سکس لوتی آب کوس پاشی زن حشری کسش و آماده ورود کیر دوست

0 views

سکس لوتی آب کوس پاشی زن حشری

سکس لوتی بزار ما بریم دوستای آیدا هم گفتن آیدا دیگه تمومش کن.ما هم باید بریم کار داریم.آیدا هم گفت باشه.تموم.فاطمه دیگه از این کارا نکنی!چون میدونی دوباره همین بلا رو سرت میارم!خلاصه فاطمه و دخترش رفتن و دوستای آیدا بلند شدن برن که آیدا گفت:صبر کنید.نرید.من میدونم این فاطمه الان با خواهراش بر میگرده.دوستای آیدا هم گفتن ما کار داریم.بی کار که نیستیم بشینیم اینجا پا و کون بدیم به زن و دختره مردم!تو میخواستی حالش رو بگیری که گرفتی.مطمعن باش دیگه جرات نمیکنه بیاد.خلاصه دوستای آیدا رفتن و یک هفته ای گذشت و دیگه خبری نبود.تا این که بیتا دره خونه در زد و آیدا سکس لوتی در رو باز کرد.بیچاره آش نذری آورده بود و واستاد تا آیدا ظرفشون رو شست و داد به بیتا و تشکر کرد و رفت.ده دقیقه

نمیدم و روی لوتی نت مامانم خابید کریشم تا نصفه تو کون مامان سمیرام بود کیرم دوباره راست شد حدود ۲.۳دقیقه همیتطور روش بود و گردنشو میخورد و حسابی مامانو حشری کرد خیلی وارد بود کاری میکردکه مامان همش آه میکشید بعد بهش گفت عشقم ۱۹ثاتیه هم تحمل کنی تمومه ها بعد بلند شد از روی مامانم و کیرشو کلا درآورد مامانم سکس لوتی یه اه قشنگی کشید و حمید دوباره کیرشو روغنی کرد وگذاشت دم سوراخش و گفت تکون نخور مامانمم که معلوم بود حشری شده بود هیچی نگفت اون دیوثم کیرشواروم اروم بُرد تو کون مامانم و مامان همش آه اوه میکرد با یه صدلی نازک و عالی جیغ های کوچولو و یواش میکشید که یهو دیدم همه کیر حمید رفت تو کونش و اصلا باورم نمیشد اخه بیش از اندازه کلف بود وقتی که کیر حمید رفت توش اون کسکش یه آخیش گفت و شروع کرد اروم اروم تکون دادن و خیلی کم کیرشو عقب جلو لوتی نت میکرد و همینطور ادامه داد تا جایی که دیدم کمر مامانو گرفته محکم و کیرشو تا نصفه درمیاره بیرون و تند تند میکنه توش صدای آه اه گفتنای مامان سمیرای خوشگلم تو حیاط پیچیده بود و حمید کسکشم مثل سگ داشت حال میکرد و محکم تر از قبل تلمبه میزد تاجایی که همه کیرشو درمیاورد و میکرد سکس لوتی تو کس مامانم و در میاورد دوباره میکرد تو کونش مامانمم تو اووووج لذت بود و همش میگفت از کس بکن از کس بکن دارم ارضا میشم عشقم و توهمین هین و حال حمید اه بلندی گفت و کیرشو دراورد یهو تا ته فرو کرد توکونش و خودشو جلو آب کوس پاشی زن حشری

سکس

ای نگذشته بود که بیتا دوباره زنگ زد.من توی سکس لوتی هال بودم دیدم دارن با آیدا صحبت میکنن.من سریع پریدم توی اتاق و در رو بستم و از بالای در داشتم نگاه میکردم.بیتا به آیدا میگفت:فکر کردی خیلی زرنگی؟ما هم حرفی نمیزنم تو دیگه پر رو نشو!!!!مطمعن باش یه روزی تلافی این کاری که کردی و سرت در میارم!آیدا گفت اگه راست میگی بیا توی خونه تا بهت بگم!بیتا که دمپایی پاش بود پاهاش رو در آورد و با یه حرکت کاراته زد توی دهنه آیدا!!!!آیدا هم که کاراته بلد نبود بلند شد حمله کرد به طرفه بیتا که بیتا دست آیدا رو پیچوند و خوابوندش زمین!بعد با کف پاش کوبوند توی دهنه  سکس لوتی آیدا و شروع کرد صورت آیدا رو مالوندن
میلف حشری با ممه های بزرگ و برجسته ,آنچنان کیری میخوره و ساک میزنه که انگار از قحطی اومده با انگشت قشنگش کوسشو میماله و کسش و آماده ورود کیر دوست داشتنی میکنه

کوس آب کیری شده زن عینکی www.lootiorg looti.net

کون سفید ایرانی

لوتی نت سایت لوتی لوتی انجمن سکسی انجمن لوتی اوا آدامز سکسی عمو جانی سکس تنگ سکس اتفاقی کلیپ سکس دختر ایرانی