سکس کارتونی پاهاشو دادم بالا و آروم گذاشتم تو کونش

سکس کارتونی پاهاشو دادم بالا و آروم گذاشتم تو کونش

سکس کارتونی لخت شدم رفتم بالا
ازش درخواست سکس کردم و اونم قبول کرد
دلهره عجیبی داشتم اخه اولین تجربه سکس غیر رسمی من بود وقتی مریم اومد دیدم اونم مثل منه و اولین بارشه غیر رسمی
دیدم جفتمون استرس داریم نمیشه در گوشش گفتم همه چیزو فراموش کن و فقط به الان و عشق و حال الانمون فکر کن
یه کم راحت شدیم لباشو گذاشت رو لبام دیدم خیلی داغه منم شروع کردم و بغلش کردم بردم رو تخت
آروم لباساشو در آوردم و شورت و سوتینش موند
خودمم لخت شدم رفتم بالا از پیشونیش شروع کردم به لیسیدن وقتی رسیدم به لباش سکس کارتونی خیلی شیرین بود کم کم رفتم سراغ سینه هاش 2 تا سینه مشت و ناز که ادمو دیونه میکرد سوتینو در آوردم و لبامو گذاشتم روش دو تا لیس که زدم دیدم داره مثل مار به خودش میپیچه حشرش بد جوری بالا زده بود
منم دیدم اینجوره بیشتر و بیشتر میخوردم که دادش در اومد یواشکی لیز خوردم وسط پاهاش و اروم شرتو با دندونام کشیدم پایین
هنوز یادم نرفته یه کس تپل و سفید که خیلی خوشگل بود انصافا هنوز تو عمرم کسی به خوشگلی اون کس ندیدم
اروم زبونمو کشیدم لاش دیدم داره میمیره
منم کرم ریزیم گل کرد شروع کردم به کس خوردن تا حسابی روانیش کنم
دیگه صداش تبدیل به جیغ شده بود و نمیدونست از زور شهوت چیکار کنه
اروم خزیدم رو سینه هاش و لبامو گذاشتم رو لباشو د بخور

سکس

از پایینم یواش سر کیرمو گذاشتم رو لبه کسش

لیز خوردم وسط پاهاش
تو یه لحظه یه دفعه همشو کردم توش
من عاشق این لحظه ام که برا اولین بار یه دفعه کیرم کنم تو کس
از شدت ضربه و شهوت ضعف کرد و همون لحظه ارضا شد سکس کارتونی
بعهدا بهم گفت اون حرکتت خیلی معرکه بود
بعد چند ثانیه اروم کشیدم بیرون و یواش یواش شروع کردم به تلمبه زدن
ولی مریم خیلی بیشتر از اینا میخواست
منم قرص ویاگرا خورده بود خیالم از بابت ابم راحت بود
کیرمو بعد چند بار تلمبه کردم توش و آروم بغلش کردم و نشوندم رو پاهام کیرمم تو کسش بود و لذت میبرد
بعد رفتم زیر و اونم رو بود و تلمبه میزد سکس کارتونی
بعد چند دقیقه برش گردوندم و به حالت 4 دست و پا از عقب گذاشتم تو کسش
دیدم داره در میره موهاشو محکم گرفتم پیچیدم دور دستم و محکم ضربه میزدم
میدونستم عاشق سکس وحشی

داغ داغ بود و کمی هم آب شهوتش اومده بود

پاهاشو دادم بالا گذاشتم تو کونش
دیگه داشت به عرش میرسید منم کم کم داشت ابم می اومد و همین حالتو ادامه دادم تا ابم کامل ریخت توش
من همیشه عادت دارم 2 بار میکنم سکس کارتونی
بعد 10 دقیقه گفت پاهام بالاست نمیخوای شروع کنی
گفتم چرا ولی این بار فرق داره
رفتم برش گردوندم و سوراخ کونشو یه کمی لیس زدم
اونم با کسش بازی میکرد
وقتی اماده شد پاهاشو دادم بالا و آروم گذاشتم تو کونش اولش گفت نه
ولی بعد یه کمی مالش خوشش اومد سکس کارتونی
منم اروم شروع کردم و تا دسته جا کردم
کون داغ و تنگی داشت خیلی خوشش اومد منم رومو زیاد تر کردم و حرکتمو تند تر
حسابی کونشو گاییدم و این بارم ریختم تو کونش سکس کارتونی

کس لیسی سکس جدید سکس برازرس سکس پرستار سکس وحشی سکس داستانی فیلم سکس فیلم سکس خارجی پورن هاپ فیلم سکس جدید کلیپ سکسی

verified profile,cumshot,teen,hot,doggystyle,tattoo,wet,young,POV,pussyfucking,canadian,american,big-ass,british,toilet,big-tits,taboo,usa,australian,stepsister,bratty-sis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *