سکس زوری خارجی کون دختر روس باز میشود ببینم چجوری ولی روم نمیشد یه خورده

0 views
0%

سکس زوری خارجی کون دختر روس باز میشود

سکس زوری خارجی پاهاتون مهدیه و دوستاش هم زدن زیره خنده نیم ساعتی گذشت و آیدا که بیتا رو واقعا گاییده بود و صورت بیتا با عرق کف پاهای آیدا سرخ شده بود بلند کرد و برد توی کون بزرگ مهدیه فاطمه هم داد زد نامرده جنده دخترم رو ول کن!!!!!خفه شد!!!!!
بیتا هم توی کون مهدیه داشت خفه میشد و جون میداد!!!و میگفت:اوممممم………اومممممم……..
بعد آیدا شلوار خودش رو کشید پایین و دهن بیتا رو گذاشت روی کس خودش و گفت:کسم رو بخور!!!!بیتا هم توی کس زنم داشت خفه میشد و به ناچار با کراهت از کسه آیدا میخورد و غور میزد و میگفت:جنده……اومممممم…….کثافت آشغال با این کسه چرکیت!!!!!خلاصه حدود یک ساعت این ماجرا طول کشید و فاطمه و دخترش بیتا رو خفه کردن!در آخر آیدا بیتا رو به شکم خوابوند سکس زوری خارجی رو زمین و فاطمه رو برد نزدیک کف پاهای بیتا دخترش!!!!و گفت:الان کاری باهات میکنم که دیگه درس عبرتی باشه واستون که دیگه از این غلط ها نکنین!بعد شروع کرد دهن فاطمه رو مالوندن کف پاهای دخترش بیتا!
كون داغ

کون دختر روس باز میشود

قبول كردنو رفتیم داخل البته من نرفتم و فقط پام كردم تو اب چون خوشم دیگه از اب نمیاد شنام خیلی خوبه ولی بدم میاد از استخر تو باغ ابشم یخ یخ بود وقتی میپریدن تو اب جیغ میزدن و سرصدا باند هم اورده بودیم كنار اب اهنگ بیس دار باحال
مهشیدو كه من نمیشناختم ولی دختره تپلی باصورت سکس زوری خارجی گرد و چشمای درشت بود كه هنوز بچه میزد ولی خیلی هیكل سكسی داشت عشق بود عشق
اومد لب استخر گفت تو نمیای گفتم نه گفت اسمت چیه منم گفتم ماهان گفت منم مهشیدم لبه یكم بالا بود و گفت كه دستمو بگیر كمك كن بیام بالا
منم گرفتمو اومد بالا و زود رفت اونبر لباس عوض كنه صدام زد گفت كه شلوارش رو بند بود براش ببرم
شلوار لی بود
منم برداشتم رفتم داخل تا یه شرت صورتی پاشه همون جا نشست رو زمین گفت شلوار پام نیست برو بیرون منم شلوارشو انداختم فرار كردم و اومدم بیرون
دیگه بعد یه ساعت همه اومدن سکس زوری خارجی بیرون
معلوم بود حسابی برای هم مالیده بودن

باسنشو حسابی مالیدم
مهشید هم اومد و گفت بهم كارت خیلی بد بود گفتم كه تو حالا ببخش گفت شرت داره امیر گفت درد هم داره ؟
گفت گونخور من گفتم چیه شرتش گفت كه سکس زوری خارجی بری یه قیلون چاق كنی و دودش بندازی
منم دستم قیلون خوب چاق میشه
رفتم دیدم كه قیلون اماده هست و چنتا زغال گزاشتم سرش و اومدم و رفتم كنار مهشید نشستم و شروع كردم دودش در اوردن

انقدر بوسش كردم زیر پتو اونم منو زیاد بوسید
ازپشت كمرشو كه میمالیدم رسید به باسنشو حسابی مالیدم
وای تپل تپل بود
گفت كه نمیخوای كه منو بكنی گفتم چرا میخوام گفت بچه دار میشیم گفتم نه بابا نترس بلدم بعد گفتم منو تو مثل زنو شوهر چه حالی بده گفت اره خیلی رمانتیك
دستم بردم تو شلوارش و كسش گرفتم تو دستمو باهاش بازی میكردم و اونم هیچی نمیگفت فقط هی یواش میگفت اه
به نسبت سنش هلكلش عالی بود
از زیر لباس تور توری سینهاشو گرفتم وای نمیدونید چه سینه های نازی بود وقتی كه دوتاش باهم گرفتم یكم تكون خوردو صورتشو یجوری كرد و چشمای نازشو بست انگار حال میكرد
هوا گرم بود و زیر پتو حسابی گرممون بود ولی چون كه داشتیم سکس زوری خارجی حال میكردیم گرمارو حس نمیكردیم یكم مالیدم بعد ول كردم گفت بهم گوشتو بیار اوردم جلو دهنش گفت عشقم میشی گفتم تو جون بخواه لبشو گزاشت رولبم و مالاچ مالاچ خورد لبشم خیلی خوشمزه بود از این دخترا نبود كه یه متر لب دارن
غنچه ای كوچولو بود لباش
همون زیر پتو شلوارشو در اوردمنم در اوردم

یلدا بود سینه هاشو میمالید
كیرمو كه دید گفت فكر نمیكردم اینجوری باشه گفتم مگه چشه گفت خیلی باحاله شق شق بود با دستش گرفت و گزاشت لای كسش و پاشو محكم فشار داد بهم و منم عقب جلو میكردم
خیسی كسش حسابی لیزش كرده بود و حال میكردیم منم لبامو سکس زوری خارجی چسبونده بودم به لباش و میخوردم دست چپم زیرش بود و دست راستمو گزاشته بودم رو كونشو میمالوندم نرم نرم مثل پنبه بود
بدن سفید با كوس و نك سینه های صورتی چشمای ناز خمار درشت و صورت گرد
كیرمو نكرده بودم توكسش فقط لای پایی میزدم
پاشو شُل كرد و كیرم از لای پاش اومد بیرون بلند شدم روی تخت و اون بریش كردم و با انگشت چرب كرده كونشو باز كردم چون تپل بود زود باز شد و كیرم كردم تو كسش اونم هی میخواست اه اه كنه و نمیكرد كلی كردم ش و ابم ریختم رو دست مال كاغذی و تموم كردم لباسامون پوشیدیم كه گفت قیلون بیارم پایه ای گفتم اره البته هنوز سکس زوری خارجی شلوارشو نپوشیده بود و شرت پاش بود
یدفعه یكی از دخترا اومد تو مارو كه دید جاخور گفت خاك به سرم سکس زوری خارجی چه مار كردین برگشت كه بره افتادم دنبالش دستشو كشیدم اوردم خالا منو مهشید ریده بودم تو خودمون چون دیده بود كه اون شلوار پاش نبود
ماهم گفتیم كه كاری نكردم فقط نگاه كردیم و همین
اونم گفت كه یه شرط داره منم باید مال تورو ببینم تا بكسی نگم منم قبول كردم و یكم لبه شلوارشو كشیدم بیرون اونم دست كرد توش و مالید برام خیلی حال كرده بود و هی میخندید گفتم تو هم بكش پایین نگاه كنیم گفت باشه كشید پایین با این كه از مهشید بزرگ تر بود ولی كسش مالی نبود تازه هم موهاشو زده بود و تیز تیز موداشت منم گفتم سکس زوری خارجی برم قیلون بیارم
رفتم اوردم ستایی كشیدیمو براهم مالیدیم
بادستمال هم كس مهشیدو پاك میكردن میخوردم و میمالیدم
و برای اون دختره مه اسمش یلدا بود سینه سکس زوری خارجی هاشو میمالیدو دست میكردم تو موهای بلندش حسابی حال كردیم.

سکس کون ایرانی

فیلم سکسی مادر پسر کلیپ سکس زوری سکس شهوتی سکس دراتوبوس کون سفید ایرانی داستان سکس سکس مامان پسر سکس الکسیس تگزاز سکس لانارودز عکس سوپر ایرانی

From:
Date: November 9, 2022