فیلم سکسی فرانسوی جنده بلوند خوشمزه ساک میزنه متوجه مشكلات پدر مادرم میشدم

فیلم سکسی فرانسوی جنده بلوند خوشمزه ساک میزنه

فیلم سکسی فرانسوی هنوزم همینطوریه عین جاروبرقیه و کلا جفت لبامر باهم میخوره و میمکه دستش رفت سمت سینم راضی نبودم نمیزاشتم بره روش ناراحت شد منم حسابی امپرم بالا بود و کسم خیسه خیس خودم دستشو گذاشتم روی ممه,هام اروم روش مب کشید سرش زده بود بیرون و علی هی میگفت واااای ازم اجازه گرفت پیرهنمو فیلم سکسی فرانسوی دراره وقتی دراورد دوباره لبای قلوه ایشو رو لبام گذاشت دستشم روی ممه چپیم بود. و اروم فشار میمداد… من گفتم بسه و بزور بلند شد از اون ب بععد بحثامون خیلی سکسی شد و اونم خیلی تشنه من شده بود… بعد از چند روز خونشون خالی شد من رفتم پیشش رو مبل نشستم کنارم نشست بغلم کرد خودم رفتم رو پاش نشستم از هم لب میگرفتیم و اونم نازم میکرد رفت سراغ گردنم و بوس میکرد و میلیسید مانتومو در اورد انداخت کنار ی تاپ قزمز تنم بود دوبنده بود و چاک ممهام پیدا بود ممهام گردن و سفت و نوکشون وقتی فیلم سکسی فرانسوی تحریک میشم بیرون میزنه و سفت سفت میشه از زیر سوتین کاملا سرشون پیدا هس تاپمو ک در اورد با این صحنه رو برو رو شد با انگشتاش نکشونو گرفت و فشار داد منم داشتم میمردم از خوشی سوتینمو کشید بالا و ممها افتاد بیرون با دستاش گرفتشون محکم بهم فشارشون میداد درد داشت اما لذت بخش
جنده بلوند خوشمزه ساک میزنه
امیر هستم، از وقتى كه سن ام به ١٢-١٣ رسید فیلم سکسی فرانسوی متوجه مشكلات پدر مادرم میشدم ، بابام على رغم ظاهر متدین اش آدم هوس بازى بود كه با همكاراش رابطه داشت، كه یه چند سال بعدش گند اش دراومد اما مامانم به خاطر حفظ زندگى بابام رو ببخشید.. ولى بعد از یه دوره ارامش بابام باز شروع میكرد، منم براى اینكه مامانم حس افسردگى نگیره و حالش فیلم سکسی فرانسوی بد نشه بهش نمیگفتم و غیر مستقیم به بابام میفهموندم كه دست بردار ولى خیلی موثر نبود، دو سه بار سعى كردم حال اون زنا رو بگیرم ولى دیدم كرم از خود بابامه..

جنده بلوند خوشمزه ساک میزنه

سکس
یه مدت بود سر یه كارى میرفتم كه به خاطر انبار اش مجبور بودم خارج شهر برم و اسنپ میگرفتم فیلم سکسی فرانسوی، یكى دو بار یه آقا كمال نامى منو رسوند و بعد صحبت افتاد و قرار شد كلا كمال بیاد این سمتى چون خونه اش خیلی فاصله نداشت و یه محلی قرار بذاریم و منو ببره و من پول رو به خود كمال بدم، كمال ٤٦-٤٧ سال سن داشت مرد باحالی بود كه خانم اش ١٥ سال پیش ازش جدا شده بود و تنها زندگى میكرد.. یكم كه گذشت شوخى و حرف سكسى میزدیم كمال میگف از زن هاى جا افتاده خوشم میاد، یكم گذشت به یه فكرى رسیدم كه شاید احمقانه می اومد..
مامان ام تو یه روز مشخص تو هفته میرفت خونه خاله ام اینا، اسنپ رو گوشى اش نصب كرده بودم اما فیلم سکسی فرانسوی بلد نبود كار كنه… كمال هم تو اون روز اون ساعت میومده تقریبا این ورى چون سمت ما مدرسه زیاد بود بچه مدرسه اى ها كه استپ میگرفتن رو میاورد.
با گوشى مامانم اومدم اسنپ بگیرم یكى دو سرى دو سه بار رد سفر دادم اما كمال پیدا نشد، بار سوم كمال قبول كرد و سوار ماشین اش شد..
دو سه بار همچین قضیه اى تكرار شد . من یوزر پس اینستا مامانم رو داشتم صفحه كمال رو هم بلد بودم اما فالو نمیكردم ، صفحه اش پر بود از این جمله قشنگا، اونا رو با اكانت مامانم لایك كردم كه كمال رو یكم شاخك هاش رو تحریك كنم..
كمال ریكوئست میده و مامانم اكسپت میكنه با این كه عكس خاص و خانوادگى نداشته ، اینم بگم قبل اكسپت ریكوئست فیلم سکسی فرانسوی لایك ها رو پس گرفته بودم كه شك نكنه مامانم … خلاصه گذشت

مامان کون گنده رو اینجوری باید گایید

تا این كه مامانم خودش ماشین میگرفت به من دیگه نمیگفت فهمیدم با كمال میره….
یه روز با كمال رفته بودم بحث خانم سن بالا اومد كمال گف با یه خانمه تقریبا هم صحبت شدم تو محل فیلم سکسی فرانسوی تون میشینه خانم خوبیه بهم اعتماد كرده با هم حرف میزنیم میدونى چیه هم دردیم جفت مون یه جفت كم داریم
گفتم مجرده بیوه اس؟!
گف نه شوهر داره، من سر این یه كم دو دل ام، شوهرش عوضیه اما منم ازش خوشم میاد
گفتم پا میده یا نه؟!
گف داره راه میاد یواش یواش، نه اینكه ادم لاشی باشه خو گرفتیم به هم
گفتم عكسش نشون بده
گف ببخشید نمیتونم
مامانم سر حال شده بود، دیگه افسردگى نداشت گوشى زیاد دستش بود
موهاش رنگ میكرد فیلم سکسی فرانسوی
رو گوشى اش هم پسورد گذاشته بود كه نمیشد فضولى كرد
فرداش با كمال داشتم میرفتم گفتم از معشوقه ات چه خبر
گفت خوبه
گفتم زدى توش؟
گف اره ( موندم یه لحظه) به خدا یه بدن معركه اى داره یه كونى داره كه نگو ژله اس
اونجا بود گفتم با خودم چه غلطی كردم من میخواستم هم صحبت بشه چرا اینطورى شد
هفته بعد گفتم كمال بیا دم خونه مون دنبالم فیلم سکسی فرانسوی
ادرس دادم یكم مكث كرد
اومده بود جلو در ساختمان نگاه میكرد
تو راه گف یه چیزى بهت بگم
گفتم بگو
گف اون خانمه تو ساختمان شماس
گفتم نه بابا كیه؟
گف نه دیگه
گوشى ام در اوردم عكس مامانم نشون دادم گفتم اینه!!!!
زد بغل، دستاش داشت میلرزید ریده بود به خودش
میخواست حرف بزنه اما نمیتونست فیلم سکسی فرانسوی
گفتم میدونستم و ماجرا تعریف كردم براش
كمال قسم خورد كه دوسش داره و قصد اش اذیت نیست
ازش خواستم از سكس هاش تعریف كنه اما بازم وا نمیداد
تهدید كردم یه كارى كردم نبینیشا
وا داد ،ازش خواستم من باید رابطه تون رو ببینم خیلی مقاومت كرد ولی بعدش راضی شد
قرار شد من صبح زود برم خونه كمال تو كمد دیوارى اتاق خواب اش
تا كمال با مامانم بیاد
یك ساعتى اون تو با یه حفره بالا در به سختى نفس میكشیدم
تا صداى فیلم سکسی فرانسوی در اومد
اول تو پذیرایی بودن
بعد اومدن تو اتاق مامانم با تاپ و شلوار بود
كمال معلوم بود راحت نیست
وسط لب گرفتن بودن كمال فیلم سکسی فرانسوی گف عزیزم بیا این دفعه بریم وسط پذیرایی
مامانم گف نه
ولى كمال بغلش كرد بردش پذیرایی
آقا كمال یه كیر حسابی بهم فیلم سکسی فرانسوی زد
و من صداشون میشنیدم
آه و اوه هاى مامانم و قربون صدقه رفتن هاشون
و اینكه كمر اقا كمال یك ساعت فیلم سکسی فرانسوی یارى كرد و مامانم رو گایید.
كون مامانم بزرگ داشت میشد این تاثیر كمال بود
مامانم شاد شده بود این تاثیر كمال بود
مامانم حالش خوب بود و این تاثیر كمال بود
الان حدود یك سال و دو ماهه كه فیلم سکسی فرانسوی با هم ان
هم كمال از اون افسردگى در اومد هم مامانم از این حس كم بودن فیلم سکسی فرانسوی بی توجهی بابام رنج میبرد حالش بهتر شد و فهمید اون ادم كمى نیس
سکس فرانسوی سکس ایتالیایی گبی کارتر کنزی ریوز رايلى ريد رایلی رید سایت همستر همستر سکس همستر ایکس ان ایکس ایکس

Actors: Winter Spice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *