فیلم سکسی مادر پسر دختر حشری عاشق بازی با کیر قربون او بدن ماهت برم اخه بدنسازی

0 views

فیلم سکسی مادر پسر دختر حشری عاشق بازی با کیر

فیلم سکسی مادر پسر برد نزدیک کف پاهای بیتا دخترش!!!!و گفت:الان کاری باهات میکنم که دیگه درس عبرتی باشه واستون که دیگه از این غلط ها نکنین!بعد شروع کرد دهن فاطمه رو مالوندن کف پاهای دخترش بیتا!!!!فاطمه هم در حالی که داشت از عرق کف پاهای دختر خودش بو میکشید گفت:اوفففف……بیتا خاک بر سرت با این بوی پاهات……اومممم……اوفففف……..آیدا زد زیره خنده و گفت:بخور فاطمه جون که کف پاهای دختره خودته!!!!هه…..هه…..هه……لیس بزن!!!!!فاطمه هم شروع کرد لیسیدن!!!!بیتا هم که از خجالت سرخ شده بود که مادرش داشت فیلم سکسی مادر پسر کف پاهاش رو زبون میزد گفت:تو رو خدا مامان معذرت میخوام!!!!میدونی که من پاهام رو زیاد نمیشورم!آیدا دوباره زد زیره خنده و گفت:حقته فاطمه!!!با اون خواهرای کون ناشورت!!!!!تو باید از عرق کف پاهای دختره خودت بخوری تا بفهمی یه من ماست چقدر کره داره!بعد صورت فاطمه رو روی کف پاهای بیتا فشار داد و گفت دیکه بسه!!
لخت شدیمو حسابی ازش لب گرفتم
۱۷سالم بود دوست دختری داشتم به اسم فاطمه بینیش عملی بوداون پیش دانشگاهی بود بعدیکسالی باهام بود که فقط ۴باری اومده بود پیشمو خلاصه خیلی خوشش میامد باهام سکس کنه یبار گفت امیرخودت میدونی توخونه خیلی بهم گیرمیدن نمیذارن بیام بیرون یه فکری بکن منم گفتم قرص کلنازپام بهت میدم بده بهشون بیااول گفت نه میترسمو تااینکه بلاخره راضیش کردم بهش قرص دادم قرار شد شب خبرم کنه برم دنبالش خونشون هست چند خیابون پایین ترما که خبری ازش نشد منم ساعت۳شب خوابیدم صبح دیدم یکی هی زنگ میزمه ازخواب بیدارم کرد که دیدم فاطمس گفت امیر بخدامهمون داشتیم منم گفتم واسه خودت فیلم

دختر حشری عاشق بازی با کیر و گوشیمم در اوردم بچه ها هم همه تو افتاب كه خشك بشن فقط منو مهشید توی سایه بودیم و منم گوشیم در اوردم اونبر گرفتم و داشتم عكسارو نگاه میكردم گفت عكس عشقتو نشون ماهم بده ببینیم خیلی شوخ بود از دختراكه همش میخنده و شیرن تو دل برو هست گفتم سینگلم رل ندارم گفت واقعا کلیپ سکس زوری گفتم اره داشتم كات كردم حالا ازادم گفت توباشی یو رل نداشته باشی گفتم ها به یه لحنی گفت ها قاشت منم گفتم سُوراخ سم پاشت گفت خلی كثافتی گفتم جووون هیچی نگفت یكم باگوشی من عكس گرفتو از خودش منم توشون بودم گفت گوشتو بیار اوردم بإصدای نازش گفت كه به كسی نگی كه منو لخت دیدی گفتم باش گفت قول میدی گفتم قول قول بهم گفت كه دختر هم بردی گفتم نه نبردم گفتم ولی اطلاعاتم توپه گفت كه اوكی بعد پرسد چند سالمه ازاین حرفا و شمارمو گرفت و شمارش داد كه عكسارو بفرستم براش دیگه غلیونه هم دود افتاده کلیپ سکس زوری بود یه پك اون میزد یكی من و حسابی چفت شدیم گفت كه من میرم بالا پشتبوم استراحت كنم چون كه تخت داره و با الاچیق منم گفتم كه باهات بیام گفت اره بیا منم قیلون برداشتم رفتیم بالا روی تخت اون موهاش باز كردو رویه لباسش در اورد و رفت تو رخت خواب گفتم ماساژم دوست داری گفت اره ولی نكنه یه بلایی سرم بیاری خندیدم گفتم نه بابا من كس خل تر این حرفام و كلی بگو بخند داشتیم و منم تموم كردم و رفتم تو رخت خواب كنارش گفت یكی میاد میبینه گفتم كسی نمیاد دستشو گزاشت رو بازوهام مو بلند شد گفتم كجا گفت پاشو کلیپ سکس زوری یه لحظه منم بلند شدم و گفت میخوام ببینم چیكارم داری گفتم بگم گفت اره شلوارشو كشیدم یكم بیرو لبشو شرتش معلوم بود اونم كشیدم كسش معلوم شد گفتم چه نازه گفت میخوای دستش بزنی گفتم اره گفت دستش بزن خوب منم ول كردم شلوارشو بردمش رو تخت خواب یه پامو انداختم رو پاهاش با دست بغلش كنم به خودش یه تكون و رفت تو بغلم و تو چشام نگاه كرد و با صورت نازش و خندید و محكم تر رفت تو بغلمو گفتم عسلی برا من باز خندید گفت تو هم عشقی

سکس

قشنگ کصش خیس شد
بازی کو گفت امشب بهشون میدمش خلاصه شب شد فیلم سکسی مادر پسر ساعت۸بود گفت امیر مادرم خوابید گفتم چرا دروغ میگی گفت بخدا همیشه ساعت ۸قرص میخوره پزشک واسش تجویز کرده گفته فاطی یکی از قرصاروبده یه دونه کلنازپام بهش دادم خلاصه داده بود بقیه خانوادش شب شد نزدیک ساعت۲بود رفتم باپا اوردمش که خیلی ترسیده بود اوردمش خونه ترسش شکست حشری شد گفت قربون او بدن ماهت برم اخه بدنسازی کارمیکنم لخت شدیمو حسابی ازش لب گرفتم بعد دوتایی دراز کشیدیم لاله گوششو خوردم وقتی تکون میخورد بعد گردنش بعد ممه هاش که مثل انار بودن بعد رفتم سراغ کصش وقتی خوردم تکون میخورد یسره که قشنگ کصش خیس شد گفت

همسر خیانت کار باید از کون گاییده بشه

پارم کن سگ منم
امیر بکنم اومدم جرم بدیی منم روغن بچه رو فیلم سکسی مادر پسر اوردم حسابی کیرمو چرب کردم روبه پشت خوابوندمش پاهاشو گذاشتم رو شونم رفتم روش قشنگ گذاشتمش توکونش گفت ا امیر جر خوردم یکم وایسا کونم جاباز کنه چه کیر کلفتی داری کثیف منم گفتم توم کونت واسه خودم ساخته شده عشقم گفت امیر اروم اروم بکن وقتی داشتم میکردم گفت اه اه اه بعد چشاشو بسته بود بایه لحن ارومی گفت منم یه سره نگاش میکردمو حشری تر میشدم یه ۱۰دقیقه ای شد گفت سگی بکن منم کیرمو دراوردم سگی وایساد قشنگ گذاشتمش توش مو سرشو گرفتمو کردم گفت سکس خشنو دوس دارم خشن رفتار کو منم یسر موی سرش کشیدمو فیلم سکسی مادر پسر کردم تند ترش کردم که گفت اقایمم بکن تند بکن منم جوری کردم که یسر صدایه بزرگ میداد گفت امیر داره میاد تند تر پارم کن سگ منم جوری ابمو کردم توکونش.

کون ایرانی

کلیپ سکس زوری سکس شهوتی سکس دراتوبوس کون سفید ایرانی داستان سکس سکس مامان پسر سکس الکسیس تگزاز سکس لانارودز عکس سوپر ایرانی سکس ایرانی از کون