شهوانی خانه یک زن بلوند دارای رابطه جنسی در خانه با 2 مرد در جلو و عقب با هم

0 views

شهوانی خانه سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد

شهوانی خانه بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!

این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت: دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.

آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره کس تنگ.

آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.

هردوشون نشستند رو مبل و حسابی عشق بازی کردند. میلاد آبتینو به پشت روی مبل خوابوند و خودشم خوابید روش. بازم ازش لب گرفت و گونه هاشو بوسید و زیر لاله ی گوششو لیس زد.

حسابی باهم حال می کردند.
آبتین هیچوقت میلادو اینقدر شهوتی و داغ ندیده بود . طوری لباشو می خورد که انگار تا حالا لب نگرفته داستان گی‌. حسابی بدنشو رو بدن آبتین می مالید طوریکه با تموم بدنش بتونه نرمی تن آبتینو حس کنه.

آبتین هم حسابی حال می کرد چون تا قبل از این مورد هیچوقت همچین رابطه ای در این حد نداشته بود.

اما آبتین کمی نگران بود آخه حس می کرد میلاد از کنترلش خارج شده و می ترسید در ادامه با توجه به شدت شهوت میلاد با مشکل روبرو بشه.

میلاددستاشو گذاشت پشت سر آبتین و بلندش کرد. تی شرت و زیرپوش آبتینو از تنش بیرون کشید و شروع کرد به لیسیدن سینه های آبتین شهواني.

میلاد نوک سینه هاشو گاز گرفت و اولین ناله آروم آبتین شنیده شد. میلاد حسابی سینه های آبتینو مکید و لیس زد و اومد سراغ نافش.

عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه خانه

فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.

آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم. سمیرا هم صورت فاطمه شهوانی رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید سکس با خواهر.

وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود. من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.

فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد شهوانی خانه

گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات.

اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم شهوانی.فاطمه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت.

زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین. آیدا و سمیرا به سینه خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون و شروع کرد به لیسیدن.

صورتش رو وسط دو تا دستام گرفتمو اشکاش رو پاک میکردم

مثل گذشته ها پیشونیم رو روی پیشونیش گذاشتم.سرم رو آروم به چپ و راست میچرخوندم تا بینیم با بینی پریا برخورد کنه همیشه وقتی این کارو میکردم خنده اش میگرفت.اینبارم مثل قدیم کمی خندید…

-خیلی دیوونه ای محمد میدونستی؟؟!!

انگشتم رو روی لباش گذاشتمو گفتم شهوانی:

-هیس!!چیزی نگو لطفا!!!

چند ثانیه ای توی چشماش خیره شدم.معصوم ترین چشمای دنیا…خیلی آروم لبام رو روی لبای داغش گذاشتمو با تمام وجودم از گذر زمان لذت میبردم آخ که چقدر دلم واسه این لب ها تنگ شده بود.

لبایی که اولین بوسه زندگی رو بهم هدیه داده بودن و من فقط میخواستم تا آخرین لحظه زندگیم تا آخرین نفسم از این لب ها کام بگبرم حتی اگه آخر زندگی من همین لحظه بود دیگه چیزی نمیخواستم…

اونایی که تجربه ش رو دارن شاید باهام موافق باشن که عشق اول رو اگر تکه تکه ش کنی یا بسوزونی یا به بدترین شکل ممکن چالش کنی هیچوقت رده پاهاش از روی قلبت پاک نمیشه…

قدم گذاشتن به وادیِ بهشت برای من بیشتر از چند لحظه نشد فلم سکس

پریا سرش رو عقب کشیدو صورت خیسش رو با آستینش خشک کرد.در حالی که هراس برش داشته بود بهم گفت.

من دیگه باید برم واقعا ازت معذرت میخوام.لطفا امشب رو فراموش کن.من آدمی نیستم شهوانی که بخوام با زندگی یه دختر دیگه بازی کنم.تو رو خدا ببخش…

اینقدر سریع و با ترس حرف زد و بعدم رفت که من فقط خشکم زده بودو حتی توان فکر کردن و جواب دادن بهش رو نداشتم…

اون فقط دورتر و دور تر میشد و من موندم و هزار تا سوال بی جواب…

یک هفته به سرعت باد گذشت و من هر شب به امید

اینکه دوباره پریا رو ببینم به اون پارک رفتم اما دیگه خبری ازش نشد شهوانی.سعی کردم تلاش کردم اما انگار نخواست تا دوباره من رو ببینه و حرفام رو بشنوه.

منم بدون شنیدن حرفاش باید چیکار میکردم؟؟؟

از طرفی فکر میکردم که من قرار بود به غزاله چی بدم؟؟؟توی زمونه ای که حتی عاشقا وقتی با هم ازدواج میکنن بعد چند صباح زندگی مشترک از هم خسته میشن و به تیپ و تاپ.

هم میزنن من قراره واسه دختری که اصلا احساسی بهش ندارم چیکار کنم.بیشتر از اینکه واسه خودم ناراحت باشم واسه غزاله ناراحت بودم که داشت قربانی خود خواهی مادرم میشد.

گاهی وقتا آدم توی شرایطی قرار میگیره که نه راه پَس داره نه راه پیش شهوانی.نه میتونستم به پریا دسترسی پیدا کنم نه میتونستم به خانواده م پشت کنم سکس ایرانی توپ

مراسم عقد و عروسی برگزار شد تقریبا مطمئن بودم که پچ پچ های مهمون ها به خاطر حال غیر طبیعی من بود.اینقدر مشروب خورده بودم که نصف بیشتر مراسم توی چُرت بودم.

به هر شکلی بود مراسم تموم شد…

نیمه هوشیار روی تخت دراز کشیدم که غزاله کنارم نشست…

-محمد بیداری؟؟

عکس سکس ایرانی عکس سکس فیلم سکس ایرانی فیلم سکسی ایرانی حشری فيلم سكسي ايراني دانلود فیلم سکسی ایرانی فیلم سکسی ایرانی جدید فیلم سکسی ایرانی عکس سکسی ایرانی عکس سکسی سکسی پورن دات کام

کون
shahvani Brunette Hooker Vs Two Guys Willing to Open her Ass Hole

شهوانی خانه یک زن بلوند دارای رابطه جنسی در خانه با 2 مرد در جلو و عقب با هم
شهوانی خانه یک زن بلوند دارای رابطه جنسی در خانه با 2 مرد در جلو و عقب با هم

سکس دختر ایرانی