سکس چت پاها بالا,قدرتی سرعتی میزدم اونم فقط ناله

سکس چت پاها بالا,قدرتی سرعتی میزدم اونم فقط ناله

سکس چت خونه نبود صدام زد که برم پیشش،تو کونم عروسی بود که حتما میخواد یه حالی بهم بده.رفتم در زدم گفت بیا تو رفتم داخل تا دیدمش هنگ کردم شورت و سوتین مشکی با جوراب شلواری و کفش پاشنه بلند مشکی عین پورن استارا شده بود.
اشاره کرد برم طرفش،رفتم پیشش از هم لب گرفتیم همینطور که لب میگرفتیم یهو پرتم کرد رو و اومد روم بهم گفت اینجا من اربابتم و باید دستورامو اطاعت کنی فهمیدی؟
من گفتم بله خانوم سکس چت
لبخندی زد و از روم بلند شد و گفت آفرین پسر خوب،حالا باید کفشمو تمیز کنی
منم گفتم با چی؟
خندید و گفت با زبونت احمق جون
منم مجبور شدم با دهن و زبونم کفششو تمیز کنم حالم داشت بهم میخورد از این کارش اصلا منظورشو از این کارا نمیفهمیدم. که دیگه گفت بسه کفشامو درآر، دراوردم گفت جورابامو هم درآر، دراوردم.گفت پاهامو بلیس
هرچی از لیسیدن کفشاش بدم اومد از پاهاش خوشم اومد.
پاهای سفید با لاک قرمز، کف پاشو لیسیدم

سکس

توهمات سکس کردن
من اون زمان با دختری دوست بودم به اسم نگار واقعا عاشقانه دوستش داشتم
سکس تل میکردیم
کارمون شده بود تو توهمات سکس کردن
منم تو کونم عروسی سکس چت
شاید ی جای خلوت یه لب بازی کوتاه با استرس زیاد اما شیرین
به بدبختی خونه رو خالی کردم
ساعت 7 صبح بهم رسدیم با شوق تمام ک بالاخره امروز فتح میشه
اومد تو عشقم وای وای من از 5 صبح راست بودم سکس چت
اتاق من طبقه وسط بود تا رسیدیم تو اتاق اَمون ندادم لب بازی بدون استرس بخور بخور زبون بازی اون حرفه ای بود خدایی
دیدم که یه دوش بگیرم بهتره ک اونم گفت سوپرایز داره

زبونمو کردم تو دهنش کیرش بیدار شد

داره مغزم از کیرم میزنه بیرون
یه تاپ خفن تا سینه باز با دامن کوتاه و آرایش خفن
شروع کردیم لب بازی منم سینه میمالیدم عین قحطی زده ها
شروع کردم سینه خوردن زده بود بالا و میخوردم و سری بد اومد بعد دو هفته دیدم کبودن
دیگه کندم تاپ و سوتینو دامنو شرت
میلیسیدم می خورم گاز میگرفتم خلاصه قد کل زندگیم سینه خوردم
اومدم پایین زبونو گذاشتم رو کسش دیدم چه شوره دیگه راه برگشتی هم نبود روم نمیشد اونم هی میگفت بخور عشقم مال خودته
منم با بدبختی هرچه تمام تر خوردم سکس چت
نوبت اون شد میخوردا خوب ساک میزد هنوز بعد این همه مدت رو دستش ندیدم
تو فضا بودم رو ابرا که دیدم داره مغزم از کیرم میزنه بیرون گفتم داره میاد کشیدم بیرون ریختم رو سینه هاش
دوباره شروع کرد ساک زدن تو عرض 5 دقیقه دوباره راست شد قوی
حالت داگی شد یه وازلین از کیفش در آورد و مالید به کیرما و سوراخش

آب کسش اومده بود تا سوراخ کونش
رفت جا سرش و تلاش برای تمامش
شروع شد عقب جلو کردن تا ته میزدم در میاوردم
اونم ناله میکرد قربون صدقه میرفت سکس چت
حالت عوض شد پاها بالا میزدم سینه میخوردم انگار دنیا تو دستام بود میزدم قدرتی سرعتی اونم فقط ناله
یه دقیقه طول کشید تا ارضا شد اون, آب کسش اومده بود تا سوراخ کونش لیز شد
تو اون حالت کردم تا ارضا شدم
ریختم تو کونش بعد بغل هم یه لب بازی خفن یه چرت و نهار
بهترین روز زندگیم بود با وجود گذشت سال .

سکس روسی سکس جدید ایرانی سکس کارتونی کس لیسی سکس جدید سکس برازرس سکس پرستار سکس وحشی سکس داستانی فیلم سکس کلیپ سکسی

verified profile,cum,dildo,fucking,milf,slut,fingering,mature,vibrator,toys,masturbation,solo,whore,mom,pretty,big-ass,orgasm,female,mother,big-boobs,bbc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *