سکس پولی دوست بشم این داستان مربوط میشه به بهمن

0 views

سکس پولی دوست بشم این داستان مربوط میشه به بهمن

سکس پولی ماشین فایده نداره بیا بریم خونه داداشم اونجا کسی نیست اولش گفت نه و از این حرفا بعدش راضی شد رفتیم خونه داداشم رفتیم تو پذیرایی دراز کشیدم گفتم بیا رو پاهام بشین اونم اومد باسنشو گذاشت رو پاهام وای خیلی نرم بود کونش یه کم دست زدم گفت نکن شیطون گفتم بیا لباسامونو در بیاریم گفت نمیزارم بکنی از پشت ها فقط لاپایی گفتم باش لباسامونو در اوردیم یه پتو هم اوردم انداختم رو خودمون از پشت سکس پولی بهش چسبیده بودم کیرمو گذاشته بودم لای رونش عقب جلو میکردم بعدش گفتم مهسا اینجوری به من حال نمیده گفت خب اروم بکن از پشت منم که از خدام بود گفتم چشم رفتم سر لوازم ارایش زن داداشم دیدم یه کرم خشکی پوست بود اوردمش گفتم کیرمو بخور یکم لیز شه گفت نه من بدم میاد منم اصراری نکردم.خوابیدم پشت سرش یه کم کرمو زدم رو کیرم یه کمم زدم دم سوراخش ،اروم کیرمو گذاشتم دم سوراخش با هزارتا بدبختی فرستادمش داخل سامانم سکس پولی فقط لاپایی کرده بودش خودش گفت..کیرمو کردم تو کونش صدای شلق شلق میومد این صدا حشرمو بیشتر میکرد تا ته کیرمو کردم تو کونش اونم فقط هی میگفت تو رو خدا درش بیار ولی من اهمیت نمیدادم یه پنج دیقه از کون کردمش که دیدم ابم داره میاد درش اوردم ریختمش

سکس پولی

سکس
پاره پوره کنید
اگه میخواید پرده ی دوست دختر تون رو پاره پوره کنید باید اول پرده غرور خودتون پاره بشه تا بتونید مخش رو بزنید،من کلا آدم مغروری هستم با هرکسی وارد رابطه نمیشم و طرفم باید یک سری ویژگی های خاص داشته باشه تا باهاش دوست بشم این داستان مربوط میشه به بهمن 97 که مسافرت رفتم
توی بهمن ماه ده روز تعطیلی هست و من و دوستم تصمیم گرفتیم بریم مسافرت جایی خستگی در کنیم و کیش رو انتخاب کردیم بنابرین رفتیم کیش اونجا خونه سکس پولی گرفتیم و دو سه روز خوش گذرونی کردیم بعد یه ماشین اجاره کردیم ساعت 3 نصف شب روز چهارم خواب نداشتم نمیدونم چرا ماشین رو روشن کردم رفتم توی شهر چرخ بزنم

هالووین کوس پارتی

انداختمش رو تخت
دیدم یه دختر تیپ زده کنار خیابون وایستاده قیافش معمولی بود ولی قدش حدود 180 و بدنش تک بود بین دخترا خلاصه زدم رو ترمز گفتم بیا بالا گفت کجا میری گفتم هرجا که بخوای میرسونمت
وقتی اومد نشست فهمیدم مسته بوی الکل توی ماشین پخش شده بود گفتم کجا بریم گفت بریم هرجا میری بریم منم گفتم بریم خونه حالت بهتر سکس پولی شد برسونمت گفت باشه و بردمش تو خونه طوری که دوستم نفهمه در رو باز کردم و دختره رو بردم تو یکی از اتاق خواب ها

6 سه بار کردمش
انداختمش رو تخت خودمم کنار خوابیدم یه ربع ساعت گذشت من چشمامو بسته بودم دیدم یه چیزی رفت رو کیرم نگاه کردم دیدم داره میمالونه چون کس به این خوبی ندیده بودم سریع لختش کردم اول سینه هاش رو خوردم به کسش رو مالوندم یکم ناله هاش بلند شد رفتم از ساکم کاندوم برداشتم و تا ساعت 6 سه بار کردمش ساعت 6 رفتیم دوش گر
فتیم و خوابیدیم دوستمم موقع بیدار شدن رفته بود دستشویی که کفشای دختره رو دیده سکس پولی بود فهمیده بود چی شده و ساعت 12 بود که بیدارم کرد و گفت منو برسون هتل دیرم شده باید همراه بقیه باشم
فيلم سوپر فیلم سکسی سوپر فیلم سوپر خارجی فیلم سوپر سکسی سوپر ایرانی فیلم سوپر فیلم سوپر ایرانی سکس با دختر ایرانی کون دادن دختر ایرانی سکسی مادر و دختر کلیپ سکسی