عکس سکسی بلعیدن کیر سیاه کلفت اومد تو و سلام و احوالپرسی کرد گفتم

عکس سکسی بلعیدن کیر سیاه کلفت

عکس سکسی خلاصه اقا که شما باشی بعد از بستن قرارداد ما شروع کردیم مخ زنی که سارا خانم چند سالته و ازدواج کردی یا نه و تعریف کردن ازش که دختر به زیبایی تو چطور ازدواج نکرده و گفتم من ازت خوشم اومده و اگه اوکی باشی یه مدت باهم باشیم تا ببینم اگه خوب کصی بودی مثلا ازدواج میکنیم اگه تو کص دادن اذیتم کردی و ناراحت شدم ازت که نمیگیریمت و اگه راحتم کص دادی که پس جنده ای و باز هم نمیگیرمت ولی اگه کلا بهم ندی باز هم نمیگیرمت و میگم کص ننت.
خلاصه اقا ما چند روز با این کص بهشتی عکس سکسی رفتیم گردش و رستوران و سفره خونه و بوس و بغل و دستمالی و خرج و برج.
تا اینکه یه روز بعد کسچرخ و گردش تو کوچه پس کوچه های خیابون مطهری که اکثرا ادارین عکس سکسی و جمعه ها سگ پر نمیزنه حسابی از این کص بهشتی لب گرفتم و لببازی کردیم و کمی هم با دستم کصشو از رو ساپورتش مالیدم که این حالش بدجور خراب شد و گفت حالم خراب شده ( اشاره به این داشت که کصش آب انداخته و کیر میخواد).
یه نوازشی به کیر مبارک ما کرد
فردا شد و از صبح تو این فکر بودم که ساعت 2 چی میخواد بشه. خلاصه همکارمو ساعت 1 بود که گفت من میخوام بمونم شرکت و ظهر نمیخوام برم خونه. منم پیش خودم گفتم گه خوردی گورتو گم کن دیگه همین امروز این هویج رو باید بکنی کون ما. کمی که گذشت تو این فکر بودم که چجوری دکش کنم که تلفن زنگ زد گوشی رو برداشتم. نامزد همکارم بود. گوشی رو دادم همکارم رفت تو کارگاه صحبت کرد و گفت که من باید برم. بهش گفتم ها چی شد پس تو که میخواستی بمونی گفت هیچی باید برم کاری پیش اومده. منم که کم تیز نیستم تو دلم گفتم گه خوردی حتما باز خونه نامزدت اینا خالیه و میخوای بری حال کنی. خداحافظی کرد و رفت. تو کون منم عروسی شد. . آقا/خانم من منتظر شدم تا این کس خانم تشریف بیارن که نیومد و منم هرچی از دهنم در اومد پیش خودم بهش میگفتم. کمی کارهای عقب افتاد رو انجام دادم که ساعت شد 3 دلم ضعف میکرد زنگ زدم یه غذایی سفارش دادم و کوفت کردم و پیش خودم همش غرغر میکردم که این یارو ملیحه چرا نیومده. از طرفی که همکارم رفته بود خونه نامزی جونش و نامزی جونش هم خونه تنها بوده و همکارم از این ترسیده که نامزی جونش خونه تنهایی بترسه. . نه به دلیل دیگه ای هان به دلیل ترس نامزدش اون روز ساعت 6/5 بود که اومد سر کار. ساعت 4 بود که دیدم زنگ میزنن درو باز کردم دیدم ملیحه است. اومد تو و سلام و احوالپرسی کرد گفتم قرار بود شما ساعت 2 بیاین البته من اون موقع اسمشو نمیدونستم. گفت ببخشید دیگه نتونستم بیام ولی الان که اومدن و هستم خدمتتون عکس سکسی. گفتم:بفرمایید بشینید.

بلعیدن کیر سیاه کلفت

سکس
گفت نه مزاحم نمیشم میخوام سیستمو ببینم و برم گفتم باشه و رفتیم کارگاه که سیستمو عکس سکسی ببینه. باهام اومد و کنار میز ایستاده بود با فاصله یک متر. من میخواستم محل سوختگی و قطعه ای که سوخته بود رو روی مادر برد کامپیوترشون بهش نشون بدم ولی داخل کیس از فاصله یک متری که معلوم نیست. گفتم تشریف بیارید و همینطور که دست چپمو گرفته بودم از کیس و اونو مایل نگه داشته بودم اون اومد جلو و جلوتر همینطوری که براش داشتم توضیح میدادم و با اینیکی دستم اشاره به قطعه میکردم سرشونزدیکتر برد که اونو ببینه و در همین لحضه احساس کردم با پشت دستش یه نوازشی به کیر مبارک ما کرد. منم عکس سکسی دیگه مطمئن مطمئن شدم که بابا اینکاره است. دید زدن داخل کیس که تموم شد گفت خوب من باید برم. گفتم بفرمایید حالا بشینید. خلاصه من دیگه گفته بودم بفرما و با لبخندی گفت آخه مزاحم نیستم گفتم نه خواهش میکنم مراحم هستید. نشست رو یکی از صندلی ها و و من هم رو اینیکی. مونده بودم چی بگم. گفتم خوب از خانم فلانی بگید. گفت هیچی خیلی از شما تعریف میکنه و میگه خوشتیپ هستید و از این کس شعرها. یه لحظه مکث کرد که گفتم از این همه جا چرا رفتید برای این ترکه(آقای اوشکول) کار میکنی. گفت دیگه عکس سکسی چه کار کنم حوصلم خونه سر میره. دستشو گذاشته بود رو دسته صندلی. نمیدونم که چی شد دستمو گذاشتم رو دستش. گفتم الانه که شرف ما رو الان ان کنه و آبرو ریزی کنه. دیدم نه بابا. یه نگاهی بهش کردم که عکس العملشو ببینم که یه لبخندی زد و اونیکی دستشو گذاشت رو دستم. منو میگی دیگه صد در صد مطمئن بودم که خانم هوس کیر کرده.
گفتم: اشکالی نداره

پرستار بچه کوس نازی دشت منم کردمش

اول لب و بعدش سینه
گفت: چرا اینجوری اشکال عکس سکسی داره
گفتم یعنی چی ؟
گفت: بزار بشینم بغلت تا بهت بگم چه جوری اشکال نداره. آقا منو میگی تو دلم گفتم که کس رو افتادیم جون مولی
گفتم: جدی

زنی که تهش باد بده
گفتم نه من اونجوری دوس ندارم که بریزم بیرون میخوام بریزم تو کست!
گفت:باشه اشکال نداره قرص می خورم. منم خالی عکس سکسی کردم توکسش این آب گوارا رو
من اصلا دوست ندارم که کیرمو موقع ارگاسم در بیارم بیرون دوست دارم تو همون حال خالی بشم(خوب هرکی یه جور حال میکنه)
بلند شد و یه بوسه ازم گرفت و گفت که ممنونم خیلی حال کردم.
گفتم ارضا شدی؟
گفت: 3 بار خیلی حال داد. احساس غرور میکردم
گفتم: قابلی نداشت. البته وجدانم به احتمال شوهر دار بودنش حسابی درد کرده میکرد.
البته بعدا که مطالعه کردم در مورد این قضایا متوجه عکس سکسی شدم زنی که شوهر داره و کس میده چند دلیل داره که دیگه نمیخوام اینجا بیان کنم (خودتون برید مطالعه کنید) و اون هم اکثر اونا بستگی داره به شوهره غیر از چند مورد.
بهر حال بعد از اینکه کار تموم شد رفت دستشویی. فکر کنم آبها رو از کسش خارج کرد.
در این مدت که تو دستشویی بود سریع لباسامو پوشیدم و از روی کنجکاوی رفتم سر کیفش که اونجا بود. توی کیفش یه کیف پول کوچیک بود و وسایل آرایش و یه شکلات رامتین (یادم نیست آیدین بود یا چیز دیگه)
کیف پولش رو باز کردم و یه نگاهی انداختم گواهینامه عکس سکسی اش تو اون بود. مشخصاتش رو یه نگاهی انداختم و سریع گذاشتم سر جاش.
از دستشویی اومد بیرون و لباساشو پوشید و گفت که خیلی حال کردم دوست دارم که همیشه با هم سکس داشته باشیم.
گفتم: تا ببینیم چی میشه!
دستشو کرد تو کیفش و لوازم آرایششو در آورد و یکم به خودش رسید عکس سکسی و لوازمشو گذاشت تو کیفش و ایندفعه که دستشو کرد تو کیفش اون شکلات رو آورد بیرون و داد به من
گفتم پس خوت چی
گفت: من نمیخورم

سکسی پورن دات کام سکس حشری ایرانی گاییدن ماساژسکسی سکس سکس سخت سکس الکسیس تکزاس کون سفید سکس زوری خارجی

سکس ضربدری ایرانی میلف ممه گنده معروف میشود دوس داشتم برای بک بارم که شده جای
سکس ضربدری ایرانی میلف ممه گنده معروف میشود دوس داشتم برای بک بارم که شده جای
سکس آمریکای مامانی کوسش و در اختیار میزاره مسیر خیلی طبیعی رفتار کردیم
سکس آمریکای مامانی کوسش و در اختیار میزاره مسیر خیلی طبیعی رفتار کردیم
سکس کون ایرانی گنگ بنگ با میلف ممه گنده تاب سفیدی پوشیده بود که بدنش مث ماه
سکس کون ایرانی گنگ بنگ با میلف ممه گنده تاب سفیدی پوشیده بود که بدنش مث ماه
سکس افغانی گنگان بنگ با کیر کلفت سیاه داشتم دیوونه میشدم مخم هنگ
سکس افغانی گنگان بنگ با کیر کلفت سیاه داشتم دیوونه میشدم مخم هنگ
سکس لانا رودز خیانتکار با دوست پسر هول اومدو همش و تا اخر ریختم داخل
سکس لانا رودز خیانتکار با دوست پسر هول اومدو همش و تا اخر ریختم داخل
سكس افغاني دوست دختر حشری با ممه های دلچسب
سكس افغاني دوست دختر حشری با ممه های دلچسب
سکس با حال سوپرایز کون با کیر دراز لونشون بای دیگه به اندازه کافی معاشقه
سکس با حال سوپرایز کون با کیر دراز لونشون بای دیگه به اندازه کافی معاشقه
فیلم سکس با کیفیت کونم و با زبون تمیز کرد تلمبه زدن منم کیرمو میمالیدم
فیلم سکس با کیفیت کونم و با زبون تمیز کرد تلمبه زدن منم کیرمو میمالیدم
سکس با زن عمو کیر را با حجاب کامل تا ته خورد دوباره دستش رو انداخت دور
سکس با زن عمو کیر را با حجاب کامل تا ته خورد دوباره دستش رو انداخت دور
سکس با حیوانات کلفت و گنده امتحانش کن دلو زدم به دریا و یه پیام که مفعولم و این
سکس با حیوانات کلفت و گنده امتحانش کن دلو زدم به دریا و یه پیام که مفعولم و این
سکس پسر مامانی کوس سیاه با پسر نوجوانش نزدیک بود پس بیوفته عین گربه
سکس پسر مامانی کوس سیاه با پسر نوجوانش نزدیک بود پس بیوفته عین گربه
جق زدن دختر منشی داغ حشری با ممه های گنده سر کار درگیر میشه
جق زدن دختر منشی داغ حشری با ممه های گنده سر کار درگیر میشه
سکس با زیر نویس خصوصی دختر هول توی دهنه سمیرا و چند ثانیه نگه میداشت
سکس با زیر نویس خصوصی دختر هول توی دهنه سمیرا و چند ثانیه نگه میداشت
Actors: Angel Emily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *