سکس عاشقانه مامانی داشت زیر کیر جون میداد مو تو کودکی که

0 views

سکس عاشقانه مامانی داشت زیر کیر جون میداد مو تو کودکی که

سکس عاشقانه من زیاد خوک نیستم و بصورت طبیعی ۳-۴ دقیقه تلمبه بزنم ابم میاد تو چند روش کوتاه ۱ دقیقه ای تلمبه زدم که دیگه خودتون تو فیلم سوپرا زیاد دیدین و براتون تعریف نمیکنم که این جقیا با این قسمت داستان جق بزنن.

خلاصه اقا حس کردم داره ابم میاد کشیدم بیرون و رو سینه هاش خالی کردم. بهش گفتم تو شدی؟ گفت نه فلم سکس.

ضد حال خوردم . کصکش مادرجنده ی کسو انقدر کص داده بود که باید نیم ساعت کصش میزاشتی تا ارضا میشد.

خلاصه با دست و زبون انقدر واسش زدم تااونم راحت شد سکس عاشقانه.

اخرش که کار تموم شد و یادش اومد من مثلا خواستگارشم گفت من پرده مو تو کودکی که میرفتم دوچرخه سواری از دست دادم و من تا حالا کص ندادم که من کیر به دست شدم از خنده و گفتم عرعر.

بعدش گفت بیا فیلمو پاک کن. رفتم پشت دستگاه دوربین و گفتم رمزو بگو گفت ندارم که. گفتم ای کیرم دهنت رمز نداری چطوری پاک کنم؟

گفت چه میدونستم رمز داره.
خلاصه منم یذره اب ریختم تو دستگاه روشن و سوزوندمش سکس عاشقانه.

فرداش سارا جون به دکی گفته بود دوربین کار نمیکنه. و گفته بود این پسره تبلیغاتیه دوربینم داره دکی هم گفته بود بگو بیاد کیر دکتر رفت تو دهن مادرم سکس.

وقتی رسیدم به دم در مطب و دیدم که در بسته است رفتم جلوتر و خواستم مامانمو صدا کنم که صدای دکتر رو از تواتاق شنیدم رفتم نزدیک تر و شروع کردم به دید زدن مامانمو دیدم که مانتو و روسریش رو درآورد و نگاهی.

به دکتر انداخت و رفت کنارش.مامانم روی پای دکتر خم شد و از روی شلوار شروع کرد به ناز کردن سکس عاشقانه کیر دکتر دکتر هم لباس سفیدش رو آروم درآورد و یه کمی با موهای مامانم بازی کرد مامانم زیپ شلوار دکتر.

رو کشید پایین و کیر دکتر رو درآورد. باورم نمیشد که مامانم مثل جنده های توی فیلم سوپر از این کارا بکنه ولی وقتی دیدم که کیر دکتر رفت تو دهن مادرم باورم شد و خودم هم راست کرده بودم مامانم فیلم سکس ایرانی .

با مهارت تمام برای دکتر ساک میزد زبونش رو روی نوک کیر دکتر بازی میداد و بعد تا ته میکرد تو دهنش و یه کم عقب سکس عاشقانه جلو میکرد و بعدش دوباره درش میاورد و همون کار رو تکرار میکرد مامانم شلوارش.

رو از پاش درآورد و دکتر هم پیرهن و شلوارش رو درآورد هر دوشون نیمه لخت بودن

سرش رو برد لای پای مامانم

برای اولین بار هیکل گوشتی و تپل مامانمو داشتم میدیدم و حسابی حشری بودم. دکتر آروم پستونای مامانمو از توی کرستش درآورد و شروع کرد به مکیدن و خوردنشون.

دکتر حسابی با ولع از هردوتاپستون مامانم میخورد و مامانم آه میکشید دکتر شرتش رو کاملاً از پاش درآورد مامانمو سکس عاشقانه برگردوند جلوی کون مامانم زانو زد و شروع کرد به بوسیدن و لیسیدن کون مامانم شرت قرمز مامانمو.

از پاش درآورد و لای پاش رو یه کمی باز کرد و سرش رو برد لای پای مامانم داره حسابی کسش رو میخوره سکس عاشقانه. همزمان پستونای مامانمو فشار میداد کیرش رو گذاشت دم کسش و با یه کمی اینور و اونور کردن کرد تو کس مامانم.

اولش آروم بود ولی یواش یواش سرعت تلمبه زدنش بیشتر شد از پشت مامانمو کرد کیرشو از تو کس مامانم درآورد و مامانمو برگردوند و یه لب ازش گرفت مامانمم که درسش رو خوب بلد بود رفت و آروم .

خودش رو کشید روی دکتر و کسش رو رو کیر دکتر تنظیم کرد و آروم آروم کردش تو.همینطور رو کیر دکتر بالا پایین میشد سکس عاشقانه و جیغ و داد میکرد. بعد از یه مدت دکتر مامانمو کشید کنار خودش و از بغل شروع.

کرد به کردن مامانم. مامانمم گفت دارم کس میدم بعدش دکتر فشار تلمبه زدنش رو بیشتر کرد و گفت ” به کی داری کس میدی؟  و مامانمم گفت به تو. به دکتر خودم

کونتو بده بالا که میخوام حال کنم

دکتر کیرش رو درآورد و مامانمو برگردوندو گفت کونتو بده بالا که میخوام حال کنم. مامانم پشتشو کرد سکس عاشقانه به دکتر و سرش رو برد پایین و کونش رو تا اونجایی که میتونست داد بالا. حالا همه چیز در اختیار دکتر بود.

دکتر دستشو کرد تو دهن مامانمو حسابی چرخوند تا خیس خیس بشه و بعدش انگشتاشو گذاشت دم کون مامانم سکس عاشقانه. دیدم که کیرشو رو گذاشت دم کون مامانمو آروم آروم کرد تو. از همه عجیب تر این بود که مامانم صداش هم درنیومد.

دکتر فشارش رو به کون مامانم بیشتر و بیشتر کرد و یواش یواش صدای مامانم در اومد. جون. میخوام جرت بدم. میخوام کونتو پاره کنم دکتر کیرش رو درآورد و مامانمو برگردوند و کیرش رو آورد جلوی صورت مامانمو گفت دارم میام.

مامانمم کیر دکتر رو گرفت و کرد تو دهنش و درآورد و بعدش شروع کرد رو به صورت خودش براش جلق زدن سکس عاشقانه. اول یه ذره آب ریخت رو چشم های مامانم. بعدش دیدم که مامانم دهنش رو باز کرد و کیر دکتر رو آورد نزدیک دهنش.

حالا فوران آب بود که میرفت تو دهن مامانم و رو صورتش میپاشید سکس عاشقانه و دکتر که آهی از سر لذت میکشید و مامانم حرکت جلق زدنش رو آروم تر و آروم تر کرد و بعدش هم کیر دکتر رو گذاشت سکس دختر با دختر.

تو دهنش و با سر و صورتی که از آب منی سکس عاشقانه پر شده بود شروع کرد به مکیدن کیر دکتر.

آروم اومدم از اونجا بیرون و خودم رسوندم به ماشین.تو فکر کس و کون مامانم بودم که دیدم خود مامانم از در ساختمون اومد بیرون و اومد طرف من. گیج و منگ بودم و چیزی رو که دیده بودم نمیتونستم باور کنم .

فلم سکس سکس نوجوان ساک زدن کلیپ سکسی

verified profile,teen,brunette,amateur,public,kissing,sexo,orgasm,airplane,follando,flight,pussy-fingering,public-sex,joder,barely-legal,making-out,verified-profile,lexi-aaane,airplane-sex,chupando-pito,chica-gostosa