سکس در خواب نشستم روش سر کیرش رو گذاشتم دم سوراخم

0 views

سکس در خواب نشستم روش سر کیرش رو گذاشتم دم سوراخم

سکس در خواب زنگ زد سلام و احوال پرسی کردیمو خودشو معرفی کرد منم یه چند وقتی تنها بودم تقریبا یک سالی میشد با کسی هم سکس نداشتم سریع تحویلش گرفتم بعد چند مین صحبت کردن با هم قرار گذاشتیم که همدیگه رو ببینیم فرداش با ماشین.

رفتم دنبالش وقتی دیدمش نشناختم کلی عوض شده بود حسابی به خودش رسیده بود و خیلی نازو خوشگل شده بود خلاصه اومد نشست تو ماشین و یه ساعتی با هم دور زدیم از خودمون گفتیم اون گفت که خواستگار اومده واسش سکس چاق.

و میخواد ازدواج کنه همین روزا گفتم ای سگ تو این شانس به روش دیگه نیاوردم که تو که میخواستی سکس در خواب ازدواج کنی واسه چی به من زنگ زدی دورامون رو زدیمو رسوندمش خونشون موقع برگشتن.

همش داشتم به استیل و قیافش فکر میکردم خوار کسه عجب چیزی شده بود داشتم دیوونه میشدم دیگه ، هی تو این فکر بودم که اینو چه جوری بکنمش که یه فکری به سرم زد گفتم یا جواب میده یا نمیده .

فرداش سریع بهش زنگ زدم و قرار گذاشتم بعد از بعد از ظهر گفت بعد از اتمام کارم بیا دنبالم منم رفتم دنبالش دوباره با ماشین یک ساعتی بود دور زدیم خودم رفتم جای خلوت که کسی نباشه بعد بهش گفتم کی سکس ورزشی.

قراره ازدواج کنی گفت تا یه چند وقت دیگه ملوم میشه منم سریع اون ترفندی که تو ذهنم اومده بود رو به کار بردم گفتم ببین مریم من میدونم تو چه جور ادمی هستی میدونم ادم مذهبی هستی و دستت به.

هیچ پسری نخورده ولی بدون من خیلی دوس داشتم برای بک بارم که شده جای شوهرت باشم سکس در خواب گفت ینی چی گفتم تو که میخوای تا چند وقت دیگه اولین سکس با شیمیل سکس.

توی اینستا میگشتم پیج یه شیمیل رو دیدم به اسم فلور خوشکل بود و هیچ چیزی از یه داف خوب کم نداشت و بهش پی ام دادم ، قرار گذاشتیم برای فردای اون روز. اون روز رفتم خونه و یه حموم داغ.

و بعدش تیغ رو برداشتم و حسابی بدنم رو شیو کردم . ته دلم یه ترسی وجود داشت اولین بار بود که با یه شیمیل میخواستم سکس کنم سکس در خواب.

رسیدم اونجا زنگ زدم یه صدای ناز و دلبر جواب داد ، صداش رو که شنیدم یکم آروم تر شدم رفتم بالا فلور سکس در خواب شروع کرد به گل کشیدن به من تعارف کرد ولی من فقط یه سیگار.

روشن کردم و منتظر موندم ، گفت برو دستشویی اول خودت رو کامل بشور من تو اتاق منتظرم فیلمهای سکس.

چه کیر خوشمزه ای بود

چشمام افتاد به دو تا سینه سایز ۸۰ خوشکل و شق و رق ، یکم پایینتر دیدم هنوز شرتشو در نیاورده بهم گفت لخت شو دیگه ، لباسا رو در آوردم و دیدم داره شورتشو میکشه پایین چشمم به بدنش بود که کیرش رو ببینم .

شرتش رو که در اورد دیدم یه کیر خوشکل و قلمی وسط پاهاشه ، گفت بیا بشین لب تخت رفتم نشستم انگار مسخ دستورات فلور شده بودم و مثل یه برده، کیرش رو اورد جلوی صورتم گفت ساک بزن برام .

منم شروع کردم چه کیر خوشمزه ای بود هنوز کلاهک کیرش رو تو دهنم حس میکنم یه ۵ دقیقه ای خوردم و حسابی شق کرد ، خودمم شق کرده بودم و همینطور که کیرش تو دهنم بود با دستام کونش رو میمالوندم .

هلم داد رو سکس در خواب تخت گفت دمر بخواب ، دمر شدم سر کیرش رو گذاشت دم سوراخم هی کم کم فشار میداد ، از درد هم از اون حس داشتم لذت میبردم ، بهش گفتم اینجوری وا نمیشه سوراخم تو دراز بکش رو تخت من میشینم روت .

نشستم روش سر کیرش رو گذاشتم دم سوراخم و آروم آروم شروع کردم به بالا و پایین شدن ، چشماش خمار شده بود و منم آه و اوهم تمام اتاق رو پر کرده بود کیرم کوچولو شده بود از شدت درد و فلور هم با انگشتاش با کیرم ور میرفت.

و داشت حال میکرد یه ۱۰ دقیقه ای داشتم تلمبه میزدم که حس کردم آبم داره میاد تا حالا همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم به فلور‌گفتم آبم داره میاد ، گفت بریز رو سینه هام شهواني.

کیرش تو کونم بود و آبم اومد

کیرش تو کونم بود و منم آبم اومد ریختم رو سینه هاش ، فلور هم حشری شده بود شروع کرد به تلمبه سکس در خواب زدن دیگه کونم بی حس شده بود از شدت درد .

چند تا ضربه محکم زد و فهمیدم آبش اومده ، از روش بلند شدم و رفتیم خودمون رو شستیم .

تا حالا کون به این تنگی نکرده بودم خیلی حال داد از‌ ترس اینکه معتاد کون دادن نشم دیگه با شیمیل سکس نکردم ولی مزش هنوز زیر زبونمه.

سکس چاق میلف سکس عاشقانه فلم سکس سکس نوجوان ساک زدن کلیپ سکسی

zazie skymm anal Blackmailed, m. and young sister to fuck during corona virus quarantine POV Indian
verified profile,cumshot,pussy,licking,hardcore,latina,interracial,shaved,amateur,indian,forced,sister,muslim,desi,taboo,hd,blackmail,tricked,corona,coronavirus,quarantine