فیلم سوپر امریکایی با بیرحمی کیرشو کرد دهنم جوری که صورت فاطمه روی کف

فیلم سوپر امریکایی با بیرحمی کیرشو کرد دهنم

فیلم سوپر امریکایی کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه فیلم سوپر امریکایی عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.
سمیرا هم صورت فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت فیلم سوپر امریکایی زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین.فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا و سمیرا به سینه خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون و شروع کرد به لیسیدن.اول همش کف پاهای آیدا رو میخورد و اصلا طرف کف پاهای سمیرا نمیرفت.سمیرا گفت:چرا از عرق کف پاهای من نمیخوری؟

با بیرحمی کیرشو کرد دهنم

سکس
فاطمه گفت:تو رو خدا!!!تو پاهات خیلی بو میدن و عرقش تنده!این حرف و که زد سمیرا فیلم سوپر امریکایی گوشیش رو برد روی حالت فیلم برداری و داد دست آیدا و صورت دو زانو نشست و صورت فاطمه رو برد بین کف پاهاش و کونش و نشست روی سره فاطمه جوری که صورت فاطمه روی کف پاهای سمیرا بود و پشت سره فاطمه زیره کون سمیرا.سمیرا گفت کف پاهام رو قشنگ میلیسی و میخوری تا بزاریم بری.فاطمه هم به ناچار کف پاهای سمیرا رو میخورد و عرق کف پاهاش رو قورت میداد.وقتی فاطمه بلند شد دیدم صورتش خیسه عرق کف پاهای سمیرا و زنمه .این داستان حدود 1 ساعتی طول کشید و فیلم سوپر امریکایی فاطمه وقتی میخواست بره گفت:خدا لعنتتون کنه.آیدا خانم مطمعن باش جبران میکنم.آیدا و سمیرا هم گفتن تو برو فعلا صورتت رو بشور که بوی کف پ میده و دو تایی زدن زیره خنده.خلاصه فاطمه رفت و من اومدم بیرون و با هم نشست
زیپشو باز کردو کیرشو گذاشت دهنم
بزور برد تو دستشویی
رو دوزانوم بودم،زیپشو باز کردو کیرشو گذاشت دهنم،تا بحال همچین سکسی نداشتیم!چون مست کرده بود و از دستم ناراحت بود،
دلش میخواست تلافی کنه
،موهامو گرفت تو دستشو بلندم کرد لب ازم گرفت،بهش گفتم سامان حالم بد میفهمی نکن‌‌ فیلم سوپر امریکایی
پیرهنمو در اورد گفت چیه صب ک حالت خوب بودو همش فحش میدادی گفتم غلط کردم.. سوتینمو در اورد نک سینهامو گرفت و کشید سمت خودش
کیرشو کرد تو کونم
حرف نباشه..میزنم داغونت میکنم..شلواروشورتمو دراورد
نوار بهداشتیو ازم جدا کرد گفت ک چهار دستوپاشو
بغض گلومو گرفت گفتم سامان تروووخدا
خودش کاملن لخت شداز پشت گذاشت کونم.وقتی فشار داد داخلم،قشنگ احساس کردم از کسم خون زد
بیرون،،فشارم افتاد ی حال عجیبی شدم دستام سرد شد،از پیشونیم عرق ریخت فیلم سوپر امریکایی گوشام نشنید چشام ندید..
اون هم تلمبه میزد شکمش ب کونم برخورد میکرد صداش میپیچید،همش عقب جلو میکرد،یهو اهی کشید خالی کرد تو کونم..کیرشو کشید بیرون،رو زمین خونی بود..منم بی حال افتادم رو زمینِ دستشویی..بعد پنج دیقه پاشدم،نشستم زیر دوش آب سرد حموم،پنج ساعت زیر دوش بودم..

کیر ندیدم, فشارم میداد رو کسش

اما خوب کیرشو دوس دارم
اقا بیدار شده بود سراغ منو میگرفت،وقتی وارد دستشویی شد تازه یاد دیشب افتاد فیلم سوپر امریکایی زودی حوله اورد خشکم کرد حتی نوار بهداشتی هم گذاشت واسم،سویشرتشو تنم کرد وبا لهاف دورمو پوشوند،یک ماه تمام باهاش سرد بودم تا خود امروز هم یادم میاد باهاش قهر میکنم اما خب شوهرمه دوسش دارم.

سکس ورزشی سکس رمانتیک کلیپ سکسی فیلمسکسی سکس در حمام سکس در باشگاه بازی سکسی سکس تایلند ماساژ سکسی خودارضایی دختران کلیپ سکسی

verified profile,teen,latina,milf,doggystyle,tattoo,amateur,mature,young,big-ass,bbw,devil

Actors: Olivia Grace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *