سکس هندی اول واسه ماساژ میران بعد میشه گروپ سکس

0 views

سکس هندی اول واسه ماساژ میران بعد میشه گروپ سکس

سکس هندی گرفت موهامو بوسید و میگفت اگه تو درسا گیر داشتی بهم بگو اخه هم رشته بودیم. منم غر میزدم سردمه علی بلند شد پتو رو اورد انداخت روی پاهام خودشم نشست و منم چسبیدم بهش و روی پای اونم انداختم… علی دستشو دورم حلقه کرد و ی لحظه باهم چشم تو چشم شدیم نگاهش به لبام بود ک وسط حرف زدنم یهو سکس هندی بوسید منو خدا میدونه یهو چه داغ شدم تنم گرم پرم شد چشمامو بسته بودم اما چون خیلی حس خوبی بود دوس داشتم بازم باشه علی هم ک خیالش راحت شد از برخورد من باز شروع کرد, بلد نبود فقط میبوسید کم کم راه افتادیم لب بالامو میمکید و منم چند بار کوتاه لب پایینشو بوسیدم.منو خم کرد رو زمین مثل اونایی ک تشنه هستن دوتا لبامو باهم میخورد هنوزم همینطوریه عین جاروبرقیه و کلا جفت لبامر باهم میخوره و میمکه دستش رفت سمت سینم راضی نبودم نمیزاشتم بره روش ناراحت شد منم حسابی امپرم بالا بود و کسم خیسه خیس سکس هندی خودم دستشو گذاشتم روی ممه,هام اروم روش مب کشید سرش زده بود بیرون و علی هی میگفت واااای ازم اجازه
اول واسه ماساژ میران بعد میشه گروپ سکس
دوست دختر دانشجویی
سلام دوستان

اول واسه ماساژ میران بعد میشه گروپ سکس

سکس
اولین‌بارمه اینجا داستان میفرستم و احتمالا آخرین بار! اگه نگارشم بد سکس هندی بود ببخشید اسمم رامینه۲۵ سالمه این خاطره ای ک مینویسم مال بهمن سال ۹۶ هست
چن وقتی بود بدجور تو کفش بودم ۲۲ سالش بود فوق العاده خشگل و ناز بود در عین حال خیلی آروم و تودار رشته هامون قرق داشت تو ی کلاس عمومی همکلاس بودیم به ندرت حرف میزد تنها میومد تنها میرف با کسی گرم نمیگرف حتی با دخترا…هیچ جوره راه نمیدآد خیلیا تو کفش بودن اما جرات نداشتن برن جلو …
۲/۳ماه اینطوری گذشت آخر دلو زدم ب دریا و ب بهونه درس پیام دادم بهش سکس هندی (از طریق گپ تلگرام ک عضو بود )همونطور ک حدس میزدم خیلی سرد رفتار کرد غرورم شکست اما دست بردار نبودم چن بار خواهش کردم لاقل ی بار بیاد همو ببینیم بهونه میآورد آخر یکی از روزهای بهمن راضی شد قرار بزاریم قرار بود پارک روبروی یونی منتظرش بمونم بالاخره بعد ماه ها اومد سلام دادم دستشو آورد جلو دست داد گفتم کجا بریم گف هوا سرده خونه بهتره هم کسی نمیبینه مارو با هم ۵ مین تا دانشگاه فاصله داشت خونم بعد ها فهمیدم دلیل رفتارش اذیت شدنش تو چن سال پیشه و ی جورایی انگار فوبيا اجتماعی داره و ب خاطر همون هم دیر اعتماد کرد ولی بر خلاف تصورم دختر فوق العاده حشری بود رسیدیم خونه ی کم حرف زدیم گفتم مانتو و مقنعه تو دربیار راحت باشی مانتوش رو ک در آورد زیرش ی تاپ مشکی تنگ بود ک سینه های سفید و پر بدجور دیوونه کننده بود سکس هندی گفتم نگام کن سرشو ک بالا گرف محکم لباشو با لبام گرفتم و فشار دادم رو لباش مقاومتی نکرد تاپ و سوتینشو درآوردم سینه های گرد و سفتش افتاد بیرون افتادم روش و شروع کردم خوردنش آه و نالش بلند شد شورتشودرآوردم کص سفید و صورتیش خیس بود شروع کردم خوردن سکس هندی و لیس و میک زدن دستشو کرده بود لای موهام و ناله میکرد آروم کیرم و گذاشتم روش یکم ک فشار دادم دادش رف رو هوا درآوردم دوباره شروع کردم ب خوردن ذره ذره تنش

جنده بلوند خوشمزه ساک میزنه

… خودش برام مهم تر بود ن فقط سکس …
چن روز گذشت دیگه بهم اعتماد کرده بود راحت باهام حرف میزد فهمیدم ۱۶ سالگی بهش تجاوز شده و با این ک سکس هندی خیلی دختر حشری هس ولی بدجور هم ترس داره از سکس از طرفی خیلی تنگ هم بود و من حدسم این بود پرده ارتجاعی داره چن روز بعد ک اومد پیشم دیگه هردو میدونستیم قراره چ اتفاقی بیفته و چی میخوایم بغلش ک کردم عطر تنش دیووونم کرد داغی لباش پوست سفید یکدستش چشای طوسی رنگش لبای قلوه ای قرمز رنگش انگار نقاشی خدا بود دیگه نمیتونستم طاقت بیارم باید مال من میشد بردمش روتخت شروع کردم ب بوسه گرفتن و نوازش کردنش از گردنش شروع ب خوردن کردم تا رسیدم ب سینه هاش داغ داغ سکس هندی بودن نوک صورتیشون زده بود بیرون میک میزدم و آه میکشید اومدم رو شکمش و بعد کشاله رانش و بالاخره کص داغ و نازش بازم خیلی خیس بود چوچولشو میک میزدم و ناله هاش بیشتر میشد عمدا ول کن کصش نبودم بدجور شهوتی شده بود تو چشاش نگاه کردم پر از شهوت و التماس بود کیرمو گرفتم تو دستم گذاشتم رو سوراخ کصش با ناله گف میخاااام رامین گفتم چی میخوای عشقم انگار خجالت کشید دوباره پرسیدم بگو چی میخوای تا بدم بهت ؟کیر میخاااام رامین کیر میخاااام دارم میمیرم …ب چیزی ک میخواستم سکس هندی رسیده بودم خودش اجازشو دادفشار دادم سرشو تو کصش جیغ کوتاهی زد درآوردم چن بار تکرار کردم هربار ی ذره بیشتر تا کم کم جا باز کرد نصفش ک رف تو شروع کردم ب تلمبه زدن کم کم ک ب خودمون اومدیم دیدم تا خایه رفته تو تو حال خودش سکس هندی نبود لحاف رو چنگ میزد و ناله میکرد پاهاش رو شونم بود و تلمبه میزدم و ناله هاش و نفس زدناش شدید تر میشد ی دفعه شروع کرد به لرزیدن فهمیدم ارضا شد منم خودمو ارضا کردم و ابمو ریختم رو سینش و بغل هم بیهوش شدیم از خستگی ….بعد اون چن بار دیگه سکس داشتیم تا اردیبهشتت ماه… تو سکس خوب بود ولی مواقع عادی خیلی سرد و عادی و آخرم رف بی دلیل بی بهونه …‌همون طورک خیلی عجیب شروع کرد همون طور هم تموم کردبعد اون با چن نفر دیگه رابطه داشتم حتی با جنده پولی تا فراموشش سکس هندی کنم اما نشد هیشکی.

فیلم سکسی ایرانی جدید

فیلم سکسی فرانسوی سکس فرانسوی سکس ایتالیایی گبی کارتر کنزی ریوز رايلى ريد رایلی رید سایت همستر همستر سکس همستر