سکس تصویری فک کردم یکی میکنتم نگو بچه تو راه بودن

0 views
0%

سکس تصویری فک کردم یکی میکنتم نگو بچه تو راه بودن

سکس تصویری گفت اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه سکس تصویری شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی
پستونای گندشو میمالیدم

فک کردم یکی میکنتم,نگو بچه تو راه بودن

سکس
پسر ودختر وخونه خالی واینا دیدم پا نمیده وهی بحثو عوض میکنه بهش گفتم شوهر نمیکنی چرا گفت کیس مناسب ندارم گفتم با کسی نیستی یکم ناراحت شدو گفت نه من ارون ادما نیستم و گفتم خوب جوونی تو هم نیاز داره ادم گفت خودمو سرگرم میکنمو ازین چیزا رفتم اتاق کناری وپیرهنمو دراوردمو با رکابی اومدم یه زیر چشم نگاهی کردو گفتم کم کم باید رامش کنم سکس تصویری گوشی بازیو شروع کردمو یکم کلیپ واینا گفتم بیاد ببینه خنده دارم اومد ولی با فاصله کنارم نشستو جک واس ام اس میخوندم براشو کلیپ نشونش میدادم اونم خم شد رو زمینو گوشیشو نگاه میکرد کنارم بود بد جوری داغ کرده بودم یه جک خنده دار برام خوند منم با کف دست زدم رو کمرش خندید و خودشو جمع کرد اولین تماسو خوب انجام دادم پاشد گوشیشو بزنه به پریز که شارژ بشه بالای سر من با کون گندش داشت ور میزفت که منم یهو قاطی کردم پاشدمو گفتم یواش یواش بخوابیم توی همون لحظه که پاشدم با دستم لپ کونشو گرفتمو ول کردم یهو چسبید به دیوار منتظر واکنشش نمودندمو رفتم تو اتاق برگشتم دیدم نشسته رو مبلو مانتوشو انداخته روپاهاش گفتم ناراحت شده اما چیزی نگفت گفتم محبوبه خانوم کجا میخوابی گفت من فعلا خوابم نمیاد شما بخوابین گفتم عه ینی چی میخوای بیدار بمونی گفت خوابم نمیاد یکم بیدار میمونم بعدش میخوابم منم چلو سکس تصویری چشمش دستمو بردم کیرمو مالیدمو گفتم باشه هر جور راحتی قشنگ طوری کیرمو جابجا کردم که ببینه یه پتو انداختمو دراز کشیدم اونم نشسته بود گوشیش ور میرفت منم رفتم یه پتو ارودم انداختم کنارمو گفتم موقع خوابه ها پاشدم رفتم رو مبل کنارش نشستمو یکم گوشیشو نگاه کردیمو توی یه لحظه اروم دستمو بردم دورشون هاشو گرفتمو بغلش کردم تکون نمیخورد ما نفس نفس میزد موهاشو یکم لمس کردمو گفتم اجازه ست روسریشو دراوردم یه وای گفت اما گوش ندادمو کارمو کردم دوطرف صورتشو گرفتمو گفتم واقعا تو خوشکلی خوشش اومد بهش میگفتم دستشو گرفتمو بلندش کردم گفتم بریم بخوابیم دیگه فهمیده بود میخوام کارایی بکنم رفت دستشویی وبرگشت اومد نشست رو پتو کنار من برقو خاموش کردمو اونم ارووم دراز کشید رفتم کنارشو شروع کردیم سکس تصویری حرف زدن الز بدنش شروع کردم تعریف کردنو دستمو بردمو وسط پاهاشو گرفتم اووییی گفتو خودشو جمع کرد ما کسشو ول نکردم دیگه جراتم باز شد ومحکم بغلش کردمو پستونای گندشو میمالیدم لباسامو دراوردم ترسید یکم گفت اقای …چیکار میکنید گفتم خیلی شهوتیم محبوبه فقط اروم بخواب افتادم روش توی چشم بهم زدنی بلوزشو وشلوار وهمه روکندم از تنش سوتینشو واکردمو شروع کردم خوردن پستوناش اخ واوخ میکرد دستمو بردم شلوارشو دربیارم دوطرفشو گرفتو گفت کافیه نه دیگه دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم برق گرفتش نزاشتم برداره اونم گرفتش ما هی ولش میکرد ترسیده بود گفتم سکس دوس داری یا نه حرفی نمیزد گفت اره اما اخه .

میخوام با آب کیرتون دوش بگیرم

بغلش کردمو گذاشتم لای پاهاشو بغلش سکس تصویری کردمو خوابیدیم کیرمو لای پاهاش جابجا میکردم کون گندشو انداخته بود روی رونام داغ داغ امام ن از کونش نمیتونستم بگذرم یه نیم ساعتی گذشت دیدم خوابش رفته صداش کردم دیدم خوابیدم همینطور که پشتش به من بود دیدم فرصت خوبه کارو تموم کنم کیرمو حسابی اب دهنی کردمو کون محبوبه رو هم لیز کردم کله کیرم وبردم درکونش اروم گذاشتم درکونش اروم اروم فشار میدادم اما نمیرفت دیدم نمیشه ده دقیقه ای تقلا کردم دیدم نمیره با زو هاشو گرفتمو کمرمو اهرم کردم وتی یه فشار اساسی کله میرمو فرستادم توکونش بیدار شد ودادش دراومد وای واییی اخخ اااخخ دربیار توروخدا دهنشو گرفت م گفتم محبوبه الان همه بیدار میشن بی تابی میکرد گفتم دختر 14 ساله که نیستی یکم تحمل کن اومد بره از زیرم محکم گرفتمشو تا نصفه هل دامد تو کونش کونش داغ داغ وتنگ بود مث لاستیک سکس تصویری کیرمو فشار میداد توش مث تنور با پاهاش از پشت لگد میزد ودست وپا میزد پاهامو قلاب کردم دور پاهاش دستاشم گرفتم دیگه.

بمو ریختم تو کونش

توی یبار کشیدم بیرون وای کونش اندازه در استکان وامونده بود یهو سریع بسته شد گذاشتم درش دیگه راحت رفت تو وگفت قارررپپ سکس تصویری رو کمر موندمو چند تا تلمبه کاری زدم که دوباره دادش رفت به هوا ابم اومد ویه نعره ای زدمو گردنشو گاز گرفتم ترسید 6 کش اب کیرمو با فشار ته کونش خالی کردمو نعره میزدم همونطور به بغل چسبیدم بهش تا قطه اخرم خالی کردمو کشیدم بیرون افتادم روش دوباره اروم اروم ناله میکرد ای پشت مای پشتم میکرد .شروع کردم نوازشش کردنو نیم ساعتی نازش کرمو مالیدمش تا با کلی غر ونق ویکم گریه اروم اروم خوابید نزدیکهای صبح بود پاشد مبرقو روشن کردم نگاه کردم دیدم اب از کونش سرازیر شده وپتو رو پر کرده کونشو تمیز کردم کیرم دوباره راست شده بود اینبار گذاشتم در کونش راحت رفت تو بیدارم نشد چند تا تلمبه زدمو دوباره ابمو ریختم تو کونش صبح ساعت 9 پاشیدم رفتم کله پاچه گرفتم اوردیم خوردیم خیلی ناراحت بود اول صبح میگفت پشتش درد میکنه سکس تصویری قسم خورد بار اولش بوده خلاصه جمعه رو بردمش باغ وحش وکلی گردشو نمیتونست زیاد راه بره میگفت حس میکنم پشتم یجوری شده اینا شب شام بیرون بودیم اومدیم خونه شب شنبه هم کردمش اما نزاشت دیگه کونشو بکنم کسشو به شدت گاییدم طوری که نصف شب از جلو هم گفت نمیتونم پدرمو دراوردی لبای کسشو برگردوندم از بس کردمش.

داستان سکس ایرانی

سکس زن زیبا کس زیبا کون زیبا سکسی زیبا سکس زیبا فیلم سوپرایرانی سکس آمریکایی جدید فیلم سکس آمریکایی فیلم گاییدن عکسهای سکسی عکس های سکسی

From:
Date: November 12, 2022