سکس چینی کوس خوشگل چشم ابی با عمو جانی کلاس یه نفر بود شاگرد زرنگ

0 views

سکس چینی کوس خوشگل چشم ابی با عمو جانی

سکس چینی دقیقا 1.5 سال از اشناییمون گذشته بود و تلگرام شده بود جایی ک جک هاس سکسی بفرستیم اون موقع مد جک سایز 85 بود ,عروسی خواهرم بود و لباسی ک من داشتم اگه سایز سینم 85 بود خیلی بهتر روی تنم می افتاد و همینو بهش گفتم و اینکه سایز من 70 هس و ب شوخی کشید ب سکس چت و میگفت میاد واسم روزی سه سکس چینی چار ساعت ماساژ میده تا بشه 85 .و ب جاش میخواست بخورشون …اون موقع طبقه بالای خونمون خالی بود و علیم هی میگفت بریم اونجا ماساژ بدم…ک روز جور شد و بهش گفتم.. کسی خونه نبود و میدونستم تا حداقل 4 ساعت دیگه نمیان…علی اومد با کلی ترس و استرس از همسایه فضول به سختی اومد داخل. رفتیم بالا خیلیم سرد بود فقط چون این روزا خونمون شلوغ بود و من نمیتونستم درس بخونم ی پتو و بالش و زیر انداز تو یکی از اتاقا گذشتت بودم ک وقتی میرم بپیچم دور خودم و بشینم بخونم. علی رو هم بردم همونجا کنارم نشست دستمو سکس چینی گرفت موهامو بوسید و میگفت اگه تو درسا گیر داشتی بهم بگو اخه هم رشته بودیم. منم غر میزدم سردمه

کوس خوشگل سکس چینی چشم ابی با عمو جانی

سکس
کوس خوشگل چشم ابی با عمو جانی سلام. من خیلی بلد نیستم داستان نویسی کنم. شرمنده.
من سوم راهنمایی که بودم خیلی این مسایل رو نمیدونستم سکس چینی. تو کلاس یه نفر بود شاگرد زرنگ بود و خوشکل. هر روز خودشو بهم نزدیک می کرد و موقع امتحانات پیشم مینشست و بهم جواب می رسوند. یه روز زنگ آخر وقتی همه مدرسه تعطیل شد منو برد پشت مدرسه و هی باهام ور می رفت بعد از ده دقیقه گفت شلوارمو بکشم پایین. من قبول نمی کردم ولی بعد از کلی اصرار من دکمه شلوارمو باز کردم اونم شلوارمو یه مرتبه کشید پایین و با کیرم ور می رفت منم چون بار اولم بود بدم نمی یومد. با کونمم کلی ور رفت و انگشت می کرد تو سوراخم بعد از جلو منو زیر تخمی زد و سکس چینی آبشم همون جا ریخت بین پاهام و تموم شد. برای بار

حداقل ۳۰ سانت کیر سیاه رو کرد تو کون اش

بعد دوباره رفتیم پشت مدرسه ولی این بار ۳ نفر از دوستاشو با  سکس چینی خودش آورده بود و من نمی دونستم وقتی اون داشت منو می کرد اونا اومدن بالاسرمون و مچمون رو گرفتم و گیر دادن که باید منو بکنن منم چون راهی نداشتم قبول کردم. اونا منو نوبتی کردن البته دوتای اولی چون من کوچیک بودم منو رو شکم خوابوندن و لاپایی کردن ولی نفر سوم گیر داد باید بکنه تو سوراخم. کلی تف زد به کیرش و گذاشت در سوراخم و فشار داد منم دادم دراومد ولی چون کیرش خیلی بزرگ بود و منم سوراخم کوچیک بود هر کاری می کرد سرش داخلم نمی رفت خلاصه دوستاش دیدند من همش دارم داد و سکس چینی بیداد می کنم اومدن بهش گفتن ولش کن پ
ارش می کنی دردسر میشه برامون . اونم بی خیال شد و اونم لاپایی زد و آبشو ریخت لای پام.
اون شب از درد کون خوابم نمی برد این اتفاق بد من تو دوران سکس چینی بچگیم بود.

خدایا کار دستمون نده‌ بدبخت شیم سکس چینی .. با اینکه دفعه هزارمه اینکار رو میکنیم ولی هربار ترس اینکه نتونیم از این مخمسه نجات پیدا کنیم توی وجودم هست.. هربار قسم میخوردیم این کار رو کنار بذاریم و اخرین بارمون باشه.. ولی بی نتیجه بود! معتاد شده بودیم انگار به انتقام از این پسرای هوس باز که همش دنبال خوش گذرونی و هوس رانی هستن! از طرفی برای پول و خرج مخارج زندگیمون هم مجبور به اینکار بودیم.. با فشاری که به سینه ام وارد شد آخی از گلوم بیرون پرید. صدای خمار مهرداد توی گوشم پیچید: _جوونم عزیزم.. میخواستم پسش بزنم دیگه بیش سکس چینی از حد داشت پیش روی میکرد که با صدای شکستن ظرفی دست از کار کشید. نفس آسوده ای کشیدم و عقب رفتم. _صدای چی بود؟ ترسیده گفتم: _نکنه دزد باشه! رادمهر عصبی غرید: _زاییده نشده کسی از خونه من دزدی کنه.. با گام های بلند به سمت در اتاق رفت پوزخندی زدم. سکس چینی یواشکی پشت سرش به راه افتادم به محض ورودش به آشپزخونه تیز از خونه بیرون پریدم. کفشام جلوی در نبود. حتما باز این سپیده ی بیشعور بر داشته!! پاي برهنه به سمت دیوار پشت ساختمون رفتم. توی یه حرکت خودمو بالای دیوار کشیدم. دیگه حرفه ای شده بودیم و بالا رفتن سکس چینی از دیوار ها ساده ترین کار ممکن بود برامون!! از روی دیوار پایین پریدم که سپیده توی ماشین برام چند بار چراغ داد. با دو به سمتش رفتم.. به محض سوار شدن پاشو روی گاز فشرد. _خره بیشعور چرا کفشامو برمیداری؟ خندید: _وای اخه گفتم مثل سیندرلا کفشاتو تو خونشون سکس چینی فراموش نکنی کله شهرو بگردن واس پیدا کردنت و گیرت بندازن! لبمو کج کردم Chinese sex.

سكس هندي

سكس هندى افلام سكس هندي فیلم سکس هندی فیلم سکسی هندی سکسی هندی فیلم هندی سكس هندي سکس هندی فیلم سکسی فرانسوی سکس فرانسوی سکس ایتالیایی