سکس در باشگاه مادر حشری مو از کوس و کون کردم

سکس در باشگاه مادر حشری مو از کوس و کون کردم

سکس در باشگاه 3 میشینیم. واحد زیر ما فاطمه خانم و شوهرش و دخترش زندگی میکنن که آیدا با فاطمه خانم و دخترش اصلا رابطه خوبی نداره و ازشون خوشش نمیاد چون خیلی فضول هستن.اون روز سمیرا اومده بود خونه ما.سمیرا خیلی اندام خوش فرم و کون گنده ای داره و کاراته هم کار میکنه.آیدا که اعصابش خرد بود به سمیرا گفت چه کار کنیم حال فاطمه سکس در باشگاه رو بگیریم.سمیرا گفت بیارش خونتون یا بریم پیششون من خودم یه نقشه خوب دارم.به بهونه کاراته حالشون رو میگیریم.این رو هم بگم که فاطمه خانم و دخترش هر دو جودو کار بودن.آیدا گفت نمیشه اینها جودو کارن.دهنمون رو سرویس میکنن.سمیرا گفت فاطمه رو تنهایی بکشون اینجا.هر کاری هم اون لحظه گفتم انجام میدی آیدا!!!!آیدا گفت میخایی چه کار کنی؟سمیرا گفت میخوام با کف پاهامون صورتش رو له کنیم و با بوی کف پاهامون خفشون کنیم ولی اول باید فاطمه رو تنهایی گیر بیاریم.من تعجب کرده بودم که چرا سکس در باشگاه سمیرا میخواست این جوری حالشون رو بگیره!!!آیدا هم با تعجب گفت:وا…..که چی بشه؟چه فایده؟سمیرا گفت:خر…..خوب عکس هم میگیریم ازش.بعد اگر حرفی زد میگیم عکس ها رو نشون زن های همسایه های دیگه میدیم.که همه بفهمم چقدر ذلیل شدی زیر کف پاهامون.آیدا گفت راست میگی
کیرم شق شده بدو تلمبه بزن
مادرم یک زن سفید پوست با موهای قهوه ای . سینه های سایز ۷۵ و یک کون پهن و برجسته . و چهره بسیار زیبایی داره .
مادرم همیشه راحت می گرده . بیشتر اوقات شورت و تاپ سکس در باشگاه یا یک ماکسی تا زیر کونش هست . گاهی اوقات زیر ماکسی شورت نمی پوشه.
مادرم جلوی جا کفشی خم شده کوتاه بود و زیرش شورت نداشت کوسش معلوم شده بود و داششم دیوانه می شدم . ۱۶ سالم بود
کوسش بدون مو بود
پدرم به مادرم خیانت می کرد و مادرم اینو فهمیده بود سکس در باشگاه رابطه ی اونها خیلی خراب شده بود .
یکروز صبح دیدم مادرم کنارم دراز کشیده و با یک ماکسی قهوه ای تا روی کونش با یک شورت سبز . گفتم یکم شیطونی کنم و بعد آروم از پشت چسبیده ام بهش کیرم شق شده بود و به کونش فشار می آورد . یهو پاهاش رو باز کرد و دستش رو آورد پشت و کیرم رو از توی شلوارکم در آورد و گذاشت لای پاهاش بعد پاهاش رو بست . انگار منتظر بود من تلمبه بزنم ولی خبری نبود . خودش آروم پاهاش رو فشار داد بعد دوباره پاهاش رو باز کرد و دستش سکس در باشگاه رو با آب دهن خیس کرد و به کرم مالوند بعد دوباره پاهاش رو بهم جفت کرد کیرم اون بین گیر افتاد بعد دستش رو گذاشت روی کونم و شروع کرد به عقب و جلو کردن کونم .‌ آروم بهم گفت : بدو دیگه … تلمبه بزن اگر خوب بود جاهای بهتر بهت می دم .

سکس

حسابی بهت کوس میدم
منم شروع کردم به تلمبه زدن کیرم لای پاهاش داشت خفه میشد . یه ۲ یا ۳ دقیقه گذشت که صدای پا اومد و بابام اومد داخل و گفت : مریم تو چرا اینجا خوابیدی ؟
راستش اینکه بابام جلوم بود و کیرم زیر پتو سکس در باشگاه و لای پای مادرم هست بهم لذت می داد.
مریم گفت : اومدم پیش پسرم بخوابم مشکلی هست .
بعد پاهاش رو به هم فشار داد و با دستش سر کیرم رو گرفت که آبم توی دستش خالی شد .
وقتی پدرم رفت ، مریم پاهاش رو از هم باز کرد سکس در باشگاه و کیرم آزاد شد بعد دستش رو که توش پر آب بود برد سمت دهنش و کل آب رو خورد .
گفت : عزیزم ، چی درست کردی ؟
صبر کن تا فردا شب پدرت بره کوه ، حسابی بهت کوس میدم
ولی برای من تا فردا شب سخت بود .
هر کاری کردم تا بخوابم نشد . ساعت حدودا ۲ بود که بلند شدم و آروم رفتم پ
توی اتاق مریم . سریع لخت شدم و رفتم بالای سر مریم و سکس در باشگاه با دستام کوسش رو گرفتم . یکم تکون خورد و یهو از خواب پرید آروم گفت : علی نه .
ولی دیر شده بود من شروع کردم به لب گرفتن .
همزمان شورتش رو درآوردم و یک پاش رو آویزون کردم به سمت پایین و شروع کردم به خوردن کوسش . سعی می کردم خیلی سریع اینکار رو انجام بدم . بعد از یک دقیقه موهام رو کشیدو گفت : بریم که باهات کار دارم . شورتش رو گرفت و بعد کیرم رو توی دستش جا داد و راه افتاد به سمت اتاق من ‌ ‌ .
در رو بست و خودش رو انداخت روی تخت . منم سریع رفتم سراغ خوردن کوسش سکس در باشگاه . همزمان انگشت هم می کردم . اونم دراز کشیده بود و فقط از ته گلوش که انگار اون صدا از ته چاه میاد ، ناله می کرد .

فرو رفتن کیر تو کس مامانم

تاپش رو درآوردم و افتادم به جون سینه هاش نوکش رو می لیسیدم و می خوردم گاهی اوقات یک کوچولو هم گاز می گرفتم . روی زمین و کیرم رو تا جایی که می تونست کرد توی دهنش …. عالی ساک می زد . دهنش وحشتناک داغ بود .
منم که ‌کوسش رو می خواستم بلندش کردم و انداختمش روی تخت بعد کیرم رو گذاشتم جلوی سکس در باشگاه کوسش و شروع کردم به تلمبه زدن . آروم ناله می کرد و پشتم رو چنگ می زد ولی من همه ی تمرکزم روی تلمبه هام و فضای گرم توی کوسش بود . شلپ شلوپ صدا می داد . منم گردن مریم رو می خوردم و سینه هاش رو چنگ میزدم .
بعد از ده دقیقه آروم مریم تکون خورد و شل شد فهمی دم ارضه شده . بعد نشستم زیرش و سکس در باشگاه اون روی من ولو شده بود و منم تلمبه می زدم تا اینکه آبم رو همون تو خالی کردم‌ و تا صبح توی بقل هم خوابیدیم .
فرداش مادرم رو از کون کردم

بازی سکسی سکس تایلند ماساژ سکسی خودارضایی دختران سکس پورن دختر سکسی سکس hd سکس ببین فیلم سکسی زن حشری سکس کون فیلم سکسی خارجی دانلود فیلم سکسی کلیپ سکسی

verified profile,sex,pussy,fucking,hardcore,sucking,real,amateur,homemade,wife,fuck,young,closeup,asian,pussyfucking,hard,indian,orgasm,hardsex,couple,amateurs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *