فلیم سکسی کوس سفید کردن سوراخ کون کرد و آبش اومد, تازه بابت کاراش ازم عذر میخواد

فلیم سکسی کوس سفید کردن سوراخ کون

فلیم سکسی کوس لباسای دامادیشو تند تند درآورد و لخت مادر زاد شد 3 سال پیش, یه روز عصر که داشتم از باشگاه میرفتم خونه, یه پسره بهم گیر داد و سواره و پیاده پشتم میومد. این تعقیباش یه هفته ای ادامه پیدا کرد و خلاصه یواش یواش مخم رو زد. جوری هم زد که سره یه ماه آشنائی کاملأ عاشقش شده بودم. القصه فلیم سکسی کوس ماه دوم وقتائی که خونشون خالی بود میرفتم پیشش و کلی لب و لوب بازی میکردیم. ماه سوم اون ممه و کوسم رو میخورد و منم براش ساک میزدم. ماه چهارم هرکاری کرد به بهونه باکرگیم, کونم بذاره بهش ندادم. ولی فهمیده بودم عاشق سکسه خشنه. آخه وحشیانه تو دهنم تلمبه میزد. و اما بالاخره ماه هفتم اومد خواستگاریم و خیلی زود تو ماه هشتم ازدواج کردیم. شب عروسیمون بعد از کارناوال عروسی برای ماه عسل رفتیم شمال. یه ویلا شمال رزرو کرده بودیم و به محضه اینکه رفتیم توش, منو چسبوند به دیوار و شروع کرد لبام رو خوردن. بعد دامن لباس عروسم رو کشید بالا فلیم سکسی کوس و دستش رو کرد تو شرتم. انقدر کوسمو مالید که ارضاء شدم. بعدش لباسای دامادیشو تند تند درآورد و لخت مادر زاد شد. بزور منو که هنوز بیحال بودم نشوند رو زمین و یهو کیرشو تا ته کرد تو حلقم و همونجوری نگهش داشت. وقتی بعد مدتی کیرشو کشید بیرون فلیم سکسی کوس ناخواسته استفراغ کردم. ولی اون دست بردار نبود. دوباره و دوباره کیرشو تا خایه هاش میذاشت تو دهنم و اول یه کم نگهش میداشت و بعد وحشیانه تلمبه میزد.

سفید کردن سوراخ کون سکس

میخوابید روم و بازم کونم میذاشت چاره ای نبود. انگار صدای التماسام رو نمیشنید. خلاصه بعد نیم ساعت که دهنم رو بد جوری گائید, موهام رو گرفت و منو فلیم سکسی کوس کشون کشون برد تو اولین اتاق خواب. وحشیانه لباس عروس رو از تنم کند. شورت و کورست حریر سفید تنم بود. اونا رو دیگه درنیاورد. بلکه تو تنم پارشون کرد.

ازش ترسیده بودم. از عجزم لذت میبرد. بلندم کرد و به شکم پرتم کرد رو تخت. سریع خودشم خوابید روم و تا بخوام بفهمم چی شده, کیرشو که نمیدونم کی چربش کرده بود, تا خایه گذاشت تو کونم. چشمام سیاهی رفت. از درد جیغه بنفش کشیدم. خواستم پاشم که نمیذاشت. مجبور بودم بزور بهش کون بدم و درد رو تحمل کنم.

اما چه تحملی؟! انگار با اره برقی داشتن از وسط نصفم فلیم سکسی کوس میکردن. بعد ساعتی آبش اومد و ریخت تو سوراخ کونم. فکر کردم: وای خدا رو شکر. دیگه تموم شد. ساده بودم. تموم؟!

کون بی حس شده از ضربات چکشی کیر

ویلامون دوبلکس بود. طبقه پائین هال فلیم سکسی کوس آشپزخونه, پذیرائی و 3 اطاق خواب داشت و طبقه بالا 4 اطاق خواب داشت و 2 تا حموم و توالت. باور کنید یه هفته, همه جای ویلا, حتی تو حیاطش و البته همه مدل پوزیشن, و نه هر شب که شبانه روزی بزور منو از کون میکرد. به طوری که وقتی بعد یه هفته برگشتیم تهران, به معنی دقیق کلمه, نه میتونستم راه برم, نه بشینم و نه حتی وایسم فلیم سکسی کوس. فقط میتونستم بخوابم. که در اون حالتم, با دست جلوی دهنم رو میگرفت که صدام بیرون نره. میخوابید روم و بازم کونم میذاشت.

سوراخ کونم نسبتأ گشاد شده
الآن حدودأ 2/5 سال از ازدواجم میگذره. همونطور که قبلأ گفتم’ تو این مدت تقریبأ هرشب محمود فجیعانه منو از کون فلیم سکسی کوس میگاد. سوراخ کونم نسبتأ گشاد شده. ولی هنوزم درد میکشم. کون دادن رو دوست ندارم, ولی مجبورم. شبا بزور کونم میذاره. حسابی که کرد و آبش اومد, تازه بابت کاراش ازم عذر میخواد. راستش; شاید ازش طلاق بگیرم. خیلی دوستش دارما. ولی خب چه کنم؟! چیکار کنم که دیگه سوراخ کونم زخم شده. فلیم سکسی کوس واقعأ دارم آسیب میبینم. برام دعا کنید یه تصمیم عاقلانه بگیرم.

تندتر بگا،بگا دیگه کونمو تندتر بگا
کسمو بگا دیگه بکن توم و من تا ته کیرمو دادم تو کس مامان جون و شروع به عقب و جلو کردم بعدش گفتم مامان جون میتونی از کون بهم بدی آخه من عاشق کونتم همیشه به یاد کونت جلق میزدم و مامان گفت آخه من تا به حال از کون ندادم و کونم بدجور درد میگیره کیر توام که کلفت و دراز چجوری زیر کیرت تاب بیارم من گفتم تو قبول کن مامان فلیم سکسی کوس جونم من یکاری میکنم دردت نگیره زیاد و رفتم کف اصلاحمو از تو حموم آووردم و شروع به مالیدن به سوراخ ناز مامان جونم کردم و یکمین مالیدم به سر کیرمو شروع کردم سر کیرمو با سوراخ ناز کون مامان پوری جونم تنظیم کردم آروم سرشو با فشار کم به سمت تو هوا دادم مامان جونم شروع به آخ کشیدن کرد و منم همون جور با یه دست کسش و با اون یکی سینه های ناز مامان جونمو میمالیدم تا حشرش بالاتر بره و منم تمام کیرمو بتونم بکنم توش و مامان جونم حشری تر شد و منم تمام کیرمو کردم تو و دراووردم و فلیم سکسی کوس دوباره به سمت تو هول دادم و گفتم مامان جون داگ استایل شو من عاشق اینم تو این حالت کونت و بگام اونم همونجور رو تخت چهار دست و پا نشست منم کیرمو کردم تو کونشو شروع به کردن کون مامان جونم کردم اونم حشری حشری شده بود و میگفت آه آه آه تندتر بگا،بگا دیگه کونمو تندتر بگا منم با این حرفهای حشری کننده مامان جون و تندتر کردنش آب از کمرم راه افتاد و فهمیدم میخواد بیاد که به مامان جون ناز و کردنیم گفتم آخ مامان جون آب منیم داره میاد کجا بریزم اونم گفت آبتو تو کونم خالی کن و با یه لحنی گفت آه پسرم فلیم سکسی کوس داره کون مامان پوری جونشو آبیاری میکنه و من یهو آبم شروع به اومدن کرد و اونم گفت آخ رضا جونم فدات بشم که کونمو آبیاری کردی الان سیل راه انداختی تو کونم تا بحال ندیده بودم کسی ازش انقدر آب منی بیاد آخ جون که همچین پسر حشری کیر کلفتی دارم فلیم سکسی کوس و از این به بعد باید شبا با من بخوابی تو اتاق من و رو تختم از این به بعد تا ازدواج کنی من زن توام و تو باید منو بگایی و کون کوسمو یکیشون کنی من برم حموم و رفت تو حموم و منم رفتم بیرون تا یدوری بزنم و بیام آخه هنوز باورم نمیشد که با اونی که میخواستم سکس کردم و به آرزوم رسیدم واسم رویا بود

کوس خوشگل کوس زیبا کون کوس فیلم کوس سوراخ کون کوس سکس کوس کون کوس تپل کوس دادن کوس لیسی کلیپ سکسی

Actors: Nicole Love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *