سکس در اتوبوس کوسم خیس بود دیدلدو داخلش کردم بیرون سمت بازار و شب میاد

0 views
0%

سکس در اتوبوس کوسم خیس بود دیدلدو داخلش کردم

سکس در اتوبوس محض اینکه صیغه رو خوندیم استرس گرفتم میخواستم برم سمت دستاش که دستاشو بگیرم بعد اگه بشه ببوسمش ، گفتم خب دیگه من از الان شوهرتم دیگه هیچ مانعی بین ما نیست اونم خندید تا خندید دستاشو گرفتم و بوسیدم یه گرمای شدیدی از سمتش حس میکردم بهش گفتم چشماتو ببند بستو من لپشو بوس کردم پیش خودم میگفتم الانه که قاطی کنه دیدم هیچی نگفت انگار این صیغه کار خودش رو کرده بود و خیالش راحت شده بود خلاصه اون روز گذشت ما فرداش دوباره با هم قرار گذاشتیم این سری بهش گفتم من شرکت کلی کار دارم اگه میشه بیا اینجا از اینجا میریم سکس در اتوبوس بیرون اونم دیگه یه جورایی خیالش راحت شده بود اومد شرکت وقتی اومد و چادرش رو در اورد یه مانتوی تنگ پوشیده بود ینی بد تو کفش بودم یه چند دقیقه که نشست دیگه نتونستم تحمل کنم کارمو نیمه کاره ول کردم رفتم نشستم بقلش رو کاناپه بهش گفتم خانم خوشگلم چطو مطوری باهاش که صحبت میکردم یه خانمم میبستم در کونش اونم خوشش میومدو میخندید خلاصله

کوسم خیس بود ,دیدلدو داخلش کردم

سکس خواهرمو یواشکی انگشت میکرد بلور. خواهرم راحت درباره دوست پسراش با مامانم حرف میزد و وقتی هم با اونا سکس در اتوبوس میرفت بیرون به مامانم میگفت. دو سال بود با پسرا میگشت ولی باید قبل از تاریکی طبق قانون مامانم خونه باشه. تو خونه هم معمولا تاپ با ساپورت و شلوارک میپوشید و منم سینه ها و پاهای سفیدشو دید میزدم حتی ازشون عکس میگرفتم و جق میزدم. وقتی میرفت بیرون همش فکر میکردم که الان دست پسره لای پاهای خواهرمه یا خواهرم داره واسشون ساک میزنه. کم کم نسبت به خواهرم بیغیرت شده بودم. شوهر خالم اقا سعید دبیر بود و از همون بچگی منو تو درسام کمک میکرد. باهاش زیاد مسافرت رفته بودم و میدیدم سکس در اتوبوس با چه طمعی زنای فامیل رو دید میزنه حتی یه بارم مامانمو داشت دید میزد. کلا خیلی هیز بود. زن خودش که خالم باشه زیاد مال نبود. واسه امتحانای روناک قرار شد چند جلسه ای بیاد درس بده. همون جلسه اول مطمعن بودم با سر و وضع و حشری بودن خواهرم ترتیب خواهرمو قراره بده. وقتی اومد نگاهم رو‌ روناک بود بدون ارایش با یه دامن بلند و تی شرت بود. دستاش و زیر گردنش بخت بود. سعید هم به هر بهونه ای از همون لختی استفاده میکرد و خواهرمو دید میزد تو اتاق خودشون بودن در اتاق هم باز بود و مامانمم سکس در اتوبوس گرم تلفن حرف زدن بود ولی من حواسم بود. یه لحظه وقتی خواهرم جابجا شد یه تیکه از مچ پاهای سفیدش افتاد بیرون که شوهر خالم قفلی زد. وسط درس دادن دیدم داره اروم همون قسمت لخت پاهاشو میماله و مثلا داره قلقلک میده. روناک هم عین جنده ها میخندید خوشش اومده بود. وسط درس هم پچ پچ میکردن و یواشکی حواسشون به منم بود‌. سه روز بعد دوباره قرار بود بیاد. خواهرم یکم ارایش کرده بود و با همون ارایش کم میخواستم بخورمش یا جوراب شلواری سرمه ای پوشیده بود و یه دامن تا زانوش پاهای گوشتیش تو اون جوراب شلواری با اینکه سفیدیش معلوم نبود ولی خیلی سکسی شده بود. دوباره رفتن تو اتاقش و شروع کردن به درس خوندن که وسطای درسشون مامانم گفت میره بیرون سمت بازار و شب میاد. منم میدونستم شوهر خالم دنبال همچین فرصتیه قلبم تند سکس در اتوبوس میزد دوست داشتم ببینم خواهرم چی کار میکنه. منم رفتم جلوش با یه قرص ژلوفن گفتم سرم درد میکنه قرص میخپرم میخوابم. چشمای سعید برق میزد. اومدم رو تختم دراز کشیدم و‌خودمو زدم به خواب. ده دقیقه بعد دیدم صدای پا میاد سریع چشامو بستم دیدم روناک اومد بالا سرم اروم میگفت نوید میخوای بریم دکتر؟ نفساش تند میزد. قشنگ‌معلوم بود اومده ببینه

گنگ بنگ کیر کلفتها با کوس نرم و نازک

پنج دقیقه کس خواهرم‌خورد خوابم یا نه و سریع رفت تو اتاقش و‌ درم بست. دو دقیقه بعد رفتم دیدم دیگه دید ندارم یواش از سوراخ در نگاه کردم دیدم خوبه میشه نگاه کرد صداشونم واضح میومد. رفتارشون عادی بود ولی همچنان سعید دید میزد خواهرمو. بعد از پنج دقیقه خواهرم گفت گرمشه و میره اب بخوره منم سریع برگشتم تو اتاق و خودمو زدم‌به خواب رفت اب خورد از زیر چشم سکس در اتوبوس داشتم نگاش میکردم. یهو از دیدم خارج شد و دوباره اوند ولی تغیر کرده بود. جوراب شلواریشو در اورده بود و فقط با دامن بود تا زانوش. از زانو به پایین هم پاهاش لخت بود. روناک تو مهمونی ها هم پا لخت نمیگشت. رفت تو اتاق بازم درو بست منم سریع رفتم جایگیری کردم پشت در اتاقش دیدم شوهر خالم داره با دهن باز ساق های سفید و گوشتی خواهرمو نگاه میکنه روناک هم سرش پایین بود. دقت کردم انگشتای پاشو هم یه لاک میشکی زده بود و خیلی سکسی شده بود. کیرم داشت میترکید. شوهر خالم همچنان قفل ساق پای روناک بود. چند بار به بهونه اینکه حواسش نیست دستشو گذاشت پاهای لخت خواهرم ولی سریع برداشت. روناک هم میخوارید یکم جابجا شد و این باعث شد بالای زانو و‌یکم از رون خواهرم هم بیرون باشه و سعید هم بیشتر دید بزنه. یهو‌ سعید دستشو گذاشت رو‌قسمت لخت رون روناک و دیگه هم دستشو برنداشت ولی نوازش هم نمیکرد که عادی باشه. مثل دفعه قبل بعد از اینکه روناک جواب غلط نوشت سعید پاهای خواهرمو قلقلک داد و خواهرم هم خندید که سعید ولی نکرد و همچنان مچ پاهاشو‌گرفته بود و کفشو سکس در اتوبوس قلقلک میداد روناک هم دیگه جیغ میکشید و وخودشو ولو کرد زمین و چون پاهاش تو دست کانثمران بود باعث شد دامنش بره بالاتر و حالا تا نزدیکای کونش کامل لخت بود سعید دیگه طاقت نیاورد و یه جوون گفت و سریع رفت لای پای خواهرم شرت قرمزشو در اورد و افتاد به حون کسش روناک هم کوچکترین سکس در اتوبوس اعتراضی نکرد حدود پنج دقیقه کس خواهرم‌خورد و بلند شد روناک تمام لباساشو در اورد و بدنش مثل برف سفید.

فیلم سکسی برازرس سایت برازرس برازرس ممه گنده فيلم سكسي الكسيس فیلم سکسی الکسیس سکس وطنی فیلم سکسی الکسیس تگزاس کون تنگ سکس آمریکا سکس عربی

From:
Date: November 7, 2022