سکس کردن کون مامان‌های حشری داستان سکس داغ مامان و بابای‌

سکس کردن کون مامان‌های حشری داستان سکس داغ مامان و بابای‌

سکس کردن کون مامان‌های حشری. عکس‌های سکسی‌ خفن و باحال از مامان‌های کون گنده و حشری که با کون‌های گنده و بزرگ خودشون میخوان کیر پسرای کیر کلفت رو راست.

کنن و پسر و مردای سکسی‌ رو شهوتی و حشری کنن کون مامان‌های حشری. از رو تن آبتین بلند شد و اونو به پشت چرخوند . پاهاشو جمع کرد تو سینه هاش و اونا رو محکم گرفت.

نوک کیرشو گذاشت رو سوراخ گشاد شده آبتین و با یه فشار کوچولو کیرشو تا ته فرو کرد تو کون آبتین. آبتین جیغ بلندی کشید وپاهاش شروع کردند به لرزیدن سکس گروهی گی.

عکس سکسی‌ از یه جنده جا افتاده و کار بلد که معلومه از سکس کردن باهاش لذت می‌بری و قتی میکنی‌ تو سوراخ کون و یا کسشو لیس می‌زنی و کسشو می‌خوری حسابی‌ حال میکنی‌ کون مامان‌های حشری.

عکس‌های باحالی‌ هستن از بکن بکن مامان با بابا تو خونه که با رفتن بچه‌ها خالی‌ شده و دارن یه سکس حرفه‌ای با هم میکنن ازش یه کلیپ هم میزارم تا لذت ببرید.

از اون سکس‌های با محارم هست که حال می‌کنید باش کون مامان‌های حشری میلف.

گفت عروس و داماد کیا هستن؟ مادرم با هل دادن من به جلو گفت ایشون هستن حاج آقا ، با دیدن من سرش رو تکون داد و با حالت افسوس گفت دخترم راضی هستی.

نگاهی به مادرم کردم و گفتم بله . همه چیز اون روز مثل یک لحظه پلک زدن سپری شد بعد ۳ سال و در ۱۲ سالگی خانواده پسر تصمیم به عروسی گرفتن.

و رسم بر این بود در این مدت نامزدی دختر پسر هم رو ملاقات نکنن،

جنده واقعا کیر هر پسری بلند میشه و دلش می‌خواد که کس و کونشو لیس بزنه و باهاش سکس کنه

لنگاشو داده بالا و خیلی‌ حال میده تو این حالت کیرتو بکنی‌ تو سوراخ کنش و با ممه هاش بازی کنی‌ کون مامان‌های حشری.

عکس نیمه سوپر باحال از زن سکسی‌ و حشری که رو میز لم داده و می‌خواد یکی‌ بیاد بکنه تو کوسش. عکس سکسی‌ خفن از یه مامان سکسی‌ که لنگاشو داده بالا و یه شرت توری شهوتی کننده.

پوشیده و با دیدن این خانوم سکسی‌. کون مامان‌های حشری داستان سکس داغ مامان و بابای‌ حشری معلومه از سکس کردن باهاش لذت کون مامان‌های حشری عکس سکسی‌ خفن .

و باحال از یه مامان کون گنده و حشری که رو مبل نشسته. باز دوباره به مالیدن کیرش به کوسم ادامه داد که یک لحظه روم خوابید و تمام کیرش داخل کوسم شد دردی عجیب زیر شکمم.

احساس کردم و جیغی کشیدم. ناگهان صدای دست زدن در اتاق بغلی بلند شد پسره کیرش رو درآورد و با دستمال سفید خونی که رویش بود پاک کرد .

کس قد بلند و خوشگل خارجی‌ که هیکل سکسی‌ خودشو در حال نمایش گذاشته

یه عکس نیمه سکسی‌ باحال درست کرده. عکس مامان سکسی‌ و کردنی که سینه‌های خودش رو گرفته و مثل اینکه خیلی‌ شهوتی و حشری شده و دلش می‌خواد یه پسر کیر کلفت و کیر گنده بیاد تا بکنه تو کس و کونش و آب کیرشو خالی‌ کنه تو سوراخ تمیز و خوش فرمش کون مامان‌های حشری.

داستان سکس داغ مامان و بابای‌ حشری که تو یه روز تعطیل وقتی‌ بچه‌ها رفتن بیرون با هم سکس میکنن، وقتی‌ اندام خفن و توپ مامانه سکس کردن رو ببینید بد جور حشری میشید مثل خوده من کون مامان‌های حشری.

تو یکی از مناطق محروم روستایی زندگی میکردم در خانواده ای بسیار سنتی و ساده زیست، پدرم با داشتن یک زمین کوچک زراعی به سختی میتوانست خرج و مخارج.

زندگی خانواده خود را تامین کند. تنها دلخوشی من قصه های کوتاه و پندآموز مادر بزرگ پیرم بود. وقتی کنارش مینشستم و متنظر گفتن قصه هایش میشدم تمام وجودم.

رو آماده شنیدن قصه میکردم و با گفتن قصه من هم خودم رو در درون قصه رویا پردازی میکردم. موضوع قصه پادشاهی بود که دختر زیبا و مهربونی داشت. با تعریف کردن قصه سكس مع مرات ابوه.

توسط سکس کردن مادربزرگ من هم غرق در خیالپردازی ،خودم رو جای شاهزاده زیبا تجسم و تصور میکردم ، آنقد در قصه فرو رفته بودم که متوجه حرکات و سروصدا در داخل اتاق نمیشدم .

که ناگهان با تکون های شدید مادرم به خودم آمدم سکس کردن. با گفتن کلمه فلان فلان شده یه ساعته صدات میکنم چرا جواب نمیدی.

بغضم گرفت و با حالت زور و کشان کشان من رو به طرف حمام کشید . ۹ سال بیشتر نداشتم با ضربه هایی که به سرم میزد نشان از شکوه ( شکایت ) از چرکین بودن لباس هایم بود.

با حالت غر زدن حرف از دختر های مردم میزد که

در سن من ازدواج کردن و تشکیل زندگی دادن ، و در آخر هم گفت عصر مهمون داریم باید کمی بخودت برسی.همه حرفاش برام حالت گنگی داشت مهمون آمدن چه دخلی به من دارد.

ساعتای ۶ عصر بود من هم در کنار سایه درخت توت مشغول خاله بازی بودم زنگ خانه به صدا درآمد و نشان از آغاز مهمونی بود چندتا خانم با مادرم سلام احوال پرسی کردن و وارد هال خانه شدن.

مادرم با حالت اشاره صورت بهم فهموند که براشون چایی بیاورم . حرفاشون باز حالت گنگ و نا مشخصی داشت سکس کردن و به سختی متوجه مفهوم حرفا میشدم .

داشتم با ناخن انگشتم بازی میکردم که یهو روسری رو سرم انداختن و صدای دست زدن بلند شد. پدرم گفت هنوز زود است کمی بزرگتر و بالغ تر شود بعد مراسمی رو میگیریم.

زن مسنی انگشتر خود رو از انگشتش درآورد و در انگشت دست چپم کرد و گفت چندسال نشان هم باشن فردا هم میریم عقدشان میکنیم. همه چیز داشت باب میل مهمونا پیش میرفت.

فردا باز مهمون ها با کلی هدیه و لباس وارد خانمان شدن و من رو برای بردن به دفتر عقد آماده میکردن من تازه متوجه قضیه ازواج و تشکیل خانواده شده بودم سکس چت.

من که یه عمر در رویای خیالپردازی تو قصه مادربزرگ بودم الان داشتم قصه زندگی خود را با دستهای کوچک و ظریفم نقاشی میکردم. همراه با پدر و مادرم و بعضی از فامیل هامون وارد.

دفتر خانه شدم مردی مسن پشت میز نشسته بود و همه او را حاج آقا صدا میزدن با بردن شناسنامه دختر و پسر و با دیدن سن من با حالت تعجب گفت.

من رو مسخره کردین این تازه دهانش بوی شیر میدهد اصلا امکان پذیر نیس.بزرگان خاندان رفتن کلی در گوشش پچ پچ کردن تا راضی شد.

در روستای ما مراسم عروسی ۷ روز به طول میکشد سکس کردن

زمان زودتر از این که فکرش رو میکردم سپری میشد روز آخر مراسم عروسی من رو با تعدادی خانم مسن که از بزرگان خاندان بودن تنها گذاشتن بعد مدتی پسره که.

الان شوهرم محسوب میشد وارد اتاق شد داخل این اتاق بزرگ اتاق کوچکی وجود داشت. سکس کردن مادربزرگم من رو داخل اتاق همراهی کرد بعد پسر نیز با یه خانم مسن دیگر وارد شد به هرکدوم.

دستمال سفید رنگی که دورش با نخ خوشگل طلایی رنگ گلدوزی شده بود دادن و در رو از پشت قفل کردن. نمیدانستم باید چه کنم فقط سرم رو پایین انداخته بودم.

پسره نزدیکم آمد و من رو روی زمین نشاند. کم کم داشت بدنم رو نوازش میکرد و دستاش رو به سینه های کوچکم که به اندازه کافی رشد نکرده بودن میکشید بازیگران پورن.

کم کم ضربان قلبم تندتر تندتر میشد آروم من رو لخت کرد بخاطر شرمی که داشتم اول ممانعت کردم ولی کارساز نبود. شروع به خوردن گردن و لبهایم کرد دیگر کمی.

نرم شده بودم خواست شورتم رو دربیاورد باز مانع شدم ولی اون بکارش ادامه داد. باید کار تمام میشد پس پیراهنم رو روی سرم کشیدم تا شاهد صحنه لخت شدنش نباشم .

بعد چند دقه چیز گرمی رو روی سکس کردن کوسم حس کردم که با حالت بالا پایین داشت میمالید . کم کم داشت سرش رو فرو کوسم میکرد ولی بخاطر درد کشیدنم مانع بیشتر فرو کردنش میشدم .

من هم با حالت بغض گریه با دستمال کوسم رو تمیز کردم به

سختی تونستم لباسم رو بپوشم. در اتاق باز شد و گفتن دستمال خون آلود رو نشان دهیم با دیدن دستمال ها دست زدن شروع شد و من رسما زن متاهل اعلام شدم.

وقتی الان یاد اونروزا و یاد این رسم روستایی عجیب خودمون میوفتم که متاسفانه هنوز هم در خیلی از مناطق روستایی وجود دارد به حال سکس کردن خودم و اون دخترهای کم سن و سال.

دوباره بغض گلویم رو میگیرد.
( خاطره ای از واقعیت زندگی دختران مناطق محروم روستایی که در سن خیلی کم ازدواج میکنن )

فیلمش حدود دو دقیقه هست و اون تیکه‌ای هست که موقع کوس دادن مرد داره با انگشتاش سوراخ کونشو میماله

به نظرم خیلی‌ حشری کننده بود. داستان سکس داغ مامان و بابای‌ حشری لخت شدن مامانی واسه بابا و حشری کردنش مالیدن کون سفید و ناب سکس کردن مامان جون سیلی‌.

زدن به کون تپل و سکسی‌ کون مامان‌های حشری. بعد از چند دقیقه که میلاد کون آبتین گذاشت ارضا شد و بی حال افتاد رو تن نیمه جون آبتین فیلمهای سکس.

میلاد کون آبتینو هوا کرده بود این دفعه میتونست کیرشو بیشتر فرو کنه چون وقتی از عقب می کردش باسنای برجسنه آبتین باعث می شد کیرش تا آخر فرو نره.

هر بار که میلاد کیرشو فرو می کرد آبتین از ته حلقش جیغ می زد و التماس می کرد که دیگه بس کنه. آبتین تا یکم جون گرفت شروع کرد به دست پا زدن زیر تن سنگین میلاد.

میلاد می خواست یه بار دیگه ارضا بشه واسه همین دوباره دست سکس کردن به کار شد.عکس خوردن کوس خوشگل و ناز مامانی ساک زدن و خوردن کیر کلفت بابای تا بیشتر شق بشه ساک زدن

و خوردن کیر کلفت بابای تا بیشتر شق بشه کوس لیسی‌ و خوردن مامان حشری شده خالی‌ کردن همه آب منی‌ تو دهنش و خوابیدن کنار هم کون مامان‌های حشری.

کردن از کون کلیپ سکس دانلود فیلم سکسی خارجی سکس از کون ایرانی سکس از کون افلام سكس عربي فلم سکس امریکایی داستان سکسی تصویری xxx ژاپنی سکس با دختر همسایه سكس مدرسه

BANGBROS – Juan “El Caballo” Loco’s Stepmom Eva Notty is Hot AF (ap16038)

سکس کردن کون مامان‌های حشری داستان سکس داغ مامان و بابای‌
سکس کردن کون مامان‌های حشری داستان سکس داغ مامان و بابای‌

شهوانی سکس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *