سکس سیاه پوست یک روز با پورن استار عزیز دوستای خوبی برای هم باشیم

سکس سیاه پوست یک روز با پورن استار عزیز

سکس سیاه پوست معلومه شما که کاری نکردین من باید معذرت خواهی کنم خندید و دوباره بوسم کرد کس زن ۴۰ ساله حشری کس زن ۴۰ ساله حشری قرمز شده بودم آخه تا حالا زنی منو نبوسیده بود نشست کنارمو باهام دردودل کرد از تنهاییاش و..
منم از بی کسی و پدر و مادریم براش گفتم که گریم گرفت که سهیلا سرمو گرفت تو بغلش و نوازشم میکرد.یه لحظه از هم جدا شدیم و چشم تو چشم شدیم نمیدونم چی شد که لبامون رفت تو هم.شوک شده بودم ضربان قلبم رفت رو هزار،گیج شده بودم.
بعد از لب گرفتن بهم گفت من تنهام تو هم که تنهایی پس میتونیم دوستای خوبی برای سکس سیاه پوست هم باشیم، فقط باید قول بدی هیشکی از این ماجرا بویی نبره.منم گفتم چشم حتما.
چند روز بعد که بازم کسی خونه نبود صدام زد که برم پیشش،تو کونم عروسی بود که حتما میخواد یه حالی بهم بده.رفتم در زدم گفت بیا تو رفتم داخل تا دیدمش هنگ کردم شورت و سوتین مشکی با جوراب شلواری و کفش پاشنه
یک روز با پورن استار عزیز
بعد حدود 6 سال عضویت تو این سایت امروز تصمیم گرفتم خاطره ی سکسام رو سکس سیاه پوست براتون منتشر کنم.
من تا سن 23 سالگی هیچ تجربه ی جنسی نداشتم (بجز جق زدن ?). برای کنکور ارشد هر روز به کتابخونه عمومی میرفتم. از یکی از کتابدارای کتابخونه (زری) که مجرد بود خوشم اومده بود و به هر بهونه ای هر روز چند دقیقه ای باهاش صحبت میکردم. دختر مهربونی بود، صورت گرد و قشنگی داشت، کمی هم تپل بود و یه 7 سالی از من بزرگتر بود. خلاصه سکس سیاه پوست چند ماهی طول کشید تا از بیرون رفتن و بوسیدن تو ماشین و مالیدن، راضی بشه که یه روز بیاد خونه ی دوستم تا با هم باشیم.

یک روز با پورن استار عزیز

سکس
خوب یادمه، صبح یه روز بارونی بود، خیلی استرس داشتم. رفتم دنبالش و خیلی یواشکی سکس سیاه پوست و با ترس و لرز رفتیم خونه ی دوستم. همینکه از در رفتیم تو، بغلش کردم و شروع کردم به بوسیدنش، تجربه ی واقعی نداشتم و خام خام بودم. از استرس تمام بدنم میلرزید. زری بغلم کرد و آروم دس کشید تو موهام، لباشو گذاشت رو لبم و زبونشو رو زبونم بازی میداد. منم دکمه ی مانتوشو باز کردم. یه تاپ خوشگل قرمز زیر مانتوش پوشیده بود و ممه های بزرگش دیده می شد. تاپش رو هم در آوردم. زری هم دکمه های پیراهنمو باز کرد و آروم هلم داد سمت مبل، رفت سراغ دکمه های شلوارم. باز استرسم زیاد شد و بدنم رفت رو ویبره. زری هم برخلاف من به کارش ادامه میداد. شلوارمو کشید پایین و کیرمو که دیگه راست شده بود تو دستش گرفت. وقتی که زبونشو کشید روی کیرم حس مور مور شدن بهم دست داد. خیلی برام عجیب بود. اما وقتی سر کیرمو گذاشت تو دهنش، گرما و نرمی دهنش سکس سیاه پوست خیلی لذتبخش بود، خیلی آروم و با لذت کیرمو میخورد، منم شل شل شده بودم.

یک روز کلا با هم هستن مداره دخترو گاید

نشستم روی مبل و اومد رو بغلم نشست، منم فهمیدم که الان دیگه نوبت منه ?، سوتینشو به زحمت باز کردم و با یه چرخش انداختمش رو مبل، دوباره ازش لب گرفتم (سعی میکردم مثل سکس چتهامون رفتار کنم) لاله گوشش رو و گردنشو بوسیدم و… وااای چه ممه هایی بود. خیلی نرم و باحال بود، آروم شروع کردم به مکیدنشون، خیلی خوشم اومد. زری هم حسابی کیف میکرد و حشری شده بود، آروم با دستاش سرمو هل داد پایین. منم رو شکمش رو آروم لیسیدم، شلوار و شورتشو با هم درآوردم. اولین بار بود که داشتم کس رو از نزدیک میدیدم که سرمو با دستاش فشار داد رو کسش گفت وحید بخورش دیگه. منم شروع کردم به سکس سیاه پوست لیسیدن و بازی کردن با کس و چوچولش. حقیقتش خیلی خوشم نیومد ولی چون زری حال میکرد منم ادامه دادم. نوک ممه هاشو فشار دادم و چند دقیقه ای براش لیس زدم و کسش رو خوردم، صداش زیاد شد. منم محکمتر لیس میزدم تا اینکه یهو همه ی بدنش لرزید، سرم و کشید سمت خودش و با خوشحالی ازم لب گرفت. منو نشوند رو کاناپه و بازم برام ساک زد. غرق لذت شده بودم کیرمم حسابی بزرگ شده بود، هیچوقت موقع جق به این بزرگی نمیشد ?. برش گردوندم رو زمین، خودش قمبل کرد و کون تپل و نرمش سکس سیاه پوست رو آماده گایش کرد. دختر بود و تاکید داشت که با احتیاط و آروم بکنم تو کونش، منم آروم سر کیرمو گذاشتم رو سوراخ کونش و آروم آروم هلش دادم داخل. شروع کردم به تلمبه زدن. البته چون جقی بودم خیلی زود آبم اومد و ضایع شدم?. ولی تو یک سالی که با هم بودیم خیلی حال کردیم و چیزای زیادی راجع به سکس ازش یاد گرفتم.
البته بعدها که به کون آکبند رسیدم، فهمیدم زری چقدر از کون داده بود که اینجور اتوبان سکس سیاه پوست  شده بود…
کوس بزرگ ممه بزرگ الاغ بزرگ کون بزرگ سکس کم حجم فیلم سکسی کم سن پورن خفن سکس ایرانی خفن فیلم سکسی خفن سکسی خفن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *