سکس وماساژ تختخواب آماده است پاهای من باز نشست و صورت فاطمه رو برد بین

سکس وماساژ تختخواب آماده است پاهای من باز

سکس وماساژ سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت:زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین.فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا و سمیرا به سینه خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون و شروع کرد به لیسیدن.اول همش کف پاهای آیدا رو میخورد و اصلا طرف کف پاهای سمیرا نمیرفت.سمیرا گفت:چرا از عرق کف پاهای من نمیخوری؟
فاطمه گفت:تو رو خداسکس وماساژ تو پاهات خیلی بو میدن و عرقش تنده!این حرف و که زد سمیرا گوشیش رو برد روی حالت فیلم برداری و داد دست آیدا و صورت دو زانو نشست و صورت فاطمه رو برد بین کف پاهاش و کونش و نشست روی سره فاطمه جوری که صورت فاطمه روی کف پاهای سمیرا بود و پشت سره فاطمه زیره

تختخواب آماده است پاهای من باز

سکس
یه کیر هفده سانتی دارم
من یه دوس دختر داشتم به اسم فاطمه که سکس وماساژ دو سالی میشد باهم بودیم اما هیچوقت فرصت نشده بود باهم رابطه داشته باشیم .نزدیکای عید بود که رابطه مون قطع شد ولی بعد از هشت ماه دوباره بهش پیام دادم و متقاعدش کردم که واسه اخرین بار بیاد پیشم .قبول کرد قرار گذاشتیم اونروز خودمو اماده کردم رفتم سرکار دنبالش سوارش کردم و چون جای مناسب و خلوتی تو شهر نبود رفتیم جاده ی کمربندی شهر که کاملا خلوت و تاریک بود و هوا هم خیلی سرد بود .اونجا که رسیدیم بعد از کمی گلایه و دلخوری از دلش در اوردم و خودمو کشوندم سمت لبش .اونم مقاومت نکرد و باهام همکاری کرد .همینجوری حدودا پونزده دیقه داشتیم لبای همو میخوردیم.من یه کیر هفده سانتی دارم که اون شب سکس وماساژ کاملا سیخ سیخ شده بود .دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم و خودمم داشتم لباشو میخوردم .کلی لباس گرم تنش بود ازش خواستم لباساشو در بیاره .دوس دخترم قدش حدودا۱۶۲بود و وزنش ۵۰ با سینه های سفت و حدودا ۷۰

آب کیر تو کوس تینیجر حشری

تو اوج بود بهم گف کیر میخوام
سفت و حدودا ۷۰.لباساشو یکی یکی در اورد .سینه هاش گرم گرم بودن افتادم روشون داشتم سکس وماساژ میخوردمشون خیلی حشری شده بود هیچی نمیگفت فقط اه و ناله میکرد .سینه هاشو ول کردم کیرمو در اوردم گفتم برام بخور .عین حرفه ایا ساک میزد .در حدی که دیگه ابم داشت میومد.از دهنش کشیدم بیرون .دستمو از زیر شورتش بردم سمت کس و کونش .یه دستم با انگشتام رو کسش بود یه دستمم با دوتا انگشتم تو کونش بود داشتم باهاش ور میرفتک داغ داغ بود و کسش کاملا خیس شده بود .همینجوری انگشتمو میکردم تو کونش میوردم بیرون داشت اه و‌ناله میکرد و با دستش کیرمو میمالوند .و در همین حین داشتم لباشو میخوردم .که دیگه خیلی تو اوج بود بهم گف سعید کیر میخوام. رو صندلی خودش برگردوندمش سکس وماساژ کیرمو کمی تف زدم گذاشتم دم کونش

کونش از بس تنگ بود داشت کیرم داشت میترکید
خیلیی کونش تنگ بود اما چون انگشت کرده بودم یکم جا کرده بود با یکم فشار سرش رفت توش یه جیغ بلند کشید چن ثانیه مکث کردم بعد بقیه شو کردم توش که کونش از بس تنگ بود داشت کیرم داشت میترکید .اون دیگه هیچی نمیگفت و فقط اه و ناله میکرد و میگفت سعید کونمو جر بده من جندتم پاره م کن من با این حرفاش وحشی شده بودم و کونشو تا نیم ساعت سکس وماساژ گاییدم .بعد که ابم میخواس بیاد گفتم داره میاد کجا بریزم گف میخورمش بلن شد کیرمو تا ته کرد تو دهنش و ساک زد تا ابم اومد و همشو خورد .لباسامونو پوشیدیم بردمش خونشون و دیگه واسه همیشه کات کردیم
پورن آمریکایی کون گاییدن سکس اتوبوس سکس‌الکسیس سکس فامیلی داستان سکس حشری فیلم های الکسیس تگزاس الکسیس تگزاس سکس داستان سکسی مادر فیلم پورنو

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *