فلم سکس کیر تا ته توکونش17 تاکسی که تا سمت خونشون با هم بریم

فلم سکس کیر تا ته توکونش17 تاکسی که تا سمت خونشون با هم بریم

فلم سکس این بچه پروهام که نمیزارم مهر شماره خشک بشه سریع میرم تو کار سکس به خاطر همین عشق به سکس و تنوع طلبی نتونستم تا حالا ازدواج کنم .

خلاصه ما طبق عادت قبلیمون به این هم پیشنهاد دادیم که این همش میگفت من میخوام اولین سکسم رو با شوهرم داشته باشم . اگر میخوای منو ببینی باید بیرون با هم قرار بزاریم من خونه نمیام ما هم باهاش بیرون قرار گذاشتیم نشستیم.

تو تاکسی که تا سمت خونشون با هم بریم من خودمو چسبوندم بهش بلند گفت برو اونور اقا من رنگم تو ماشین فلم سکس عوض شد یارو راننده تاکسی هم رید به ما میخواست ما رو پیاده کنه که برگشت گفت با همیم خلاصه ضایع شدیم اون روز .

بعد از اینکه از هم جدا شدیم پیش خودم گفتم من این سگ پدرو باید بکنم اینجوری فایده نداره یه چند سری به هر ترفندی بود خواستیم بیاریم خونه بازم نشد به خاطر همین دیگه باهاش قهر کردم سکس نوجوان.

چون منو دوس داشت به گفته خودش هی اس ام اس میداد اس ام اس های عاشقانه و از این کوفتیا منم جواب فلم سکس نمیدادم اصلا فیلم ساک زدن.

مریم تپلی زن شوهر دار سکسی‌ تا همین چند وقت پیش که خودش زنگ زد سلام و احوال پرسی کردیمو فلم سکس خودشو معرفی کرد منم یه چند وقتی تنها بودم تقریبا یک سالی میشد با کسی هم سکس نداشتم سریع تحویلش.

گرفتم بعد چند مین صحبت کردن با هم قرار گذاشتیم که همدیگه رو ببینیم فرداش با ماشین رفتم دنبالش وقتی دیدمش نشناختم کلی عوض شده بود حسابی

سکس
کردن دوست دختر دوستم یه اکیپ چهار نفره هستیم. منو دوست دخترم, بهزاد و الی. پنج شنبه شب برنامه دورهمی گذاشتیمو بهزاد یه ودکا منم شام و مزه ساعتای 7 خونه ال.بهزاد ساقی شد و شروع کردیم فیلم سکس جدید.

پیک زدن شوخیایی که همه تو جمع باهم میکن.طوری خم شد کنترلو برداشت و کونشو غمبل کرد که اون یه فلم سکس ذره شرتش رفت لا کونش قشنگ. رها یه کم عصبی شد گفت معلومه امشب هات هاته الی.

خندیدم و گفتم نوش جون بهزاد. اقا گذشت و بهزاد گفت بیاین بطری بازی کنیم .
سوال اول: رها به بهزاد گفت با الی لب بگیرین. گرفتن سوال دوم: الی به بهزاد گفت با علی از لب همو بوس کنین فلم سکس .. سوال سوم: من به بهزاد گفتم چند وقته سکس نکردی. گفت یه 10 روزی میشه الی یه حالتی شد که یعنی بهزاد کم میزاره واسش.

سوال چهارم: باز من به الی گفتم 3تا پیک پشت سرهم بخور دخترا مست بودن.

سوال پنجم: رها به من گفت کیرت چند سانته. اول تعجب کردم چون 100 بار کرده بودمش و دیده بود. فلم سکس گفتم سوال درست حسابی بپرس دیگه. که الی و بهزاد گفتن زیرش نزن. منم گفتم 17 سانت. سکس نوجوان

هیشکی اینجوری ساک نزده الی بهم گفت سیخ کبابارو بده بهم تا جوجه هارو سیخ کنیم. همین که دستامو کردم فلم سکس بالا سیخارو بردارم کیرمو از رو شلوار گرفت تو مشت و مالید.

گفتم چیکار میکنی الاق. اگه بهزاد ببینه که میکشتمون. گفت دارم سانت میکنم.رفتم تو اتاق داشتم رهارو میمالوندم بهزاد شیشه قلیونو شکست فهمیدم سر این بوده که الی زیادی مست کرده بهزاد قهر کردو رفت رفتیم که.

رهارو بزارم خونشونو تو راه که رهارو گذاشتم الی زنگید گفت زود برگرد بهزاد برگشته داره همه چیو میشکونه رسیدم دیدم فلم سکس.

کسی نیست صدا در اومد که قفل میشه

دیدم الی با یه شرت جلومه اومد جلو دستمو گرفت و هولم داد تو اتاق رو تخت گفت تا منو نکنی نمیذارم بری خودش لباساشو دراورد و اومد روم و شروع کردیم لب گرفتن و خوردن هم سکس داستانی.

انقد خوردمش که نا نداشت دیگه شرتمو دراوردم همین که کیرمو دید گفت جون چقد خوش فرمترو بزرگتر فلم سکس بهزاده خندیدم گفتم بهزاد کیر نخودیه گفت بیا بکن توش پریدم رو کسشو خوردم خیلی شهوتی.

بود تا تونست واسم ساک میزد هیشکی اینجوری ساک نزده بود واسم

سانت کیر تا ته تو حلقش
گفتم واقعا حیف تو که واسه بهزادی 17 سانت کیر تا ته تو حلقش بود در حین کار بهزاد بهم پیام داد الی چیشد گفتم بهش مسکن دادم حرفمم که راست بود یه مسکن 17 سانتی دادمش بخوره و خوابونده.

بودمش الی به پشت خوابید اومدم روش و کیرمو گذاشتم دم کسش و کردم تو از زیرم و نشست روم تلمبه میزد انقد زد تا خسته شد به پهلو خوابیدمو کردمش یهو گفت بکن تو کونم حالت داگه شد.

و کردم تو کونش هی داد میزد میگفت نمیخوام دربیار از کس بکن فلم سکس.اینجور کونیو باید پاره کرد.گفتم باز کس میخوام و رفتم کیرمو شستمو باز به حالت داگی از کس کردمش نزدیک بود بیام که کشیدم.

بیرون و گفتم بذار کستو بخورم خیس بود اومدم روش و کیرمو کردم تو کسش و انقد کردم بریز توم انقد ابم اومد که از داغی اب من باز ارضا شد دختر به شهوتی الی ندیده بودم حدود ساعت 12 شب تا 2 داشتم میکردمش.

رفتیم غذا خوردیم و تا 7 صبح دوبار دیگه کردمش فرداشم با بهزاد اشتیش دادم فلم سکس و شب رفتیم بیرون 4تایی

سکس نوجوان ساک زدن کلیپ سکسی

verified profile,cumshot,fucking,blowjob,pussyfucking,mom,taboo,pov-sex,kathia-nobili,virtual-reality

Actors: Kathia Nobili

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *