فیلم سکسی برازرس گنگ بنگ کیر کلفتها با کوس نرم و نازک

0 views

فیلم سکسی برازرس گنگ بنگ کیر کلفتها با کوس نرم و نازک

فیلم سکسی برازرس نشناختم کلی عوض شده بود حسابی به خودش رسیده بود و خیلی نازو خوشگل شده بود خلاصه اومد نشست تو ماشین و یه ساعتی با هم دور زدیم از خودمون گفتیم اون گفت که خواستگار اومده واسش و میخواد ازدواج کنه همین روزا گفتم ای سگ تو این شانس به روش دیگه نیاوردم که تو که میخواستی ازدواج کنی واسه چی به من زنگ زدی دورامون رو زدیمو رسوندمش خونشون موقع برگشتن همش داشتم به استیل و قیافش فکر میکردم خوار کسه عجب چیزی شده بود داشتم دیوونه میشدم دیگه ، هی تو این فکر بودم که اینو چه جوری بکنمش که یه فکری به سرم زد گفتم یا جواب میده یا نمیده ، فرداش فیلم سکسی برازرس سریع بهش زنگ زدم و قرار گذاشتم بعد از بعد از ظهر گفت بعد از اتمام کارم بیا دنبالم منم رفتم دنبالش دوباره با ماشین یک ساعتی بود دور زدیم خودم رفتم جای خلوت که کسی نباشه بعد بهش گفتم کی قراره ازدواج کنی گفت تا یه چند وقت دیگه ملوم میشه منم سریع اون ترفندی که تو ذهنم اومده بود رو به کار بردم گفتم ببین مریم من میدونم تو چه جور ادمی هستی میدونم ادم مذهبی هستی و دستت به هیچ پسری نخورده ولی بدون من خیلی دوس داشتم برای بک بارم که شده جای شوهرت باشم گفت ینی چی گفتم تو که میخوای فیلم سکسی برازرس تا چند وقت دیگه ازدواج کنی خب بیا تا اون موقع صیغه من شو اونم جا خورد گفت من دخترم نمیتونم صیغه بشم گفتم بابا جووون میشه من خودم از چند تا مرجع پرسیدم گفتن دختر که بالغ باشه و بتونه خوب و از بد تشخیص
كس خوبیه اسپری بزن قرص بخور

گنگ بنگ کیر کلفتها با کوس نرم و نازک

سکس
بعد از یك سال با خودم كنار امدم توی اداره با یكی از همكارام صمیمی شدم فیلم سکسی برازرس مشروب میخوردیم بیرون میرفتیم یه روز بهش زنگ زدم خواسم بریم بیرون گفت خانه تنها هستم بیا اینجا وقتی رفتم دیدم یه دختر پیششه گفت كس پولیه میكنی گفتم نه گفت شماره داشته باش شاید یه روز نیازت بشه شب تا صبح همش تو فكر اون بودم اینقدر توی این مدت ناراحت بودم فكرم درگیر گذشته بود اصلا یادم رفته بود كیر دارم خلاصه فردا ظهر از سركار امدم هنوز لباس عوض نكرده نهار نخورده شروع كردم ب مشروب خوردن ساعت طرفای هفت شب بود زمسون بود توی بالكن داشتم سیگار میكشیدم یهو فیلم سکسی برازرس زد ب سرم گفتم بزار زنگ بزنم ب دختره بیا یه حالی بكنم زنگ زدم زنگ اول جواب داد خودم معرفی كردم گفت امشب مهمان دارم نمیشه بیام حالم بد گرفته شده بود دیدم بعد ده دقیقه خودش زنگ زد گفت دوستم میفرستم سمتت اگه اوكی هستی گفتم باشه بعد چند دقیقه یه دختره زنگ زد گفت منو فلانی معرفی كرده ادرس بفرست تا بیام همون موقع شرایط بهش گفتم هزینش مهم نیست فقط حال اساسی میخوام گفت منو دیدی ابت میاد ب پرهام همكارم جریان گفتم گفت كس خوبیه اسپری بزن قرص بخور منم فوری رفتم دارو خانه قرص اسپری خریدم همون تو ماشین اسپری زدم قرص هم خوردم همه چی واسه امدن اماده كردم ك زنگ زد در باز كردم وقتی امد بالا واقعلا داشت ابم میومد یه دختره ك هركی تو خیابان میدید نمیگفت این پولی باشه قدش یك شصد سینه های فیلم سکسی برازرس بزرگ وزنش هم شاید پنجاه پنج كیلو همون چیزی ك من میخواستم فنج امد سلام رو بوسی مانتو در اورد با یه شلوار جین یه تاپ طوسی

سبزه حشری با کوس خیس آبدار

شروع كرد واسم ساك زدن مشروب سیگار همه چی اوردم شروع كردیم خوردن گفت قبل اینكه مست شیم یا بریم سر اصل مطب پول منو فیلم سکسی برازرس میدی منم اون موقع صد هزار تومن بهش دادم گفتم اگه خوب حال بدی بازم بهت میدم تا اینو گفتم صدای اهنگ یكم زیاد كرد چراغهای پذیرای خانوش كرد امد نشست روی پام شروع كرد لب دادن واقعا استاد بود همون روی مبل ده دقیقه ای لب خوری كردیم دو پیك دیگه خوردیم گفت بریم توی تخت رفتیم توی اتاق شروع كرد لباسام در اوردن لب دادن منو پرت كرد روی تخت خودش شروع كرد لخت شدن لخت شد امد بغلم بهش گفتم ببین من لاس زدن بیشتر كردن دوست دارم گفت هرطور راحتی شروع كردیم لب خوردم بدنش اینقدر فیلم سکسی برازرس خوب بود ك نگو نمیدونم چرا یهو فاز منفی گرفتم بلند شدم رفتم توی پذیرای شروع كردم مشروب خوردن سیگار كشیدن دیدم امد گفت چی شد سگ شدی یهو جریان جدایم ك گفتم بغلم كرد شروع كرد بوسیدنم منم دوباره داغ شدم همون روی مبل توی بغل هم دراز كشیدیم گفت یه كاری میكنم ك واقعا احساس ارامش كنی شروع كرد بدنم لیس زدن با كیرم ور رفتن كیرم بلند شد شروع كرد واسم ساك زدن وای چه حالی میداد با اینكه مست بودم بدنم بی حس ولی واقع لذت میبردم بلندش كردم بردمش توی اتاق شروع كردم لب گرفتم فكر هیچ چی نمیكردم فقط میخواستم لذت ببرم رسیدیم توی تخت اینقدر تف زد ب كیرم لیس میزد فقط دوست داشتم این تایم تمام نشه رابطه گذشتم با زنم یادم میودم بیشتر عصبی میشدم ب خودم ك فیلم سکسی برازرس امدم از موهاش گرفتمش كشیدمش سمت خودم شروع كردم لب گرفتن مثل وحشیها اوردمش توی بغلم اروم نشست روی پام ارم كیرم خودش فرستاد داخل كسش اینقدر داغ داشتم اتیش میگرفتم شروع كرد بالا پایین كردن واقعا عطر تنش و ارامشی ك بعد یك سال بهم میداد دیوانه كننده بود خودش همه كاره این سكس بود بالا پایین میرفت منم فقط اههههه میكشیدم فیلم سکسی برازرس لذت میبردم دیگه خسته شده بود دراز كشید روی من نفس نفس میزد یه لب ازش گرفتم برعكس شدیم ایندفعه من پاهای نازش دادم بالا شروع كردم تلمبه زدن و سینه هاشو خوردن واقعا دیگه داشت ب منم فشار میومد بهش

اخرین سكس مون كردیم

گفتم داگی شو اونم یطوری فیلم سکسی برازرس مثل برق برگشت یه تف زد ب كیرش گفت عشقم بكن توش زود باش كیر میخوامممم منم با تمام قدرت فرستادم داخل یه اخ سكسی گفت شروع كردم تلمبه زد وای تازه تتوی روی كمر كونش دیدم بیشتر حشری شدم محكم میزدم موهاشو میكشیدم اونم خودشو ولو كرده بود روی تخت اههه میكشید یهو یه جیغ كشید كسش داغ شد منو بیشتر حرسی كرد اینقدر فیلم سکسی برازرس سرعتم بیشتر كردم ك خودم هم باورم نمیشد بعد. سه چهار دقیقه دیگه این داشت میومد تا ثانیه اخر نگهش داشتم بعد ریختمش روی كمرش نفس جفتمون .
سایت برازرس برازرس ممه گنده فيلم سكسي الكسيس فیلم سکسی الکسیس سکس وطنی فیلم سکسی الکسیس تگزاس کون تنگ سکس آمریکا سکس عربی سکس فارسی لانا رودز سکس لانا رودز سکس لانا سکس کردی

Jasmine Jae in Brazzers Bringing Stepsiblings Closer Together