سکس زن شوهر دار تاته کرد تو تخمشم فشار داد احساس کردم رید به ما میخواست

0 views
0%

سکس زن شوهر دار تاته کرد تو تخمشم فشار داد احساس کردم رید به ما میخواست

سکس زن شوهر دار میخوای منو ببینی باید بیرون با هم قرار بزاریم من خونه نمیام ما هم باهاش بیرون قرار گذاشتیم نشستیم تو تاکسی که تا سمت خونشون با هم بریم من خودمو چسبوندم بهش بلند گفت برو اونور اقا من.

رنگم تو ماشین عوض شد یارو راننده تاکسی هم رید به ما میخواست ما رو پیاده کنه که برگشت گفت با همیم خلاصه ضایع شدیم اون روز ، بعد از اینکه از هم جدا شدیم پیش خودم گفتم من این سگ پدرو باید بکنم.

اینجوری فایده نداره یه چند سری به هر ترفندی بود خواستیم بیاریم سکس زن شوهر دار خونه بازم نشد به خاطر همین دیگه باهاش قهر کردم چون منو دوس  تاته کرد تو,تخمشم فشار داد احساس کردم رید به ما میخواست داشت به گفته.

خودش هی اس ام اس میداد اس ام اس های عاشقانه و از این کوفتیا منم جواب نمیدادم اصلا مریم تپلی زن شوهر دار سکسی‌ کیر سیاه تا همین چند وقت پیش که خودش زنگ زد سلام و احوال پرسی.

کردیمو خودشو معرفی کرد منم یه چند وقتی تنها بودم تقریبا یک سالی سکس زن شوهر دار میشد با کسی هم سکس نداشتم سریع تحویلش گرفتم بعد چند مین صحبت کردن با هم قرار گذاشتیم که همدیگه رو ببینیم فرداش سکس عاشقانه.

با ماشین رفتم دنبالش وقتی دیدمش نشناختم کلی عوض شده بود حسابی به خودش شب زفاف در حمام مریم تپلی زن شوهر دار سکسی‌ وقتی ۱۶سالم بود یه خواستگار واسم اومد که.

موقعیت خوبی داشت مراسم گرفته شدوبعدازعقدمون بعدازگریه زاری سکس زن شوهر دار هاوخداحافظی باپدرومادرو۲تاخواهرام. شب که رفتیم خونمون رفتم که دوش بگیرم سکس .

کیرشوماساژ دادم شوهرم لخت اومد تو حمام با کیر راست شده منم دستمو گذاشته بودم روی کس وسینه هام اومد جلو اب وبست لباشو به لبام چسبود چقد داغ بود کمرم وگرفت ومنوبه خودش فشار.

داد منم دستمو گذاشتم دور گردنشو اومد رو گلومو باحرص سکس زن شوهر دار میبوسیدشون کم کم اومد روسینه هام نوکشونو گذاشت تودهنش گفت جونم حال میده فداتشم .داشتم از حشر میمردم تنم داغ شده بود انگار که پورن ایرانی.

تب داشتم دستشو گذاشت رو چوچولم و اروم با نوک انگشت تکونش میداد بعد منو خوابوند کف حمام بادستم کمی کیرشوماساژ دادم سر کیرمو برم داخلش سوراخ خوشکل کون نازش.

احساس کردم تخمشم رفت توکسم کسم نگاه کرد و اروم سر کیرشو فرو کرد که دردم اومد دستم و گذاشتم رو سینه هاش سکس زن شوهر دار نذاشتم بیشترفشار بده.روم خم شد و بوسم کرد گفت عزیزم زیاد نمیزارم درد بکشی.

قربونت برم گفتم باشه فقط اروم سر کیرشو دوباره گذاشت دم سوراخمو کم کم میبرد تو از درد اخ بلند کشیدم تقریبا نصف بیشترش تو بود تاته کرد تو فشار داد احساس کردم تخمشم رفت توکسم.

بعد اروم اورد بیرونو ودوباره کرد توش .چند بار تلمبه زد بعد گفت رو شکمت بخواب کونمو گرفت وفشارشون داد سکس زن شوهر دار دوباره کرد تو کسم چک زد به کونمو محکم تلمبه میزد زیر شکمم احساس میکردم .

کیرش تا شکمم میره سینه هامو چنگ مینداخت چندتا تلمبه وحشیانه زدو ابشو سکس زن شوهر دار خالی کرد تو کسم.بهش گفتم درش نیار دارم ارضامیشمو بایه اه بلند ارضاشدم.

کیر سیاه فیلم ساک زدن سکس دوربین مخفی کیر تو کون سکس در خواب سکس چاق میلف سکس عاشقانه فلم سکس سکس نوجوان کلیپ سکسی

HOT Iranian MILF FUCKED TIL I CUMSHOT IN HER PUSSY xnxx milfs
YOUNG Iranian TEEN FUCKED BY SAUDI BLACK DICK
verified profile,cumshot,creampie,doggystyle,closeup,big-ass,couple,arab,Iranian

,big-cock,bbc,standing-doggystyle

From:
Date: October 28, 2022