سکس تایلند کون دادن خانوم بلوند وسط اتوبوس روی دهن و بینی فاطمه میمالید

0 views
0%

سکس تایلند کون دادن خانوم بلوند وسط اتوبوس

سکس تایلند کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.
سمیرا هم صورت فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت:زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین
کیرش یکم باد کرده بود
حس کردم یجورایی بهم نظر داره اخه یجوری نگام میکرد کیرشم یکم باد کرده بود منم کونم به خارش افتاده بود خوب کیری داره و با خنده گفت حال نکرده بعدش ی مکسی کرد و گفت دخترهای ایرانی کجا هستن منم گفتم الان جمعس همشون تعطیل کردن که گفت پسرا هم تعطیلن و زد زیر خنده کیرشم حسابی شق بود خداییش خیلی داغ بودم گفتم پسرها هم تعطیلن ولی من اظافه کاری میکنم چشماش از ذوق میخندید با دسپاچکی گفت چقدر مبلغشه برای دو نفر فهمیدم داداششم هست من پولی نیستم ولی شیطون شدم گفتم ساعتی 100 دلار در اختیارم هر کاری بکنید رفتم حمام شیو کردم لباس زیر زنونه پوشیدم روشم ی ساپورت صورتی نازک که شورت لامبادای مشکیم از زیرش خودنمایی میکرد سوتینمو بستمو توی سوتینم لوازم جزیی ارایشمو گذاشتم روشونم لباس معمولیمو پوشیدمو رفتم سیاهه اومد با برادرش که عجب کیری بود برای خودش

خواهر ک کس باشه برادر حشری میشه

کیرشو تا اخر فرو کرد
مالوندن کونمو سینم من گفتم صبر کنید حاظر شم یکم رژ و ریمل زدمو موهامو حالت دادم اومدم بیرون دهنشون کف کرده بود بدن سفیدو نازمو تو ساپورت با سوتین میدیدن و اینکه ارایش ملیحی هم داشتم شروع کردم با عشوه رقصیدنو کونمو قر دادن بعد رفتم رو تخت دونفرشون با ناز داگ استایل کردم اونا هم بهم حمله کردن بغلم کردنو شروع کردیم عشق بازی کونمو میمالیدنو ازم لب میگرفتن با کمک من لخت شدن فقط شورت پاشون بود و کیرهای بزرگشون از زیر شرت دلبری میکردن یکم از روی شورت مالیدمو خوردم تا حسابی داغ کنن بعدش یواش یواش شورتشونو همزمان کشیدم بیرون چی میدیدم دوتا کیر سیاه با درازی بالای 20 سانت خیلی خوشفرم با کلفتی به اندازه کله کیراشون نوک تیزو قرمز بود خیلی ذوق کردم از این کیرایی که نصیب شده بود جفت کیرهارو دست گرفتمو یکم براندازشون کردم شروع کردم سر کیراشونو لیس زدنبا زبونم سر کیراشونو قلقلک میدادمو خایه هاشونو ماساژ میدادم بعدش کیراشونو نوبتی کردم تو دهنمو میک میزدم اهو اوهشون رفته بود هوا تا اینکه داداشش رفت پشت سرمو یکم با کونم بازی کرد یدفعه ساپورتمو از کون پاره کرد ی اهی کشیدو با سر رفت توی کونم لیسش میزدو دماغشو میکرد لای چاک کونم شورتمو از پام دراوردو لای کونمو باز کرد سوراخ کونمو بوس کردو زبونشو میزد بهش سرشو کرد لای کونم دوباره و دماغشو چسبوند به سوراخ کون نازم مشغول بو کردن شد چنان نفس عمیق میکشید که حس میکردم تمام وجودم از سوراخ کونم میره تو دماغشو کل وجودش حسابی که کونمو لیس زدو سوراخمو بو کرد جاشونو عوض کردن اومد گذاشت تو دهنم انگاری با کونم رازو نیاز میکرد سوراخمو چرب کردو انگشتم کرد تا جا باز کنم منم مشغول خوردن کیر داداشش بودم خی انگشتشو در اوردو سر کیرشو گذاشت در کونم یکم مالوندو شروع به فشار دادن کرد ولی کیرش سر میخورد اینور اونور تو نمیرفت خودم با دستم در حالی که داگ استایل بودمو کمرمو شکونده بودم پایین کونمو هوا کرده بودم و کیر داداشش تو دهنم بود دستم بردم عقب کیرشو از ته گرفتم سر کیرشو چسبوندم به سوراخم نگه داشتم سر نخوره اونم فشار داد با ی سوزش لذت بخش یواش یواش کیرش مثل مار میرفت تو کونم وای که داشتم دیوونه میشدم کیرشو تا اخر فرو کردو با ی ریتم ملایم عقب جلو میکردش انقد لذت بخش بود که یادم رفت ی کیر تو دهنمه و بی حرکت مونده بودم که با تکون کیر تو دهنم به خودم اومدمو ساک زدنو شروع کردم وقتی کیرشو میکرد تا ته کونمو داداشش میکرد ته حلقم

اب کیرشون پاشید

سکس
میکردیم کونم با دوتا کیر بین المللی که از برکت نمایشگاه بین المللی بود جر خورده بود موقع ساک زدن با گوشیم از خودمو کیری که تو دهنم بود سلفی میگرفتم اونیکی هم از کونمو کیری که توش کرده بود عکس میگرفتو سلفی مینداخت تا اینکه حس کردم سرعتش بیشتر شد داره اه اه میکنه میخواست کیرشو دربیاره نذاشتم اونم تا قطره اخر اب کیرشو تو کونم خالی کرد کیرش خیلی نبض میزد فکر کنم ی ته لیوان اب منی ریخت تو کونم خیلی باحال بود داخل کونم گرم شده بود اونیکی داداشش هم گفت داره ارضا میشه منم گفتم بریز تو کونم کیرشو کرد تو کونم چون کونم لیز بود کیرش سر خورد تو یکم عقب جلو کرد با فشار زیاد ابشو خالی کرد تو سوراخم منم همزمان ابم اومد کیرشو در اورد سوراخم باز باز بود لیوان روی میزو برداشت گرفت زیر سوراخ کونم منم منظورشو فهمیدمو زور زدم اب کیرا بیان بیرون اب کیرشون پاشید تو لیوان داداش اولیه با اشاره شصتش میگفت لایک لایک منم رو لیوان کونمو میزون کردمو بقیه اب کیرارو خالی کردم بیرون 2 سانت ته لیوان اب کیر جمع شده بود سفیدو غلیظ داداش دومیه لیوانو گرفت ازم گذاشت جلوی دهنم منم انقد شهوتی بودم همشو سر کشیدم

ماساژ سکسی خودارضایی دختران سکس پورن دختر سکسی سکس hd سکس ببین فیلم سکسی زن حشری سکس کون فیلم سکسی خارجی دانلود فیلم سکسی سکس باحال سارا جی کلیپ سکسی

verified profile,panties,slut,amateur,curvy,masturbation,horny,weird,wank,clown,wedgie,female-orgasm

From:
Date: October 28, 2022