سکس زوری برده من کوسم و بلیس داد که کارت چیه که بهش گفتم بریم

سکس زوری برده من کوسم و بلیس

سکس زوری عکس میگیریم ولی اگر خاستی تو هم بگیر.آیدا گفت سمیرا حالا پاهات بو میدن که فاطمه با بوی کف پاهات خفه بشه؟سمیرا گفت:اتفاقا 2 روزه پاهام رو نشستم.بعد کف پاش رو اورد بالا و گذاشت روی بینی آیدا!!!!!آیدا گفت:اوف…..فف…..چه بوی عرقی میدن کف پاهات.فاطمه خفه میشه بیچاره.آیدا گفت من سکس زوری دیروز حموم بودم بزار یه یک ساعت پاهام توی کفش های قدیمی باشه که بو بگیره.تو هم پاهات رو بکن توی کفش که بوش بیشتر بشه.خلاصه آیدا و سمیرا 1 ساعت پاهاشون رو توی کفش نگه داشتن بعد آیدا رفت در خونه فاطمه و اوردش اونجا.همین که فاطمه نشست رو مبل سمیرا پاهاش رو دراز کرد روی میزی که جلوش بود.فاطمه به آیدا گفت:معرفی نمیکنی دوستت رو.آیدا سمیرا رو معرفی کرد.فاطمه گفت کاری با من داشتین که گفتین بیام اینجا؟سمیرا گفت شما جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد بگیرم.من هم بهتون سکس زوری کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی

برده من کوسم و بلیس

سکس
واسش ساک میزد
میگفت و میخندید و خوشش میومد ولی حرکتی نمیکرد. اونجا فهمیدم که از اینکه زنمو بکنن خوشم سکس زوری میاد. از قصد جاهای شلوغ زنمو تنها میفرستادم و خودم با فاصله از نگاه مردم به زنم لذت میبردم. وقتی تو ماشین نشست گفت تو هم خوشت میاد منو بمالنا… تا دو هفته پیش که بالاخره تصمیم گرفتیم توافقی عملیش کنیم ولی با کسی که واسمون دردسر نشه و مارو نشناسه واسه اینکه خونمون رو یاد نگیره از تهران اومدم شهریار سمت میدون جهاد که کارگرهای بیکار وامیستن اومدم اولش یکیو سوار کردم بهش گفتم دو ساعت باهات کار راحت دارم خیلی گیر داد که کارت چیه که بهش گفتم بریم دو تایی جنده بکنیم. اولین چراغ قرمز سکس زوری سزیع پیاده شد و ناپدید شد !! ترسیده بود دوباره برگشتم همونجا یه یارو با هیکل گنده لباسای کثیف بود. یادم افتاد امریکایی ها هوای قشر زحمت کش مثل برق کار و لوله کش رو دارن و بهشون حال میدن اشاره کردم بیاد تو ماشین. تا تهران بهش توضیح دادم و قبول سکس زوری کرد ولی گفت 150 میگیره . واسه کس کردن هم باید پول بدیم. متاهل بود و 37 ساله اهل ارومیه بهش میخورد کیر کلفت باشه. بهش گفتم فرض کن داری زنمو میکنی که با تعجب تمام نگاه میکرد و هرچی میگفتم فقط میگفت باشه وقتی رسیدیم زنم با اکراه نگاهش کرد و استرس داشت خودمم همینطور به خاطر کثیفیش فرستادمش حموم و یه ژیلت دادم تا پشمای کیرشو بزنه و کیرشو تمیز بشوره. وقتی اومد چون لباس سایزش نداشتم همونجور لخت با حوله من خودشو خشک کرد فرستادمش تو اتاقمون. به زنمم گفتم بره. ملیکا عین جنده سکس زوری ها ارایش کرده بود و یه ساپورت تور زنبوری تا زیر کونش پوشیده بود رفت پیشش خوابید . طرف اسمش محسن بود و اولش خجالت میکشید زنم دستشو کشید به کیرش و سینه های پشمالوش کم کم یخش باز شد و صورت ملیکا رو نوازش میکرد. ملیکا اروم کیر محسن که سکس زوری نیمه شق بود کرد تو دهنش و واسش ساک میزد بعد از پنج دقیقه دیگه کامل کیرش شق شده بود. حدود 18 سانت و دو برابر کلفت تر از کیر من خودم سایزم 17 و معمولی ولی واسه محسن خیلی کلفت بود. ملیکا دوباره رو تخت دراز کشید و کیر محسن رو لیس میزد

تینیجر روس اورجی

لنگاشو باز کرد
محسن هم سینه های سفید و سایز 75 که خیلی سفت و شق بودن رو گرفته بود میمالید و از لذت چشماشو بسته بود سکس زوری . بعد پنج دقیقه زنم دراز کشید لنگاشو وا کرد به محسن گفت کسمو بلیس.دوست نداشتم این تجربه تموم بشه کاش میشد تا اخر عمر بشینم دادن زنمو به دیگران ببینم لذت ببرم. محسن مثل دیوانه ها زبونشو از بالا تا پایین کس زنم میکشید ملیکا هم سرشو گرفته بود و بیشتر فشارش میداد. بهش گفت کونمو هم لیس بزن که محسن با ولع تمام ملیکا رو با دستای پر رگ و ریشه اش داگی خوابوند و افتاد به جون سوراخ کون صورتیش کیرم داشت منفجر میشد ولی قرص خورده بودم و بعید بود به این زودیا ابم بیاد. کم کم داشت اه و ناله ملیکا در میومد که سکس زوری گفتم بسه بزار بکنه تو کست که ملیکا برگشت و لنگاشو باز کرد. محسن بدون کاندوم و مثل وحشیا به زور کل کیر کلفتشو کرد تو کس زنم و خوابید روش.ملیکا یه جیغ شدید کشید و رو تختی رو گاز گرفت عاشق جیغ زدنش شدم. بزار همسایه ها بشنون بزار کل شهر بفمه که زنم داره کس میده کاش کل شهر بیان زنمو بگان . بدن ملیکا زیر هیکل بزرگ محسن گم شده بود و محسن داشت به شدت تو کس زنم تلنبه میزد ملیکا هم فقط ناله میکرد حسابی دردش گرفته بود. از زیر محسن خودشو کشید بیرون محسن رو هل داد رو تخت و رفت کیرشو تنظیم کرد و بادقت اروم تا ته کرد تو کسش و یه اه سکسی کشید با سرعت کم داشت رو کیر محسن بالا پایین میکرد و محسن هم سینه های ملیکا رو تو مشتش گرفته بود . بعد چند دقیقه خود محسن از بغل ملیکا گرفت و رو کیرش بالا پایینش میکرد که این حالتش باعث سکس زوری میشد کون سفید و گردش به لرزه در بیاد دیگه طاقت نیوردم و رفتم از پشت کیرمو کردم تو کون ملیکا چون یک سالی میشد که از کون میکردمش زیاد اذیت نشد. حالا دو تایی داشتیم زنمو میگاییدیم ملیکا هم حسابی داغ شده بود . منو محسن به شدت داشتیم تو کس و کون زنم تلنبه میزدیم و سوراخهاشو که میخارید رو با کیر پر و خالی میکردیم که یهم خودشو تو بغلم ول کرد و ارضا شد ولی ما ول کن نبودیم. بلندش کردم به محسن گفتم بکن تو کونش دوست داشتم جیغ کشیدنش رو بشنوم محسن هم نامردی و سرشو کرد تو ملیکا سریع سکس زوری خودشو پرت کرد جلو دستشو گذاشته بود رو کونش دردش گرفته بود بعد از دو دقیقه دستشو از رو سوراخش ورداشت.

سکس انال فیلم سکسی ژاپنی سکس ژاپنی کون زن سکسی ژاپنی سکس با خواهر زن سکس پارتی کص زن سکس زن بازن سکس زن ایرانی سکسی زن سکس زن کلیپ سکسی

One thought on “سکس زوری برده من کوسم و بلیس داد که کارت چیه که بهش گفتم بریم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *