کم کم سه تا انگشت، فیلم سکس با کیفیت بازم کرد هیچی نمیگفتم ،که بهم گفت.: حالت خوبه جنده ،با اینکه از اسم جنده بدم میاومد اما از اینکه بهم میگفتم حس خوبی داشتم گفتم میشه بکنی توم دیگه که رفت یه دیلیدو اورد از اینا که شورت داره میپوشن بست به خودش و پشت سرم یواش یواش تو کونم گذاشت با اینکه درد داشت ولی دوس داشتم که شروع کرد تلمبه زدن منم کیرمو میمالیدم .پنج دقه ای اینطور کردم. من که دیر ابم می امد تو پنج دقه کون دادن داشتم میشدم که گفتم دارم میشم گفت برگرد برگشتم و دوتا پاهامو دادم بالا

آب کیر بریزه رو کونم

برام جق زدن
ا شروع کرد سوراخ کونم لیس فیلم سکس با کیفیت زدن و برام جق زدن که ابم امد که البته فشار نداشت و رو دستش ریخت بعد با دستش ابمو مالید دور کونم با انگشتش کمی از ابمو داخلم کرد و بقیه اش رو ک پشت دستش بود لیسید بهترین لحظه عمرم بود بعد یه سیلی در کونم زد و گفت پاشو کونی من تموم شد. از اون روز تا حالا دو بار دیگه بهش کون دادم
سكس با زن حامله سکس با پلیس سکس با حال سکس با کیر بزرگ سکس با زن چاق سکس با همسایه فیلم سکس با حیوانات سکس داغ سکس با نامادری سکس با ماساژ