فیلم سکسی کوتاه چه کس کونی کیرم هلاک شد لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد

فیلم سکسی کوتاه چه کس کونی کیرم هلاک شد

فیلم سکسی کوتاه کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.
سمیرا هم صورت فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف فیلم سکسی کوتاه پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه فیلم سکسی کوتاه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت:زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین

چه کس کونی ,کیرم هلاک شد

سکس
کیرم خیلی کلفته
خواهر زنم جلو من راحت بود بیشتر اوقات هم با ی تاب بود من دید میزدم باید کسی میگرفتش آغوشمو باز کردم وقتی اومد بغلم به بهونه نگه داشتنش سینه هاشو نگه داشتم و گرفتم که حالیش نشد چی کار کردم ولی ی سینه کوچولوی زیبا داشت رفتیم خونه من به بهونه حموم رفتن تو اتاق لخت شدم و حوله حموم رو پوشیدم رفتم بیرون طوری که کیرم بیرون بود فیلم سکسی کوتاه .کیرم خیلی کلفته و قدشم تقریبا15 سانته یهو حواسش به کیرم شد که رفتم حموم و خودمو خالی کردم و رفتیم خونه مادر زن .

من جندم رحمم نکن کونمو پره آب کن

کسشو خوب مالیدم
بعد ی مدت دوباره خونه تنها شدیم با ترس و لرز رسیدم به سینش که سینشو گرفتم و فشار دادم وقتی دیدم هیچ عکس العملی نشون نمیده دوباره خوابوندمش و اینبار دستم از گردنش بردم زیر پیرهنش و سینشو گرفتم و فشار دادم که دیدم باز خندید بذار ببینم چقدری هستن سینه هات پیرهنشو دادم بالا،وای ی سینه تمیز و سفید و کوچلو وقتی مالیدم سینه هاشو چشماشو بست فیلم سکسی کوتاه منم سینشو گرفتم دهنمو و خوردم ولی چند باری گیرش آوردم و سینه و کسشو خوب مالیدم .

آبمو ریختم تو کونش
من متوجه نشدم که خواهر زنم تنهاس خونه دیدم سر مبل خوابیده با یک تاب منم به بهونه خماری نشستم رو مبل اونم اصلا نخواست که خودشو جمع کنه دیدم کاری نمیکنه پریدم سرشو و یکم مقاومت کرد و جدی شد منم سینه هاشو مالیدمو بعد چند دقیقه دیگه صداش درنیومد اومدم شلوارشو بکشم پایین مقاومت شدید کرد که بهش گفتم من ولکنت نیستم امروز بذار فیلم سکسی کوتاه بکنمت زود برم که به هزار زحمت راضی شد و کشید پایین وای چه کسی چه کونی از مال زنم یکم بزگتر
بود کردم تو کنش از اول گریه کرد منم تا آخرش کردمش و آبمو ریختم تو کونش

کس دادن سکسی کم سن سکس گروهی فیلم سوپر امریکایی سکس ورزشی سکس رمانتیک کلیپ سکسی فیلمسکسی سکس در حمام سکس در باشگاه کلیپ سکسی

verified profile,latina,amateur,big-ass,bbw,andrea,verified,verificado
Anastasia Blonde presented in rough anal scene gonzo style by Ass Traffic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *