سکس با مامان بلاخره کون دخت عمه ام رو گشودم وقتی خالم خونه نبود و پیش مامان

0 views

سکس با مامان بلاخره کون دخت عمه ام رو گشودم

سکس با مامان نمونه کارهام برم پیشش و در مورد تبلیغات باهاش حرف بزنم منم به دکتر گفتم من براتون یه کمپین تبلیغاتی طراحی میکنم و چند روز دیگه میام.
چند روز بعد خوش تیپ کردم و رفتم کلینیک، ساعت ۸ شب بود. منشیش گفت دکتر نیست. گفتم باشه و کمی با منشیه صحبت کردم که من مشاور تبلیغاتی ام، منشیه میگفت کارای تبلیغات دکتر رو من انجام میدم. خلاصه کمی حرف زدیم ولی چون من میخواستم با خود دکتره حرف بزنم و حرف زدن با منشیه رو سکس با مامان بیهوده میدونستم زیاد به منشیه محل ندادم.
البته منشیه خیلی توپ بود. قدش بلند حدود ۱۷۵-۱۸۰ و وزن حدود ۸۰ کیلو، بدن تو پر و کون گنده رون های گوشتی، شکم کوچیک و سینه های ۸۰-۸۵ بزرگ و قیافه ی شبیه کسهای
اون یکی سینشو با دستم میمالیدم و مامان جون خوشگلمم سکس با مامان واسم کیرمو میمالید
22سالگی تو کف کون و سینه های ناز و خوشگل مامان جونم بودم و یواشکی میرفتم تو حموم و تو طبقه لیاساش شرتشو بر میداشتم و باهاشون خودمو خالی میکردم و اونو همونجوری که منی توش ریخته بودم میذاشتم سر جاش که تقریبا بفهمه من اینکارو میکنم و تو کفش هستم اما نمیدونم اونموقع میدونست یا نه من از وقتی که بابام  سکس با مامان فوت شد به فکر یه کردن خوب از کون و کس مامان جونه خوشگلم افتادم این گذشت و تا سن 24 یعنی 2سال طول کشید تا با مامان جون قشنگم که خوشگل هم هست سکس کنم من تو 24سالگی شروع به برداشتن شرتهای مامان جونم کردم و اونارو با خودم میبردم خونه سکس با مامان خالم اینا و وقتی خالم خونه نبود و پیش مامان بزرگم بود و از اون نگهداری میکرد با شوهر خالم جلق میزدیم به یاد مامان جون و کون خوشگلش و منی میریختیم توش من شرتهای مامان جون خوشگلمو از طرف کون و کس اندازه کیرم سوراخ میکردم و از اونجا کیرمو میکردم سکس با مامان توش که به یاد کون و کس نازش باهاش جلق میزدم تا اینکه مامان از کم شدن شرتهای نازش که توش(توری،لامبادا،و…)تا معمولی بود فهمید که پسرش که من باشم شرتهاشو بر میداره یه روز که از دانشگاه اومدم خونه دیدم مامان جونم که اسمش پوران(پوری جون)آخ با یه ساپورت مشکی تنگ که تا زیر زانوش و کمی

سکس

پایینتر رو پوشونده بود و یه تاپ کوتاه قرمز پوشیده سکس با مامان بود که وقتی از در اومدم تو و دیدم مامان جونم تو یه همچین لباسی هست کیرم داشت از شدت شهوت و شق شدن که(طولش 18سانت و قطرش حدود 8سانت میشد)میترکید مامان جونم گفت برو دست و صورتتو بشور بیا که ناهار بخوریم و من اومدم پشت میز نشستم واسه خوردن ناهار که مامان جونم بلند شد رفت تو آشپزخونه که ماست بیاره آخ که وقتی از پشت اون کون نازشو تو اون ساپورت مشکی تنگ که حتی شورتشو میشد از رو ساپورت دید که یه شورت زرد سکسی چسبیده به کونش بود که کیرمو دوباره شق کرد و لندن و پاریسی سکس با مامان که کون مامان جونم موقع راه رفتن میزد آدمو حشری و دیوونه تر میکرد آخ وقتی اومد کاسه برداره تا خم شد من که روبروش نشسته بودم سینه های ناز و گنده مامانمو تو اون حالت دید زدم آخ چه سینه هایی داشت پیش خودم گفتم کاش لخت شده مامان جونمو الان میدیدمو سینشو میکردم تو دهنمو میخوردم و اون یکی سینشو با دستم میمالیدم و مامان جون خوشگلمم واسم کیرمو میمالید تو این فکر بودم که مامانم صدام کرد پسرم،رضا و من گفتم جانم مامان جونم و اون گفتش که حواست کجاست پس میخوام یه سوال بپرسم راستشو میگی و من سکس با مامان گفتم جانم بپرسین گفت اگه راستشو میگی و من گفتم حتما بپرسین دیگه جونم به لبم رسید مامان جونم ازم پرسید تو شرتهای منو از تو قفسه لباسام بر میداری و من شروع به من من کردن کردم آخه سرخ شده بودم و هول کرده بودم و انتظار همچین سوالی رو ندارم مامان جونم دوباره گفت رضا قرار شد راستشو بگی من من نکن و نترس و راستشو بگو کاریت ندارم اونوقت سرمو پایین انداختم

راند دوم بعد از سکس پارتی

نوک سینش و گرد و قلمبه ای سینه های پوری جونم
گفتم بله ببخشید به خدا غلط کردم دیگه از این غلطا نمیکنم که یهو دیدم سکس با مامان مامان جونم دستشو گذاشت زیر چونمو سرمو کشید بالا و گفت خجالت نکش من مامانتم و میدونم هر مردی که سنه تو هست شهوتش بالاست و من هم زنم و تنهام پس طبیعی که اینطوری با شهوت به من نگاه کنی و با فکر من جلق بزنی ناراحت نباش و بلند شو بریم تو اتاق من که وقتی رفتیم تو اتاق مامان جونم من رو هول داد رو تخت دو نفرشو افتاد روم و شروع کرد کیرمو مالیدن از رو شلوارمو لب گرفتن از من که من با تعجب و خجالت نگاش میکردم که لبشو از رو لبم برداشت و گفت رضا تو نمیخوای کاری انجام بدی مثل اینکه تو سکس با مامان بیشتر دنبال این بودی منو بکنیا منم سریع جواب دادم چرا نمیخوام شروع کردم تاپ مامانو ازش کندن وای چی میدیدم سینه های ناز و درشتی که از شدت حشری بودن پوری جونم نوکش داشت سوتینشو پاره میکرد یه سوتین توری مشکی تنش بود که نوک سینش و گرد و قلمبه ای سینه های پوری جونم دیده میشد بهش گفتم مامان خوشگلم میشه ساپورتتو جرش بدم آخه اینجوری حشری تر میشمو با حشر بیشتری میکنمت اونم گفت مشکل نداره هر کاری دوست داری بکنو هر جوری دوست داری بکن مامانتو ولی زود باش که دارم از شدت سکس با مامان حشر میمیرم پسرم و بعدشم گفت آخ جون پسر خوشگلم میخواد مامانشو بکنه میخواد کون و کس مامانشو بگاد،میخواد کون کوس مامانشو یکی کنه و بعد با یه لحن خاصی گفت آه منم تا مامان اینارو داشت میگفت ساپورتشو جر دادم و سوتینو شورتشو از پاش کندم و شروع کردم به خوردن سینه های ناز مامان جونم که دیدم صدای

فلیم سکسی کوس کوس خوشگل کوس زیبا کون کوس فیلم کوس سوراخ کون کوس سکس کوس کون کوس تپل کوس دادن کلیپ سکسی