سکس داغ داستان سکسی‌ فانتزی مرد متاهل فاطمه و بدن پسرانش سکس سه نفره

0 views

سکس داغ سمیرا رفت و کفشش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره

سکس داغ آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.

من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد سکس ترکی.

چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.

چرا من نباشم اون ک میکنش ک جفتمون باهم راحت باشیم.دگ بیشتر سکس داغ میرفتم پیشش.بعضی شبا ب بهونه الکی موقع خال میرفتم تو اتاقش بغلش میخابیدم.

ولی هیچ وقت نشد ک بهش بفهمونم میخام باهات سکس کنم.ینی نتونستم .ترسیدم ناراحت بشه.کم کم احساس کردم ک با برادر زنداییم هم ارتباط داره سكس عائلي مترجم.

وقتی تو ی مهمونی بودیم مدل حرف زدنشون باهم همه چی مشکوک شده بود.اونم خیلی درشت بود.فکر کنم مامانم مردای گنده رو دوس داشت .

آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه

سمیرا هم صورت فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.

من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد. گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت.

باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم فیلم های سکس.

آیدا و سمیرا به سینه خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون و شروع کرد به لیسیدن سکس داغ.اول همش کف پاهای آیدا رو میخورد و اصلا طرف کف پاهای سمیرا نمیرفت.

سمیرا گفت:چرا از عرق کف پاهای من نمیخوری؟ فاطمه گفت.

آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه سکس داغ

فاطمه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت:زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین.فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.

ی شب ک خابم نمیبرد نزدیک ساعت دو بود طبق معمول صدا گوشی میومد بد نیم ساعت صدا نفساش تند شد کم کم شد صداناله.

پاشدم اروم رفتم سمت اتاقش زیر پتو داشت خودشو میمالید سکس داغ .منم رفتم تو اتاق خابیدم بعد این ک حسابی فک کنم ارضا شد رفت دستشویی بعدش خابید.

دگ حس مادری نداشت واسم خودمم دگ دیدش میزدم البته همیشه جلو من راحت میگشت.معمولا ک از حموم میومد بیرون تا ی ساعت با شرت میگشت سکس چاق.

دگ بعد چن وقت دلم میخاست خودم بکنمش.اون ک معلوم بود فقط میخاست ارضا ش. تو رو خدا!!!تو پاهات خیلی بو میدن و عرقش تنده!این حرف و که زد سمیرا گوشیش رو برد روی حالت.

فیلم برداری و داد دست آیدا و صورت دو زانو نشست و صورت فاطمه رو برد بین کف پاهاش و کونش و نشست روی سره فاطمه جوری که صورت فاطمه روی کف پاهای.

سمیرا بود و پشت سره فاطمه زیره کون سمیرا سکس داغ.

داستان سکس بیشتر

نیمه هوشیار روی تخت دراز کشیدم که غزاله کنارم نشست…
-محمد بیداری؟؟
-نمیدونم!!!باید بیدار باشم؟؟
-فقط خواستم بهت بگم من خیلی خوشحالم.
-اوووووم.میدونم.
-یه چیزی بهت بگم قول میدی پر رو نشی و مسخرم نکنی؟؟
-بگو!
-من از خیلی وقت پیش رویایِ امشب رو میدیدم عشقم.یعنی میخوام بهت بگم خیلی وقته عاشقتم و بهترین حس دنیا رو دارم که الان پیشتم…

هر کلمه از حرفاش مثل خنجری بود که به قلبم فرو میرفت.من با این دختر معصوم چیکار کردم؟؟؟

از پشت بغلم کرد.سرش رو گذاشت روی سرم سکس داغ .بعد از چند لحظه با لاله ی گوشم بازی میکرد و آروم گردنم رو بوسه بارون کرد…تمام تنم مور مور میشد.

نمیتونستم یا نمیخواستم بهش بگم که تمومش کنه.برگشتم سمتشو لبام رو محکم گذاشتم رو لباش.چشمام رو بستمو نمیدونم چرا از اینکه بازشون کنم میترسیدم.

دستم رو گرفت و گذاشت روی سینه اش.کمکم میکرد که سینه ش رو تو دستم بگیرمو نوازششون کنم.شهوت تمام وجودم رو گرقته بود.

وقتی دستش رو داخل شرتم برد تا دور کیرم حلقه کنه از بس که حجمش زیاد شد به زور انگشتاش به هم میرسید.خیلی آهسته تخمام رو نوازش میکرد.دستش.

رو زیر سینه ش گرفتو کمک کرد تا سرم رو پایین سکس داغ بیارمو سینه ش رو توی دهنم بزارم.

خوب میدونست چطوری دیوونه ام کنه.دقیقا نقطه های حساس بدنم

رو میشناخت حتی از خودم بهتر بالاخره یکی از مزیت های دانشجوی پزشکی بودن همینِ.همینطور که من طاق باز خوابیده بودم بالا رفتو روم دراز کشید.از گردنم بعدش هم نوک سینه م شروع کرد به خوردن و لیسیدن و پایین تر رفت تا رسید به تخمام.خیلی ماهرانه کیرم رو توی دستش گرفتو تخمام سکس داغ رو میلیسیدو توی دهنش میزاشت.از پایین کیرم شروع کردو زبونش رو کشید تا نوکش و بعدم کیرم رو توی دهن خیس و داغش گذاشت.بعد از چند دقیقه از خود بیخود شدم بلند شدمو جاهامون رو عوض کردیم.دیگه طاقتی واسم نمونده بود.یه بالش زیر کمرش گذاشتمو پاهاش رو بالا نگه داشتم.سرم رو پایین آوردم زبونم رو از نزدیک سوراخ کونش تا بالای کسش کشیدم تا حسابی خیس بشه.دوتا انگشتم رو توی دهنم کردمو خیلی آروم داخل سوراخ کسش سکس داغ کردم تا جا باز کنه.خیلی یواش سر کیرم رو هدایت کردم داخل.یه آهِ شهوتناک کشیدو به خوش پیچ و تاب میداد.انگار حجم کیرم زیاد بود و سوراخ کس غزاله هم خیلی تنگ.درد زیادی رو تحمل میکرد.خیلی با احتیاط سعی کردم تمام کیرم رو داخل کنم اما هنوزم از درد اون کم نشده بود.

سکس با نامادری سکس با ماساژ سکس با پیرزن سکس با دکتر سکس با زن عمو سکس با مربی سکس با زیر نویس سکس با عمه سکس با اسب سکس با زیر نویس فارسی سکس با خاله سکس با سگ

کون
Kristal Kaytlin gets hardcore anal sex with gape by Ass Traffic

سکس داغ داستان سکسی‌ فانتزی مرد متاهل فاطمه و بدن پسرانش سکس سه نفره
سکس داغ داستان سکسی‌ فانتزی مرد متاهل فاطمه و بدن پسرانش سکس سه نفره