سکس کون ایرانی گنگ بنگ با میلف ممه گنده تاب سفیدی پوشیده بود که بدنش مث ماه

0 views

سکس کون ایرانی گنگ بنگ با میلف ممه گنده

سکس کون ایرانی گذاشتیم این سری بهش گفتم من شرکت کلی کار دارم اگه میشه بیا اینجا از اینجا میریم بیرون اونم دیگه یه جورایی خیالش راحت شده بود اومد شرکت وقتی اومد و چادرش رو در اورد یه مانتوی تنگ پوشیده بود ینی بد تو کفش بودم یه چند دقیقه که نشست دیگه نتونستم تحمل کنم کارمو نیمه کاره ول کردم رفتم نشستم بقلش رو کاناپه بهش گفتم خانم خوشگلم چطو مطوری باهاش که صحبت میکردم یه خانمم میبستم در کونش اونم خوشش میومدو میخندید خلاصله دیگه نتونستم تحمل کنم بقلش کردم اولش مقاومت کرد گفت نه و این حرفا گفتم تو دیگه زن منی هیچی نگو بعد سکس کون ایرانی که بقلش کردم بوسیدمش رفتم سمت لباش لبای قلوه ایش داشت اتیشم میزد بنده خدا انگار تا حالا لب نگرفته بود از کسی ولی اتیش بدنش رو حس میکردم شهوت تو چشاش حلقه زده بود دیگه تحمل نکردم و دستم رو بردم سمت سینه هاش شروع کردم مالیدن سینه هاش و خوردن لباش اروم اروم دکمه های مانتوشو وا کردم دارزش کردم رو کاناپه خودمم هم به پهلو یه خورده

سکس کوس صورتی اش مقابل کیرم بود

درب پارکینگ را با ریموت زدم و وارد خونه شدم. مطمئن بودم سکس کون ایرانی خانومم نیست. بغلش کردم و از پله ها بالا رفتیم. سفتی و بزرگی کیرم را حس کرد. گفت خدا لعنتت کند . چکارم کردی؟؟.
گفتم اگر یک تن هم باشید. جابجات میکنم.
تمام بدنش میلرزید. به اتاق خواب بردمش و اونو رو تختخواب انداختم.. مانتوش را درآوردم. تاب سفیدی پوشیده بود که بدنش مث ماه زیر آن میدرخشید.
گفتم بنفشه خانوم. عزیز دلم با این بدن با این استیل . تقصیر منه که دوستت دارم؟ سکوت کرد. بارها بوسش کردم. گردنش. لپ هاش. سینه اش. زیر چونه اش. وقتی ساپورتش را کندم. محو سفیدی رونها و کوسش شدم. احساس میکردم خرمنی از پنبه را می بوسم.
زبونم که به شیار کوسش کشیدم. محکم منو بخودش فشار داد. چشاش سکس کون ایرانی را بسته بود و شرم نگاه داشت. هر دو پایش را بر شونه ام نهادم. کوس صورتی اش مقابل کیرم بود. مث چشمه ای جوشان آبش جاری بود. از زیادی آب کوسش. خجالت کشید. سرکیرم را فشار دادم. همزمان با ورودش. پشتم را ناخن کشید و منو بیشتر بخودش فشار داد. گرم. نرم. لیز. و روان بود. تلمبه هایم کم کم شدید شد. . صدایش کم کم بلند میشد. آه و اووهش خونه را فرا گرفته بود.
گفتم بهشت واقعی اینجاست. لبخندی زد و گفت آخرش به بهشتت آرزوهات رسیدی؟؟
گفتم سالهاست منتطر ابن بهشتم..

همسران هوس باز در سکس پارتی بیغیرتی

گفت همون روز اول متوجه شدم ولی موقعیتمون خوب نبود…
با فشار آخر کیرم در کوسش. همزمان ارضا شدیم و رو بدنش افتادم . وقتی نگاهش به خارج شدن کیرم از کوسش افتاد. چشاش گرد شد و گفت. اینو با این بزرگی و کلفتی چطور درون من جا دادی!؟ با دستش اونو گرفته بود. و گفت چه شبها که انتطارش کشیدم. واز رو شلوارت نگاهش کردم.
بوسه ای بر آن زد لمسش با دستان نرمش حالت خوشایندی برام داشت. سکس کون ایرانی و دوباره سیخ شد .
گفت چرا اینقدر زود بلند شد؟
گفتم باز میخواد.
گفت اینجوری پشت سرهم چطور ممکنه.؟؟؟
شوهرم هفته ای یکباربیشتر راست نمیکنه…
چهار دست وپاش کردم و از پشت در کوسش فرو کردم. هر چه تلاش کرد نتونست فرار کند. محکم گرفته بودمش. میگفت سر کیرت به جایی داخل بدنم میزند و درد دارم. تلمبه های شدیدو تندی میزدم و موج های کوچکی از باسنش شروع میشد تا به رونش میرسید. حدود نیم ساعت گاییدمش. دیگه نمیتونست سرپا قرار بگیرد. گفت توراخدا ولم کن . من هم داشتم ارضا میشدم. پس از ارضا شدن حدود ۲۰ دقیقه بیحال روتخت افتادیم. پاهاش باز بودن. چند قطعه عکس ازش گرفتم. . وکم کم بلندش کردم و رفت دستشویی و آماده رفتن شد.

گفت هیچ وقت در عمرم اینجوری لذت نبردم و البته هیچ وقت هم اینقدر خسته هم نشدم..
بعد از این جریان. بنفشه خیلی بهم وابسته شده بود به نحوی که همیشه پیام میداد و من که فکر میکردم بنفشه ازم ناراحت بشه. برعکس شد و یکهفته بعد اینبار به بهانه خراب شدن ماهواره منو به خانه شون دعوت کرد و همانجا سکس مفصلی انجام دادیم . و هرهفته این سکس تکرار میشد.
ا ابد با خودت سکس میکنم
یکروز در حین سکس و بعد مقدمه چینی ازش خواستم که پری خواهر زنم را دعوت سکس کون ایرانی کند خونه شون تا بکنمش. اول قبول نکرد ولی وقتی گفتم تا ابد با خودت سکس میکنم. قبول کرد تا برای هفته یعد دعوتش کند. هفته بعد بهم اس داد که بیا خونه ما. من هم رفتم . بعد احوالپرسی مشغول درست کردن ماهواره شدم. پری خواهر زنم با لباس راحتی دلبری میکرد و خرمن گیسوانش چون آبشار بر کمرش روان بود. دیوانه کننده بود. . به بنفشه اس دادم که به بهانه سیم آنتن ماهواره میفرستمت انباری خودتان. برو و دیر برگرد. پیش خواهر زنم پری به بنفشه گفتم سیم آنتن خرابه.. به شوهرت زنگ بز
ن تا سیم بیاره. ـ
گفت زیر زمین سیم داریم الان میارم و رفت پایین. تمام نگاهم به پری بود. چند جمله باهاش شوخی کردم. رفتم نزدیکش و دستش را گرفتم. ۲۲ سالش بود و یکساله شوهر کرده بود. گفت نکن الان بنفشه میاد. دیدم زیاد مخالف نیست دستش گرفتم بردمش آشپزخانه که به ورودی هال دید داشت. عملا مقاومتی نمیکرد.
بغلش کردم و به خودم فشارش دادم تمام بدنش لرزش داشت. دستم داخل سوتین اش کردم و سینه سکس کون ایرانی هاش را فشار دادم. آآآی بلندی گفت. . لب هاش رو مکیدم. دست دیگرم را داخل شورتش کردم وکوس کوچکش را فشار دادم . خدای من. چقدر ناز و کوچک بود. هرچه گفت ولم کن بنفشه میاد. بهش اطمینان دادم که نمیاد. شکمش رو اوپن آشپزخانه انداختم. باسنش را به عقب کشیدم . نمایی فوق العاده سکسی شده بود. وقتی کیرم رو دستش دادم . تعجب کرد. باور کنید داخل دستش جا نمیشد. گفت زود باش الان میاد.
پشتش قرار گرفتم و سر کیرم را از سکس کون ایرانی پشت ورودی کوسش نهادم و فشار دادم . با دندان سنگ اوپن را گاز گرفت . اونقدر کوچک و ناز بود که احساس کردم الان کیرم قطع میشه . شروع کردم به تلمبه زدن . واونهم آه و اوه میکرد.

کلیپ سکس دختر ایرانی
کون ایرانی لیسیدن کوس لیسیدن پا لیسیدن کس سکس افغاني سكس افغاني فیلم سکس افغانی فلم سکس افغانی سکس افغانی فیلم الکسیس تگزاس بنگ بروس سکس در اتوبوس