فیلم سکسی ترکی جنده خارجی در موقعیت خطر ناک قبول کردم باهم میرفتیم که یهو دیدم

0 views

فیلم سکسی ترکی جنده خارجی در موقعیت خطر ناک

فیلم سکسی ترکی حموم اومدیم بیرون باشرت نشستیم زنگ زد ناهار اوردن خوردیم بعدش کنار هم خوابیدیم نیم ساعت بود خوابم برد دیدم داره ساک میزنه تا چشامو باز کردم کونشو گذاشت دهنم و من هم لیسیدم کونشو دوباره پاهارو داد بالا و کردمش نیم ساعت کردم ابمو ریختم سینش دوباره رفتیم حموم منو شست گفت بشاش رو سینم اینکار کردم خودشم شاشید رو کیرم بعد اومدبم بیرون چای و میوه اورد خوردیم و رفتم
چند روز بعد رفتم خونش فیلم سکسی ترکی دوباره سکس و قول گرفتم دفعه بعد از کون بکنم دفعه بعدم از کون کردمش خلاصه یه 6ماهی جمعه ها میرفتم و میکردمش یبارم دوستشو اورد اونم 40سالش و قد 190 کون گنده و سینه دو تاشون پدرمو در اوردن بعد گفت دارم شوهر میکنم و ازدواج کرد و من با دوستش در ارتباط بودج ک میکردمش
نمیدونید چه حالی میکنم بارفیقش فیلم سکسی ترکی هنوزم در ارتباطم خیلی حشریه وقتی میرم خونش یه کیلو موز میده بخورم بعدش اسپری میزنه و میکنمش بیوه هستش.
بگم، حتی ظاهرمو خیلی مردونه نگه داشتم

جنده خارجی در موقعیت خطر ناک

سکس
من یه زنونه پوش هستم از مشهد اسمم پویا هست و بدنی بی مو سفید دارم که ارزوی هر دختری هست داشته باشه الان 23 سالمه وا از سن 17 سالگی عاشق زنونه پوشی شدم وبرای خودم لباس های زنونه مخصوصا ساپورت تنگ میخریدم وعاشق این بودم که یکی شوهرم باشه وهمیشه زیرش بخابم و منو بااین فیلم سکسی ترکی لباس های زنونه بکنه تا اینکه یه روز اومدم تهران واسه کار6 ماهی اونجا کار کردم وموقع برگشت به مشهد تو ترمینال بلیط گرفتم ومنظر شدم تا وقتش برسه همینطوری نشسته بودم تو ترمینال که یه پسری که سه سال ازمن بزرگتربود اومد نشست کنارم اینو هم بگم که یه شلوار تنگ مردونه پوشیده بودم وا ز زیرش یه ساپرت شیشه ای که کل پام معلوم بود پوشیدم خلاصه باهم حرف زدیم وگفت پاشو یه چرخی بزنیم منم قبول کردم باهم میرفتیم که یهو دیدم میون درختای ترمینالیم او پسره برگشت ویقمو گرفت و بهم گفت نمیگی یه پسر ناز فیلم سکسی ترکی خوشگل چطور با یکی دیگه که نمیشناسمش کجا میره اونجا بود فهمیدم که کونو بگا دادم یه چاقو در اورد گزاشت زیر گلوم و گفت میخام باهات یکم حال کنم منم که از خدام بود یکی اونم یه تهرانی شوهرم باشه خلاصه یکم ازم لب گرفت و هی میگفت جوووون فیلم سکسی ترکی چه پسر نازی بعد از چن دقیقه شلوارمو در اورد و

جنده مشهور کیر سیاه میخاد

چشش خورد به ساپرتی که پام بود گفت اوخ اگه اون دودولت نبود از صد فیلم سکسی ترکی تا دختر بهتر بودی خب شومبول منم کلا 8 سانت بودیکم پاهای بی موی منو لیس زد منم تو اوج شهوت بودم بعد ساپورتو پاره کرده و منم زیپشو باز کردم وای خدای من یه کیر 22 سانت که تا بحال ندیده بودم پیش خودم گفتم گوه خوردم و فهمیدم که قراره فیلم سکسی ترکی چه کونی ازم پاره بشه راستو بخایید ترسیدم یه تف زد به سوراخ کونم وهی میگفت پویا عجب کونی داری توکیرشو گزاشت سوراخ کونم منم گفتم که اولین بارمه یواش بکن ولی اون نامردی کرد ویهویی کیر 22 سانتیشو داخلم حس کردم واحساس کردم فیلم سکسی ترکی جر خوردم ویه داد بلند زدم ولی فایده نداشت اونم مثل خر تلمبه میزد سرم گیج میرفت وبه گوه خوردن افتادم تا نیسم ساعت منو مث خر کرد بعد احساس کردم داخل کونم سوخت ابشو ریخت داخلم کیرشو دراورد وچن تا لب ازم گرفت گفت تو دیگه کونی فیلم سکسی ترکی منی پویا جون و چن عکس هم ازم گرفت تا همیشه منو بکنه بعد از اون منم عاشق کون دادن شدم این بود
سکسی ترکی سكس تركي سکس ترکی سكس سوري فیلم سکس عراقی نيج عراقي سکسی عراقی سکس عراقی سكس عراقي سكس قطري