فیلم سکسی ایرانی حشری دکتر جون کوسم گذاشت پسر قد بلند با ته ریش مرتب

0 views

فیلم سکسی ایرانی حشری دکتر جون کوسم گذاشت

فیلم سکسی ایرانی حشری خلاصه من خودم اون موقع بازاریاب لوازم تبلیغاتی بودم و تو مجله کار میکردم و هم آگهی مجله میگرفتم هم لوازم تبلیغاتی مثل خودکار و سررسید میفروختم .
وقتی دکتر ازم پرسید چیکاره ای و شغلمو گفتم هی در مورد قیمتها سوال پیچم کرد. بعد از تموم شدن کارش گفت یه روز با نمونه کارهام برم پیشش و در مورد تبلیغات باهاش حرف بزنم منم به دکتر گفتم من براتون یه کمپین تبلیغاتی طراحی میکنم و چند روز دیگه میام.
چند روز بعد خوش تیپ کردم و رفتم کلینیک، ساعت ۸ شب بود. منشیش فیلم سکسی ایرانی حشری گفت دکتر نیست. گفتم باشه و کمی با منشیه صحبت کردم که من مشاور تبلیغاتی ام، منشیه میگفت کارای تبلیغات دکتر رو من انجام میدم. خلاصه کمی حرف زدیم ولی چون من میخواستم با خود دکتره حرف بزنم و حرف زدن با منشیه رو بیهوده میدونستم زیاد به منشیه محل ندادم.
البته منشیه خیلی توپ بود. قدش بلند حدود ۱۷۵-۱۸۰ و وزن حدود ۸۰ کیلو، بدن تو پر و کون گنده رون های گوشتی، شکم کوچیک و سینه های ۸۰-۸۵ بزرگ و قیافه ی شبیه کسهای روسی و مانتوی سفید تنگ، من که مطمئن بودم دکتره این کص رو حسابی میکنه.

ممه های نسبتا بزرگم و گاز می گرفت اون شب اصلا حالم خوب نبود ولی به اصرار یکی از دوستام و برای عوض شدن روحیم تصمیم گرفتیم یه تئاتر بریم لباس سر تا پا مشکی پوشیده بودم (قدم متوسط و پوست گندم گون و موهای مشکی ای دارم که البته یکم از آبرو هام روشن تره) یکم بعد از این که رسیدیم اونجا ، توی سالن انتظار توجه ام به یه پسر قد بلند با ته ریش مرتب فیلم سکسی ایرانی حشری و مو های خیلی کوتاه جلب شد که داشت درست به من نگاه می کرد دکتر جون کوسم گذاشت سکس وقتی رفتیم توی سالن نوبت من بود ، تمام مدت بهش نگاه می کردم ، با خیال راحت چون اون اصلا به من دید نداشت به همه ی حرکاتش دقت کردم خیلی جدی ولی آروم بود تئاتر که تموم شد دوستم زود تر رفت و من به بهانه ی این که بابام میاد دنبالم نشستم اونجا از کنارم که رد شد ، بهم نگاه کرد و منم نگاهمو دزدیدم ولی اومد سمتمم و ازم پرسید که اگه وقت داری یکم بشینم پیشت ؟ -باشه ، اره +من پارسا ام -منم آیدا نمی دونم چی شد که به خودمون اومدیم و دیدیم اینقدر حرف زدیم که سالن خالی شده – الان می ندازنمون بیرون

دستم و گرفت و بردم قسمت پایین سالن که برای شدن بازیگرا بود هیچکس اونجا نبود همه جا تاریک بود ممه های بزرگ فیلم سکسی ایرانی حشری من ,همکارم رو حشری کرد دستش که توی شورتم بود و محکم فشار می داد یکم بهم نگاه کرد و صورتش بهم نزدیک تر شد اول گونم و بوسید بعد شروع کرد به بوسیدن لبام دستامون و محکم روی صورتم هم گذاشته بودیم و لب همو می خوردیم ولی انگار کافی نبود و راضیمون نمی کرد بعد از پنج دیقه سرشو پایین تر آورد و شروع کرد به خوردن گردنم منم دستم و تو موهاش فرو کردم صدای نفساش داشت دیوونم می کرد کم کم منو هول داد جوری که دیگه دراز کشیده بودیم و اون روم بود لباسامو در آورد و شروع کرد به خوردن ممه هام ممه های نسبتا بزرگم و گاز می گرفت و دستش که توی شورتم بود و محکم فشار می داد و می مالید

صدای آهو ناله هام داشت بلند می شد نشست و پیرهن و شلوارشو در آور شروع کرد به خوردن کسم و منم توی مو هاش فیلم سکسی ایرانی حشری چنگ می زدم و سرشو بیشتر فشار می دادم خیلی خوب می خورد و با دستاش نوک ممه هامو نیشگون می گرفت حالم خیلی بد شده بود و فقط با ناله ازش خواهش می کردم که بکنه توم – بکونش.. تو لطفا لطفا اون کیر لعنتی و بکنش.تو ولی نمی خواست زود تموم شه دو تا انگشتاشو کرد توممممم و تند تند تکونشون می داد محکم تر کرد توم منم سرمو به زمین می زدم اومد بالا و با هام چشم تو چشم شد و دستش تو موهای فرو کرد و لبام و بوسید و دوباره ادامه داد کیرشو آورد سمت دهنم من یکم بلند شدم و کردم تو دهنم کیرشو خیلی بزرگ بود و رگ داشت تا ته کردمش تو اونقدر که چند بار عوقق زدم و دیدم آب منشی داره کم کم میاد بیرون باز خوابوندم زمین و پا هامو وا کرد و یهویی تا ته کرد توی کسم و من یه جیغ بلند کشیدم اونم محکم تر کرد توم و اینقدر سریع تلمبه می زد که تقریبا فیلم سکسی ایرانی حشری از حال رفته بودم کسم خیلی تنگ بود و کیر گنده ی اون برای من زیادی بود همزمان که کیرش تا ته توم بود با دست کسم و می مالید سر بزنگاه کیر کلفتش کشید بیرون و آبشو روی ممه هام خالی کرد و اینقدر خسته بود که فیلم سکسی ایرانی حشری سرشو روی بازوم گذاشت گفت ارضا شدی به پا هام که می لرزید نگاه کردم.

دانلود کلیپ سکسی ایرانی

فيلم سكسي ايراني دانلود فیلم سکسی ایرانی فیلم سکسی ایرانی جدید فیلم سکسی ایرانی عکس سکسی ایرانی عکس سکسی سکسی پورن دات کام سکس حشری ایرانی گاییدن