سکس قدیمی ژرمن حشری با کوس خیس حقه باز من بیهوش افتاده بودم توی قایق

0 views
0%

سکس قدیمی ژرمن حشری با کوس خیس حقه باز

سکس قدیمی کونت خوشگله خیلی سینه هات خوشگله، آبم بیاد آروم میشم
خونه ما یه اتاقک توی پشت بومش بود که من درستش کرده بودم اتاق کارم، اون روزم رفتم اونجا پنهون شدم
سر ظهر ر اومد خونه و تنها بود بعد علی بهش زنگ زد و ظاهرا گفت داره میاد خونه، از حرفای ر فهمیدم علی گراس کشیده و خیلی منگه.
وقتی علی اومد، ر یه سکس قدیمی تی شرت بلند پوشیده بود که یه وجب بالای زانوش بود.
علی یهو رفت سمت ر و پاهاشو مالید و میگفت ر خیلی داغی دلم میخوادت تورو خدا لخت شو
دستشو میکرد زیر لباس ر و تنش رو میمالوند و شدیدا حشری شده بود و میگفت بزار اینو دربیارم سینه ت رو بخورم فقط یکمی
حتی گاهی از بس حشری بود میلرزید و ر رو محکم بغل میکرد و گردنشو میخورد
ر عصبی شده بود و سعی میکرد سکس قدیمی علی رو آروم کنه اما علی خیلی حشری بود
ر : علی زشته بخدا اینجوری نکن من ازدواج کردم من خواهرتم نکن واااای زشته علیییییی بسه
علی خواهرشو چسبونده بود به ستون و تی شرت رو تا کمر ر بالا آورده بود و پاهای سفید و تراشیده و زیباش رو میمالید و میگفت خیلی داغی بذارم لای پات؟ ر من خیلی دوست دارم ، میشه یکمی بکنمت؟
بعد لرزش افتاد به تنش و صداش و خودشو به ر فشار میداد
ر : دیگه وقتی گراس میکشی سمت من نیا کثافت من خواهرتم بعد نئشگیت میپره پشیمون میشی نکن علی
علی بیشتر فشارش میداد و درحالیکه تقریبن تی شرت رو از تن ر درآورده بود و داشت نوک سینه های درشتش رو میخورد یهو گفت : لااقل بزارم لای پاهات آبم بیاد خیلی دارم دیوونه میشم آبجی، خیلی کونت خوشگله خیلی سینه هات خوشگله، آبم بیاد آروم میشم
ر هرکاری کرد نتونست مانع بشه و تسلیم شد سکس قدیمی و گفت : نه لای پاهام نه … باشه با دستم بمالم واست تموم میکنی؟
علی گفت آره

ژرمن حشری با کوس خیس حقه باز

سکس
بعد ر با دستش کیر علی رو از شلوارش در آورد و براش جق زد علی هم از پشت سینه های ر رو گرفته بود و شونه و گردنش رو میخورد و میبوسید.
من هم عصبی بودم هم ازشون متنفر شده بودم چون طوری علی داشت ر رو میمالید که سینه های بلوری و نازش داشت کبود میشد و حتا یبار گفت علی آروم بخدا نوک سینه هام درد گرفت ، علی من پوستم حساسه علامت میمونه نریمان میفهمه
یدفه علی بلند گفت جوووووون قربون سینه های حساس و درشت و نازت بشم من
بعد کیرشو از دستای ر درآورد و گذاشت لای پاهاش و بهش لاپایی زد که ر عصبی شد و گفت نه اینکار دیگه نه
ولی علی طوری فشارش داد که ر از درد سرشو سکس قدیمی داد عقب و با یه عشوه ی خیلی ناز گفت علیییی آی دردم میگیره
علی هم گفت جوووون اینجوری نکن دیوونه تر میشما بعد مجبورم کوس توپولتو بکنما
ر گفت خفه شو این حرفا چیه اشغال تو الان نمیفهمی تو حالت عادی نیستی بعد پشیمون میشی تورو خدا نکن
علی گفت پاهاتو بچسبون کاملا سریع آبم بیاد
بعد برش گردوند و از جلو بهش لاپایی زد و گفت آبجی سکس قدیمی تو هم حال کن دیگه کیرم نمیخوره به چوچولت؟
ر گفت : خفه شو تمومش کن
علی با دستی که دور کمر ر انداخته بود کون ر رو گرفته بود و از بس حشری بود یهویی یه چیز گفت : آبجی تو خیلی داغی خیلی کوسی کاش امیرم بود دوتایی میکردیمت نفست بند میاوردیم

زنان جنده حشری عاشق گنگ بنگ

برات میمالم ارضا شی
ر هلش داد و عصبی شد و قاطی کرد ولی علی دوباره از پشت بغلش کرد و درحالیکه ر سعی میکرد خودشو رها کنه و به علی فحش میداد، علی هم از پشت کیرشو گذاشت لای پای ر و سریع شروع کررد به لاپایی زدن و طوری حشری شده بود و ر رو فشار میداد که ر لال شده بود از ترس. همینطور که داشت میکردش میگفت : امیر تو هم سکس قدیمی بیا دوتایی آبجیمو بکنیم تو که عاشق پاهاشی بکن توی کوسش منم بزارم دهنش واسم ساک بزنه … آبجی خیلی کوسی بخدا، امیر عاشق کونته امیر عاشق رون و سینه هاته بیاد بکنیمت جوووووون
بعد یهویی آبش اومد و ریخت روی پای ر .
ر خودشو از بغل علی در اورد و همونطوری لخت با یه شورت که هنوز پاش بود رفت حموم و فقط به علی فحش میداد که تو بی غیرتی.
من مونده بودم چیکار کنم، ر حموم بود که متوجه شدم علی به دوستش امیر زنگ زد و گفت در و باز میکنم بیا تو ولی آروم بیا. بعد یه نخ گراس آتیش کرد، امیر اومد توی هال و وقتی ر حموم بود دوتایی بازم گراس کشیدن و حرفایی میزدن که نمیشنیدم

علی هی بلند تر گفت و بعد گفت اگر نمیخوای امیر بشنوه پس بزار سریع یبار دیگه بکنم به کوس کاری ندارم…
بحدی بلند میگفت که امیر میشنید. ر عاجز شده بود و گفت توروخدا ول کن باشه برات میمالم ارضا شی بعد برو خونه
علی گفت باشه ولی بذارم لای سینه هات برام ساک بزنی تموم سکس قدیمی میکنم
ر انگار چاره نداشته باشه زانو زد و با بی میلی کیر علی رو کرد دهنشو سریع ساک زد اما علی کثافت بلند بلند میگفت جااااان چه سینه هایی داری تو چه ساکی میزنی…
ر بلند شد دستشو گذاشت روی دهن علی و گفت خفه شوووووو امیر میشنوه….
یهویی علی ر رو محکم گرفت و با حالت حشری داد زد اینجوری نکن بیشتر حشریم میکنیا
ر گفت چشم غلط کردم
علی درحالیکه داشت با انگشتش توی کوس خواهرشو سکس قدیمی میمالید گفت بذار امیرم بیاااااد دوتایی بکنیمت بخدا خوشت میاد
بعد صدا زد امیر داداش بیا
ر سعی کرد خودشو آزاد کنه ولی امیر هم اومد.باید میرفتم کمکش اما ازش متنفر شده بودم چون حاصل لخت چرخیدنهاش جلوی داداشش بود.
امیر از پشت ر رو بغل کرد و با انگشت سوراخ کونشو سکس قدیمی میمالید،علی هم انگشتشو فرو کرده بود توی کوسش.
دوتایی نزدیک به هفت هشت دقیقه اینکارو ادامه دادن و همزمان امیر شونه و گردن ر رو میخورد علی هم سینه هاشو.
یهو ر خودشو سفت کرد و لرزید و سرشو عقب داد و گذاشت روی شونه امیر، علی و امیرم تندتر مالوندنش تااینکه ر ارگاسم رسید و بلند بلند گفت بسه خواهش میکنم بسه تنم سست شد علی بسه داداشی…

سکس وطنی
فیلم پورن ایرانی سکس زورکی فیلم سکسی المانی سکسی الکسیس سكس الماني سکس المانی سکس آلمانی سکسی المانی داستان سکس ضربدری سکس ضربدری ایرانی سکس ضربدری

From:
Date: November 8, 2022