فیلم سکسی خارجی از کوسش لیس میزدم تا سوراخ کونش دراوردن لباساش منم به دنبالش

0 views

فیلم سکسی خارجی از کوسش لیس میزدم تا سوراخ کونش

فیلم سکسی خارجی سیگار و گرفتن پولش دوتایی رفتیم تو یه اتاق داخل اتاق که شدیم اون بلافاصله شروع کرد به دراوردن لباساش منم به دنبالش لباسامو دراوردم با اینکه کیرم شق شده بود ولی نمی دونم چرا کلا تمرکز نداشتم و حس شهوتم بالا نمی اومد اون شروع کرد به لب گرفتن و با دستش کیرمو گرفت بعدش بهم گفت بار اولته منم گفتم اره خلاصه یه چند فیلم سکسی خارجی بار از هم لب گرفتیم ولی من اون لذتی که فکر می کردمو نداشت شاید به خاطر این بود که ما همو نمی شناختیم شایدم عوارض جق بیش از حد خلاصه بعد از لب گرفتن بهش گفتم بخوابه اونم به پشت خوابید یه دستی به کسش زدم اونم گفت زود باش بکن تو من کیرمو گذاشتم لب کسش و فشار دادم تو خودم هم روش خوابیدم نمی دونم یه بار تونستم تلمبه بزنم یا نه که ابم اومد و ریختم تو کسش بعدشم یه حس و حال عجیبی داشتم که البته زود برطرف شد.

اقا من یه زمون دندونم بدجور درد گرفت واسه همین رفتم یه کلینیک تو محل خودمون که دندونمو درست کنم.
کلینیکه جوری بود که یه قسمتش دکتر پوست و مو و زیبایی بود و یه قسمتش دندونپزشکی فیلم سکسی خارجی
خلاصه من خودم اون موقع بازاریاب لوازم تبلیغاتی بودم و تو مجله کار میکردم و هم آگهی مجله میگرفتم هم لوازم تبلیغاتی مثل خودکار و سررسید میفروختم .
زیر دوش کیرمو میمالیدم
از وقتی فهمیدم که کوس و کون چیه عاشق کونش شدم ، دلم میخواست کونشو گاز بگیرم
من ادم نرمالیم تو سکس بر عکس من داداشم ادم سرد مزاجی هست که اینو فیلم سکسی خارجی بعدا ها سونیا بهم گفت ، من از فکر سونیا نمیتونستم در بیام خیلی وقت ها هم به یادش جق میزدم و کیر بیچاره رو پوستشو میکنم رفتم و دوش اب رو باز کردم زیر دوش دراز کشیدم و کیرمو میمالیدم و چشامو بسته بودم و بیاد کون سونیا جق میزدم و میمالیدمش وقتی ابم اومد و اروم شدم اومدم لباس پوشیدم و رفتم سر جام من شق کردم از دیدنش یه پیراهن پوشیده بود که تا خط سینه هاش توری بود و چسبون با یه دام تنگ و چسبون که خط شورتش معلوم بود با ارایش ،بهش گفتم خوشگل کردی خبری هست ،اونم خندید,گذشت و شب باز به بهانه پماد ضد التهاب و کمرد درد پیام دادم سونیا پماد دارین گفت میخوای چیکار گفتم کمر درد دارم گفت میخوای ماساژت بدم من تو کونم عروسی شد

بکش بیرون کیره خرو دارم پاره میشم

خانوم با کوس و کونش نشست رو کونم
با لباس خواب خیلی سکسی بود داشتم فیلم سکسی خارجی فقط نگاه میکردم که یهو بازوم رو گرفت گفت چیه برو بخر ننت بپوشه مثل ندید بدید ها نگا نکنی گفتم اجازه هست گفت بیا لوس نشو دراز کشیدم رو تخت تختش یه عطر و ادکلن خاصی میداد که ادم شق میکردم شرو کرد به ماساژ از شونه هام شرو کرد تا بالای کونم یهو گفتم اروم اوففف
هر از گاهی ناله میکردم اروم اونم جواب میداد ، یهو سرشو اورد فیلم سکسی خارجی نزدیک گوشم گفت جون چته ،گفتم ادامه بده گفت شلوارتو در بیار گفتم اخه گفت اخه نداره زود باش ،منم شق کرده بودم نتونستم بلند شم دراز کش در اوردم اونم از ساق پاهام شروع کرد ماساژ منم تا سر حد ارضا شدن رفته بودم دیگه اروم فقط ناله میکردم که یهو دیدم یه چیز گرم نشست رو کونم ،شاخ در اوردم خانوم با کوس و کونش نشست رو کونم نگو زیرش شورت نداشت شونه هامو گرفت اروم دراز کشید رو من در گوشم گفت راجبم فکر بد نکن من تو فشارم واقعیتش داداشت یه ساله مشکل جنسی داره و با من رابطه نداره ،

سکس

پاشو باز کرد و گفت بزن
یهو دیدم دستم رو سینه هاشه و اروم میمالیدم یهو لبمو فیلم سکسی خارجی گذاشتم رو لبش و دست انداختم سینه اش لباشو یکی یکی میمکیدم از شدت شهوت من صورتم داغیش رو خودم حس میکردم ،لباس خوابش رو در اوردم دیدم هیچی نیست زیرش لخت لخت ،خودمم شرتم و در اوردم مثل دو تا مار پیچیدیم به هم رفتم سراغ سینه هاش لامصب فیلم سکسی خارجی انکار پنبه بودن اونقدر خوردم که نوک سینه هاش باد کرده بود سینه اش رو میمالیدم رفتم رو نافش لب زدم و لیس میزدم سرمو فشار داد پایین متوجه شدم که چی میخواد رفتم رو کوسش که بخورم پاهشو دور سرم قفل کرد اونقدر خوردم که اب کوسش دیگه داشت حالمو بد میکرد که دیدم لرزید و شل شد دیگه نا نداشت و منو کشوند رو خودش دراز کشیدم روش کیرم رفت لای پاش و میخورد به کوسش پاشو باز کرد و گفت بزن منم کیرمو اروم فشار دادم تو کوشس که یهو یه اه کشید و من خم شدم لباشو مکیدم که یهو دستمو گرفت فیلم سکسی خارجی گذاشت رو سینه هاش منم مالیدم اونقدر تلمبه زدم که داشت ابم میومد که گفتم برگرد مدل داگی اونم قنبل کرد حالا بعد چند سال حسرت کونی که میمردم براش جلوم بود از کوسش لیس میزدم تا سوراخ کونش اونم اخ و اوفش در اومده بود یکم یعد دیگه فقط دور سوراخ کونش رو لیس میزدم که گفت رامین مردم بکن تو کوسم ولی من تو فکر کونش بودم که کردم تو کوست کیرمو و تلمبه میزدم و انگشتمو خیس کردم و فشار دادم تو کونش که اونم اه کشید منم انگشتمو عقب جلو میکردم خم شدم و در گوشش گفتم اجاره میدی از اینجام فیلم سکسی خارجی بکنم یکم خیس کردم کیرمو با اب دهنم و اروم گذاشتم در کونش و فشار دادم دیدم نمیره،میمالیدم به سوراخش فقط یه ذره فشار دادم که سرش رفت تحمل کن نبض کونش رو رو کیرم حس میکرد
التماس میکرد میگفت در بیاره سر کیرمو عقب و جلو میکردم دیگه داشت ابم میومد که فشار دادم و دراز کشیدم روش که سونیا گفت رامین سوختم ابمو ریختم تو کونش و توان بلند شدن از روش رو نداشتم

دانلود فیلم سکسی سکس باحال سارا جی سکس انلاین سکسی قدیمی کون تپل سکس با خدمتکار کس تنگ سکس با معلم الکسیس تگزاس کس کردن کلیپ سکسی

verified profile,sex,teen,hardcore,babe,tattoo,amateur,mature,big-ass,bbw,latna