سکس کیر کلفت میخواستم کسشو بخورم دیدم خیلی خودشو خیس کرده

0 views

سکس کیر کلفت میخواستم کسشو بخورم دیدم خیلی خودشو خیس کرده

سکس کیر کلفت سالش بود تو همون روزای اول رفاقت فهمیدم خیلی دختر معتقدی هستش ولی خیلی خوش اندام بود سفید و قد بلند به خاطر همین هر کاری می کردم که بکشونم سمت خونه و بکنمش نمیشد . اخه من از این بچه پروهام که نمیزارم مهر شماره خشک بشه سریع میرم تو کار سکس به خاطر همین عشق به سکس و تنوع طلبی نتونستم تا حالا ازدواج کنم ،
خلاصه ما طبق سکس کیر کلفت عادت قبلیمون به این هم پیشنهاد دادیم که این همش میگفت من میخوام اولین سکسم رو با شوهرم داشته باشم . اگر میخوای منو ببینی باید بیرون با هم قرار بزاریم من خونه نمیام ما هم باهاش بیرون قرار گذاشتیم نشستیم تو تاکسی که تا سمت خونشون با هم بریم من خودمو چسبوندم سکس کیر کلفت بهش بلند گفت برو اونور اقا من رنگم تو ماشین عوض شد یارو راننده تاکسی هم رید به ما میخواست ما رو پیاده کنه که برگشت گفت با همیم خلاصه ضایع شدیم اون روز ، بعد از اینکه از هم جدا شدیم پیش خودم
شاه کسیه واسه خودش

میخواستم کسشو بخورم دیدم خیلی خودشو خیس کرده

سکس
ندا خانومی که ازش میخوام براتون بگم شاه کسیه سکس کیر کلفت واسه خودش الان هم متاهلم و اونم متاهله باز با هم رابطه داریم خلاصه رابطه ما با یه تلفن الکی شروع شد و بعد چند ساعتی تلفنی قرارگذاشتیم فردا بیاد مغازه من فردا شد وساعت 2 اومد منم که دست وپام میلرزید از دیدن این شاه کس خلاصه ازش خواستم بیاد بره زیر زمین گفتم بالا خطر ناکه قبول کرد و رفت پایین منم در مغازه رو قفل کردم و رفتم پیشش دیدم نشته یه گوشه ای منتظر منه منو که دید بلند شد اومد جلو خیلی حرفه ای عمل کرد چشماشو بست ولبش گذاشت رو لبم چقدر خوشمزه بود رژ که زده بودو کلا خوردم کم کم دستمو فرستادم تو شرتش شروع کردم که سر حال بیارمش کلی داشت حال میکرد از خیس شدن کسش میشد فهمید کم کم لباسشو دراوردم اون بود یه شرت سفید ویه سوتین سفید تورتوری اونو نشوندم رو شلنگای مغازه میخواستم کسشو بخورم دیدم خیلی خودشو خیس کرده نشود سکس کیر کلفت تصمیم گرفتم با انگشت با کسش بازی کنم که داشت خیلی حال میکرد همش لبشو گاز میگرفتو منو تند تند بوس میکرداز اینکه داشت حال میکرد منم حال میکردم از یه طرف با دستم با کسش ور میرفتم از طرف دیگه سینه هاشو میخوردم کاملا نوکش سیخ شده بود داشت ابش میومد که بلند شدو جاشو با من عوض کرد عین وحشیا منو نشوندو شورتمو در اورد کیرمو انداخت تو دهنش

انگشتامو توی کس جدیدو بی پردم میکردم

عین فیلما کیرمو بخورن
جاتون خالی خیلی کار درست بود تا امروز برای این کار کلی دوست دخترامو سکس کیر کلفت التماس میکردم که چند دقیقه ای عین فیلما کیرمو بخورن همش میگفتن گندس حالم به هم میخوره و از این حرفاداشت کارشو میکرد که احساس کردم داره ابم میاد از دهنش در اوردمو رفتم تو دستشویی کف دستی زدم تا ضایع نشم کیرمو شستمو برگشتم گفت کجا رفتی گفتم دستشویی داشتم خلاصه مجدد دادم کیرمو ساک بزنه داشتم از خوشحالی پر در میووردم نمیدونستم چی بود و از کجا پیدا شد هی میخورد گفت اگه ابت اومد خالی کن تو دهنم نمی دونست دیگه حالا حالاها ابم نمیاد 10 دقیقه ای کیرمو خورد بعد دمری خوابوندمشو یه کمی سکس کیر کلفت تف انداختم لای پاش تا لاپایی بزارم دیدم داره کیف میکنه و بعضی وقتا سر کیرمو هل میده تو کسش از داغیش میفهمیدم بعد 7-8 دقیقه طاقت نیاورده گفت بنداز توش دیگه گفتم چی میگی مگه پرده نداری گفت کونو میگم گفتم حالو حوصله گشاد کردنشو ندارم بی خیال شو. دیدم ستری سدو یه کمی تف زد رو سوراخ کونشو گفت بنداز دیگه منم یه کمی تف زدم رو کیرمو یواش گذاشتم دم سوراخش فکر میکردم مثل مال بقیه اصلا تو نمیره یا دردش میاد خیلی چون مال چند تار و که کردم از پشت همشون جر خوردن از کونشون خون اومد و دیگه نزاشتن.

خلاصه یه فشار کوچولو که دادم رفت تو شروع کرد به اخو اوخ نمیدونید چقدر داغ سکس کیر کلفت بود چه حالی داشت شتری کردن فکر کنم همتون تجربشو دارین از من تلمبه زدنو از اون اخ واوخ داشتم از لذت میترکیدم برگشتو تاق باز خوابید منم داشت ابم میومد و تلبه زدنمو کندش کردمو هم شروع کردم لبشو خوردن دیگه کار ی نمی کرد فقط راحت دراز گشیده بود منتظر بود ابم بیاد سکس کیر کلفت منم منتظرش نزاشتم همشو خالی کردم تو کونش بعد ازم لب کرفتو رفت نشست رو کاسه توالت یه زور زد همش اومد بیرون
کیر ایرانی سکس کیر انجمن کیر تو کس کیر تو کوس کیر تو کس کیر جوردي جوردی فیلم سکسی جوردی سکس جوردی پورن برازرز سایت برازرز کلیپ سکسی