سکس سخت مبادله کوس زنم با کوس جدید لبخند واشاره سر حرفشو تایید کردم

0 views

سکس سخت مبادله کوس زنم با کوس جدید

سکس سخت همیشه منو اون پایین حشری میکرد همیشه میگفت دوست دخترش خیلی حشریه دوتاشون میدونستن عشق وعاشقی دوران متاهلی چه معنی داره نهایت لذت رو از همدیگه میبردن چند باری میشود طبقه بالای مغازه باهمدیگه سکس داشتن یه جای دنج و ارام اطاقی با نور کم همیشه موقع بالا رفتن از پله های حلزونی اشتیاق وهوس رو تو چشای جفتشون میدیم مبادله کوس زنم با کوس جدید سکس با من راحت بودن هردوشون لیلا وقتی از پله ها بالا میرفت با او چشمای غرق شهوتش یه نگاه به من کرد وگفت امید جان موزیک وبذار صدا زیاد پایین نیاد با یه لبخند واشاره سر حرفشو تایید کردم روال همیشگی بود سکس سخت میرفتن بالا ومن موزیک میذاشتم بعضی وقتا صدای ناله هاش حتی با وجود صدای موزیک رو میشود پایین شنید چقد یه زن میتونه حشری باشه همیشه ارزوی همچین زنی رو داشتم اندامی زیبا پوستی گندمی موهای بلندش که مطمن بودم موقع سکس تمام گودی کمرشو میپوشونه و مهمتر از همه سرو صداش موقع سکس دوستم علی بر عکس لیلا زیاد گرم نبود شاید بخاطر سکسای زیادش کلا ادم خوش گذرونیه یا شایدم به خاطر سفرهای زیاد به تایلند گرجستان و تعداد دافای خوشکلی که کرده بود همیشه نیم ساعت نمیکشید کارشون تموم سکس سخت میشود ولی به نظر من نیم ساعت فقط باید با لیلا حال کرد

اون ها هم قول دادن که 8 صبح بیان.شب شد و دیدم آیدا پاهاش رو بدون جوراب کرده توی کفش های اسپرتش و باهاشون خوابید.صبح شد و دوستای آیدا اومدن.فاطمه هم ساعت های 8:30 اومد.من مثل همیشه از بالای اتاق داشتم نگاه میکردم و مواظب بودم کسی متوجه نشه.فاطمه و دخترش اومدن دمه دره خونه و وقتی دوست های آیدا رو دید خواستن فرار کنن که دوست های مهدیه سریع گرفتنشون.بیتا دختر فاطمه شروع کرد به التماس کردن ولی آیدا که خیلی از دستش عغده داشت بیتا رو خوابوند روی زمین و کفش هاش رو که از دیشب در نیورده بود در اورد و گذاشت روی صورت بیتا!!!!بیتا رو میدیدم که داره دست و پا میزنه سکس سخت و میگه:وااایییی…..چه بوی گندی……چه بوی عرق کف پایی……اوففففف……آیدا تو یه عوضی جنده هستی…….اوممممم….اوفففف……

اینقد این بشر دوست داشتنی و هات بود علی یه چند بار بهم گفته بود یه روز سورپرایزت میکنم ولی اینقد پیشم خالی بسته بود باورم نمیشود سرم تو گوشی بود داشتم تو تلگرام چرخ میزدم یه پیام از علی اومد از تمیزکاری هتل تا تمیز کاری کیر مشتری امید بیا بالا تپش قلبم به شدت رفت بالا باورم نمیشود گفتم مگه تموم شدیدن گفت بیا بالا در مغازه رو از داخل بستم باورش سخته ولی وقتی از پله ها میرفتم بالا پاهام میلرزید برقا خاموش بود یه ذره نور از پنجره کوچک اطاق فضا رو بیشتر رمانتیک کرده بود هر دوتاشون یه نیش خنده پر از شیطنت رو لباشون بود لیلا مستقیم تو چشام نگا میکرد علی به پشت دراز کشیده بود ولیلا رو کیرش سکس سخت نشسته بود جلوتر رفتم تا اندامشو قشنگ تر ببینم هر سه تامون میدونستیم چرا من اونجام سکس خشنو دوست داشتم

موهاش اینقد بلند بود حتی تا روی کون قمبل شده اومده بود بغلشون ایستادم تا حالا سکس دو نفرو تو این فاصله ندیده بودم زانو زدم موهای پریشونشو براش جمع کردم دستی به گودی کمرش کشیدم همیشه حسرت این بدنو داشتم دوست داشتم نوازشش کنم با حرکت دستای من لیلا شهوتی تر شد ممه های سفت و گردشو با دستام گرفتم حتی علی شدت ضربه هاشو بیشتر کرد اونم داشت سکس سخت لذت میبرد بلند شدم زیپ شلوارمو کشیدم پایین شاید باورتون نشه ولی اینقد استرس وهیجان داشتم که کیرم حتی نیم خیزم نشده بود لیلا با اون چشمای خمارش به کیرم نگاه کرد یه کیر معمولی نه زیاد بلند نه خیلی کلفت ولی کلفتیش از کیر علی بیشتر بود کیر علی ولی از ماله من طولش بیشتر بود چه تنوع شیرینی برای لیلا اونو تو دستاش گرفت وبه طرف اون لبای خوشکلش برد یکم جلوتر

هنوزم روی کیر علی بود کمرشو صاف کرد الان کامل تو بغل من بود کیرمو گذاشتم لای کون خوش فرمش دستامو از عقب رسوندم به ممه های بلوریش گردنشو براش میخوردم له له های گوشش حتی داغ شده بود نفسامو زیر گوشش خالی میکردم چنگ میزدم به شکمش دستم اروم بردم پایین تر با انگشتم یکم با نافش بازی کردم یه ماساژ ریز علی هم دستاش بیکار نبود اونم منو همراهی سکس سخت میکرد لیلا چشاشو بسته بود از او سرو صدا که همیشه منو اون پایین حشری میکرد خبری نبود ناله های ریز نفس نفس های پشت سر هم همراه چرخش اروم کونش که داشت کیرمو منفجر میکرد من همیشه سکس خشنو دوست داشتم ولی مطمن نبودم لیلام دوست داره یا نه بخاطر همین میترسیدم انجام بدم قمبلشو بیشتر کرد کیرمو گذاشتم تو سوراخش میدونستم که میخواد بذارم تو کس خیسش تو همون حالت کیرمو گرفت گذاشت دم سوراخ کسش اینقد خیس بود با یه فشار کوچیک رفت توکسش چقد داغ بود شونهاشو گرفتم محکم به خودم فشارش دادم کیرم تا ته تو کسش رفت یه چرخش به کمرو کونش داد محشر بود بلد بود چیکار کنه

دستمو از او زیر رسوندم به چوچوله هاش بزرگ بودن بزرگتر از اون چیزی که تصور میکردم اروم با ریتم تلمبه سکس سخت هام براش ماساژ میدادم ناله های ریزش کم کم بیشتر و بیشتر شود داشت جیغ میزد به دو مین نکشید محکم خودشو به من چسبوند خیلی محکم تمام حجم بدنش رو فشار داد از لرزش بدنش فهمیدم ارضا شده هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که طرفمو به اوج لذت برسونم یه مکث کوچیک کردم علی از اون زیر اومد بیرون یه لب از لیلا گرفت ورفت کنار دستاشو رو زمین گذاشت سرو سینشو قشنگ گذاشت روی زمین یه داگی محشر کمر باریکشو گرفتم کونشو داده بود عقب کسش زده بود بیرون کاش لامپ روشن بود بهتر میشود سکس سخت اندام زییا با اون کس قمبل شده رو ببینم کیرمو گذاشتم تو سوراخش اروم براش تلمبه میزدم با انگشتم سوراخ کونش ماساژ میدادم سرعتمو بیشتر کردم ضربه های محکم تر داشت لذت میبرد ضربان قلب منم داشت بالا میرفت ابم داشت میاومد کیرمو دراوردم موهاشو کنار زدم و تمام ابمو روی کمرو سوراخ کونش خالی کردم اوج لذت.

دانلود کلیپ سکسی

سکس الکسیس تکزاس کون سفید سکس زوری خارجی فیلم سکسی مادر پسر کلیپ سکس زوری سکس شهوتی سکس دراتوبوس کون سفید ایرانی داستان سکس سکس مامان پسر