سکس دانلود از هر دو سوراخ منتظرم کلینیک تو محل خودمون که دندونمو

سکس دانلود از هر دو سوراخ منتظرم

سکس دانلود خلاصه بعد از تموم شدن سیگار و گرفتن پولش دوتایی رفتیم تو یه اتاق داخل اتاق که شدیم اون بلافاصله شروع کرد به دراوردن لباساش منم به دنبالش لباسامو دراوردم با اینکه کیرم شق شده بود ولی نمی دونم چرا کلا تمرکز نداشتم و حس شهوتم بالا نمی اومد اون شروع کرد به لب گرفتن و با دستش کیرمو گرفت بعدش بهم گفت بار اولته منم گفتم اره خلاصه یه چند بار از هم لب گرفتیم ولی من اون لذتی که فکر می کردمو نداشت شاید به خاطر این بود که ما همو نمی شناختیم شایدم عوارض جق بیش از حد خلاصه بعد از لب گرفتن بهش گفتم بخوابه اونم به پشت خوابید یه دستی سکس دانلود به کسش زدم اونم گفت زود باش بکن تو من کیرمو گذاشتم لب کسش و فشار دادم تو خودم هم روش خوابیدم نمی دونم یه بار تونستم تلمبه بزنم یا نه که ابم اومد و ریختم تو کسش بعدشم یه حس و حال عجیبی داشتم که البته زود برطرف شد.

از هر دو سوراخ منتظرم

سکس

اقا من یه زمون دندونم بدجور درد گرفت واسه همین رفتم یه کلینیک تو محل خودمون که دندونمو درست کنم.
کلینیکه جوری بود که یه قسمتش دکتر پوست و مو و سکس دانلود زیبایی بود و یه قسمتش دندونپزشکی
خلاصه من خودم اون موقع بازاریاب لوازم تبلیغاتی بودم و تو مجله کار میکردم و هم آگهی مجله میگرفتم هم لوازم تبلیغاتی مثل خودکار و سررسید میفروختم
دختر حشری افتاده رو تخت و درد بی کیری سکس دانلود میکشه دولا شو میخام لیست بزنم ,به وقت کیر سواری

سکس گروهی با دخترای داغ حشری با دام ن کوتاه که کونشون پیدا بود جندههاوقت با هم لز دانلود گیف سکسی میکردن ما حشری شدیم کیرمون بلند شد وقت کیر سواری شد
مسل فنر بالا پایین میشدن رو کیر تو هوا بودن

اونم گفته بود که سکس خشن و کثیف دوست داره و حتی دوس داره جیش سکس دانلود منو بخوره. خلاصه کیرمو تا ته کردم تو گلوش و درآوردم. دوباره گفتم دهنتو باز کن. اینبار خشن تر کردم تو دهنش و بیشتر فشار دادم. وقتی آوردم بیرون یکم شوکه شده بود. گفت الاغ. گفتم با کی بودی؟ دوباره خوابیدم رو سرش و کیرمو تا ته کردم تو حلقش و اینبار بیشتر موندم تا نتونه نفس بکشه و بعد چند ثانیه درآوردم. گفت بسه. گفتم اونو من تعیین میکنم کی بسه. بخواب. خیلی سختش بود. دوباره دراز کشید و خوابیدم رو سرش. اینبار کل وزنمو دادم رو کیرم و پاهام از تخت فاصله گرفت و کیرم تو حلقش بود. چند ثانیه موندم و اومدم بالا سکس دانلود اینبار دیدم اشکش دانلود گیف سکسی یکم اومده بود. گفت خر. گفتم با کی بودی؟ بخواب. یه سیلی بهش زدم و دوباره همون حرکت قبل که اینبار عوق زد و گفتم دیگه بسه. یه سیلی دیگه بهش زدم و اومدم پایین تخت وایسادم گفتم خودت یکم بخور. یکم ساک زد گفتم تخمام. رفت پایین تخمامو لیس زد. گفتم دراز بکش رو تخت. نشستم رو سرش و کونمو گذاشتم رو دهنش و قشنگ کونمو میلیسید. زبونشو رو سوراخم تکون میداد ‌و واقعا حال میداد کثافت.رفتم منم کمی کوسشو لیسیدم و گفتم پاهارو بده بالا. کیرمو کردم تو کوسش و خوابیدم روش و لبامو سکس دانلود خورد. یعنی قشنگ میتونم بگم دمای داخل کوسش ۵۰ درجه بود. با اینکه کیر منم داغ بود اما اون تو داشت میسوخت. یکم تلمبه زدم گفتم بچرخ داگی بکنم. هرکار کردیم داگی نشد. قدمون به هم نخورد. گفتم من دراز میکشم تو بشین روم تلمبه بزن. وای که چه تلمبه ای. اه و اوه نازی رو راه دانلود گیف سکسی انداخته بود و صدای شاپ و شوپ هم که نگم داشت دیوونم میکرد. گوشیو برداشتم یکم فیلم گرفتم. بالا پایین میشد رو کیرم. کیرم یهو دراومد از کوسش و با دست گرفت و دوباره کرد تو. این قسمتشو تو فیلم ۱۰۰ بار دیدم. سکس دانلود عالی بود. دوباره درآوردم کیرم که کامل خیس شده بود کردم دهنش. حالت ۶۹ شدیم و من یکم کوسشو خوردم و دوباره انگشتمو کردم توش. یکی دوتا سه تا. چهارمین انگشتمو هم کردم توش. یهو یه فکر کثیف به ذهنم زد. کیرمو از دهنش درآوردم و نشستم کنارش. با یه دستم دانلود گیف سکسی جلوی دهنشو گرفتم که جیغ نزنه و دست دیگمو میخواستم کامل بکنم تو کوسش.

منو یاشار به مشروب خوردنمون ادامه دادیم حسابی داغ داغ شده بودیم بلند بلند میخندیدیم سکس دانلود یه نیم ساعتی از رفتنه نیلو تو اتاق میگذشت و ما هم خراب خراب شده بودیم که یهو دیدم در اتاق باز شد نیلو با یه بادی سکسی تو تنش و یه آرایشه سکسی خیلی خفن اومد بیرون من که خودم از دیدنه این صحنه خشکم زده بود که وقتی به یاشار نگاه کردم دیدم سکس که اونم با دیدنه این لباس سکسی این آرایشه خفن این هیکل بی نظیر ماتش زده نیلو اومد جلو و وسط ما نشست یه دستشو گذاشت روی ران پای منو اون دستش رو پای یاشار بود با یه ناز قشنگ گفت میخوام ببینم شما دوتا مردای من امشب با من چیکار میکنید چرخید رو به من سکس دانلود شروع کرد به لب گرفتن از من بعد یه بیست ثانیه چرخید رو به یاشار چند ثانیه تو چشماش نگاه کرد بعد شروع کرد به لب گرفتن ازش همینجوری که داشت ازش لب میگرفت من یکی از سینهاشو در آوردم شروع کردم به خوردنش دوباره نیلو رو به من چرخید شروع کرد به لب گرفتن که دیگه.

دانلود گیف سکسی دانلود پورن دانلود فیلم سینمایی سکسی دانلود فیلمسکسی دانلود فیلم سوپر ایرانی دانلود سکسی داستان های سکسی شهوانی داستان های سکسی تصویری داستان های سکسی کردن کس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *