سکس سیاه مامانی ماساژور و تو کس گوشتش میکنه

سکس سیاه مامانی ماساژور و تو کس گوشتش میکنه

سکس سیاه فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست سکس سیاه و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش سکس سیاه رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.

سکس
کس مامان رو میکنه
از بچگی مامانم میزاشت سینه هاشو بخورم و بام حموم میامد تا ابنکه سکس سیاه خوده خرم گفتم تنها میرم و موهای کیرم که در اومد
همیشه کاندوم تو ماشین بابام بود و با کاندونم کس مامان مریم رو میکنه. از بچگی میزدم تا اینکه اخر تابستون ابم اومد و تو دبستان ریشام در اومد . مامانم زنی ابادانیه و همانطور که میدونید ته کس و کیر . چند بار موقع درس دادن بم کلمه کیر خر و میگفت و از اینکه بش فوش میدادم و یه بارهم بش گفتم کونی

کس مشتی و پر گوشت
دنبالش بودم که دیدش بزنم و چند بار هم الکی گفتم کیرم درد میکنه که بگه ببینم یا دست بزنه ولی بردم پیش دکتر و نشد . دو سه بار موقع دولا شدن کس پر موشو دیدم کسش پر مو و مو تیز که اصن پیدا نیست بیرون بود با سوتین هاش جق میزدم و همیشه دیدش میزم و اونم همیشه وقتی میخواست لباس عوض کنه ازم قایم میشد تا اینکه بابا و سکس سیاه مامانم کارشون به دادگاه کشید و بابام معتقد بود به مردای دیگه داده. و بابام به خاطر مهریه فراری شد و منو مامانم با هم بودیم چند بار حشری شد و بدون شورط با یه تاپ مشکی جلوم گشت و دولا که شد با وجود کلی پشم یه تیکه گوشت از کسشو دیدم کس مشتی و پر گوشتی بود ولی چوچولش نصیب کیرما نشد

چه کس کونی ,کیرم هلاک شد

ماساژورتو کس گوشتیش میکنه
.و یه بارم که تو شراش جق زدم و بعد شستم و برای لینکه خشک شه سکس سیاه روش اتو کشیدم و یجاش سوخت با اینکه سوختگی رو دید رو خودش نیاورد.خلاصه یه روز رفتم سراغ چیزاش و باورم نمیشد چیزی دیدم که اگه میشد حتما میکردمش ولی مامانم بود و نمیشد یه از ماساژور ها که سرش فلزیه و برای جقه دیدم و فهمیدم که تو کس سکس سیاه گوشتیش میکنه

فیلم سکسی کوتاه کس دادن سکسی کم سن سکس گروهی فیلم سوپر امریکایی سکس ورزشی سکس رمانتیک کلیپ سکسی فیلمسکسی سکس در حمام کلیپ سکسی

verified profile,cumshot,cum,sucking,cock,blowjob,handjob,amateur,homemade,wife,young,asian,dick,blowjobs,oral,hard,indian,orgasm,couple,amateurs,black-cock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *