سکس وحشی شرتت خیس شده بلیسم کوستو کارتو انجام دادی اومد یه لب

سکس وحشی شرتت خیس شده بلیسم کوستو

سکس وحشی انقدر لیسیدم که لرزید و ارضا شد و افتاد رو تخت.بعدش که بلند شد گفت آفرین پسر خوب کارتو انجام دادی اومد یه لب ازم گرفت بعد سرمو فشار داد تو سینه هاش منم ممه های گندشو میخوردم و میلیسیدم و گاز میگرفتم و باز رفتم سراغ کسش که دوباره صداش دراومد و گفت بکن تو.منم کردم تو که جیغش دراومد گفت کسکش آروم منم شروع سکس وحشی کرددم نلمبه زدن کسش تنگ و داغ بود صداش تو اسمونا بود یه 5 مین که زدم داشت آبم میومد که گفت بریز تو.بعدش افتادم رو تخت حال برام نمونده بود که سهیلا گفت من ارضا نشدم که باز با کسش اومد رو صورتم بعد که ارضاش کردم گفت چون بار اولت چیزی نگفتم وگرنه اگه بخوای بازم با پنج مین کردن آبت بیاد فلکت میکنم.حالو پاشو بریم حموم، خواستم برم که کشید تو گوشم گفت نکنه انتظار داری من با پای خودم بیام پس توی خر اینجا چکاره ای؟یالا چار

سکس
دوتا داف اومدن
درست 6 ماه پیش بود که دوستم فرشاد بهم زنگ زد و گفت یه کاری براش پیش اومده سکس وحشی باید جایی بره و از من خواهش کرد که برم بوتیکش.منم با منت زیاد قبول کردم و رفتم..
منم رفتم پشت میز نشستم و لبتابمو گذاشتم رو میز و اتوکدو باز کردم و کارمو انجام دادم .
مشتری ها هم میومدن و میرفتن منم کارشونو راه مینداختم.حدود 1 ساعت گذشت که 2 تا دختر خوشگل سکس وحشی اومدن تو اومد گفت:رئیستون نیست؟یه نگاه بهش کردم گفت منظورم آقا فرشاده.گفتم:من دوستشم امروز کار داشته جایی از من خواهش کرده بیام اینجارو بگردونم.
رفت سمت کیف و کفش ها.یه کفش انتخاب کرد اومد گفت اینو میخوام.بعد گذاشتمش تو یه پلاستیک و پولشم نگرفتم گفتم خودم با آقا فرشاد حساب میکنم
بعد شمارمو بهش دادم ساعت 12 شب بود منم تو رخت خواب خونم ولو شده بودم که گوشیم زنگ خورد دیدم سکس وحشی ناشناسه حوصله نداشتم قطع کردم.یه اس اود نوشت من نفسم همونی که امروز تو بوتیک شمارتو بهش دادی.
حسابی خوشحال شدم من:شما چند سالتونه؟
من:میشه فردا یه جا قرار بزاریم هم دیگرو ببینیم؟

اجازه میدی لختتو ببینم … خودت لختم كن

خودم چسبوندمش و یه لب گرفتم
دوستی ما 1 ماه ادامه داشت و تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم و همش حرفایه عاشقانه میزدیم
روز ششم تعطیلات عید عروسی خواهرم بود توی باغ پدر بزرگ مادریم.منم نفس و دعوت کردم و سکس وحشی اونم با کلی اصرار من قبول کرد و قرار شد فردا شب برم دنبالش با هم بریم عروسی
وقتی سوارش کردم از بوی عطرش داشتم مست میشدم.خیلی آرایش کرده بود و فوق العاده خوشگل شده بود. وقتی رسیدیم باغ همه با تعجب منو نگاه میکردن (تمام فامیل) بعد مراسم شروع شد و همه داشتن اون وسط میرقصیدن که یهو به نفس گفتم افتخار میدی؟با منومن گفت:باشه بریم
رفتیم با هم حسابی رقصیدیم . تو تمام این مدت کمرشو گرفته بودم و آخر رقصیدن به خودم چسبوندمش و یه لب ازش گرفتم و رفتیم نشستیم. بعد از شام گفت من به بابام گفتم امشب میرم خونه دوست فاطمه اگه زحمتی نیس منو ببر اونجا.گفتم صبر کن مراسم تموم شد میبرمت.دیگه حرفی نزد
بعد مراسم داشتیم صندلی هارو با پسر داییم جمع میکردم که نفس بهم گفت منم کمک میکنم سریع سکس وحشی تر تموم شه.
یه صندلی برداشت داشت میومد سمت من که پاش گیر کرد به یه شاخه درخت که رو زمین افتاده بود و محکم خورد زمین.پاش پیچ خورده بود انگار و یه خراش هم روی رون پاش افتاده بود بهترین موقعیت بود که یکم دسمالیش کنم یه لباس یتیکه پوشیده بود که پایینش مثل دامن باز بود بغلش کردم بردمش تو ماشین پایینه لباسشو دادم بالا دیدم بدجوری زخم شده.
بردمش خونه خودم.توراه بهم گفت کجا میریم؟ گفتم خونه من.گفت قول بده اذیتم نکنی.منم گفتم هر چی تو بگی گلم.رسیدیم خونه بردمش رو تخت گذاشتمش

از کس نمیکردمت
بعد بردمش تو حموم لباسشو در آورد گفتم بذار پاتو بمالم.اونم مخالفتی نکرد.دیدم داره نفساش تند میشه شرتشم خیس شده بود حسابی.بهش گفتم اجازه میدی یه حال باهم بکنیم.بهم گفت بی شعور مگه قول ندادی باهام کاری نداشته باشی؟گفتم:آخه شرتت خیس شده دیدم حشر شدی گفتم یه حال هم به تو بدم هم خودم یه حال بکنم.گفت:باشه ولی نه از کون میدم نه از کس.گفتم تو پرده داری سکس وحشی گفت:آره.گفتم پس میذاشتی هم از کس نمیکردمت دیوانه . شروع کردم به خوردن لباش.حسابی لباشو خوردم اونم منو همراهی میکرد . بعد رفتم سراغ گوش و گردنش انقد لیسیدم و بوسیدم که آه آه هاش داش به جیغ تبدیل میشد
آروم سوتیئن و شرتشو درآوردم و حسابی سینه و کسشو خوردم حسابی حشرم زده بود بالا اونم داشت حسابی حال میکرد توی وان حموم بودیم.برگردوندمش کونش جلو چشام بود. یه کون قلمبه که بهم چشمک میزد.بهش گفتم میزاری از کون بکنمت؟اونم که شدید حشری شده بود گفت بکن ولی دوستام میگن اولین بار خیلی درد داره.منم گفتم اگه دردت اومد بگو ادامه ندیم که اونم قبول سکس وحشی کرد.یه کم پماد از تو قفسه حموم برداشتم زدم به کیرم.کیرم ناجور شق شده بود.به انگشتام پماد زدم و شروع کردم به انگشت کردن عشقم آروم آروم داشت سوراخش باز میشد.کیرمو گذاشتم دم سوراخش آروم فشار دادم.یه تکون خورد احساس کردم داره درد میکشه گفتم:میخوای در بیارم؟گفت:نه تو عشقمی میخوام امشب حسابی حال کنی
منم بهش گفتم باشه نفسم.شروع کردم به تلمبه زدن انقدر تلمبه زدم تا اینکه آبم اومد همشو تو کونه نفس خالی کردم  سکس وحشی. اونم همزمان با من ارضا شد البته 1 بار هم وقتی داشتم کسشو میلیسیدم ارضا شده بود و من آبشو خوردم
اون شب تا صبح تو رختخواب با هم لاو ترکوندیو صبح ساعت 11 بردم دم خونشون رسوندمش.

سکس داستانی فیلم سکس فیلم سکس خارجی پورن هاپ فیلم سکس جدید فیلم سکس ایرانی جدید دانلود فیلم سوپر سکس دختر ایرانی سکس پاکستانی داستان سکسی کلیپ سکسی

hardcore,blonde,ass,milf,blowjob,riding,rough,doggystyle,deepthroat,cowgirl,dick,big-ass,big-tits,big-cock,alura-jenson,conor-coxxx

Actors: Kristy Black

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *