سکس با زیر نویس فارسی جنده سیاه کوچولو کیر میکنه تو کونش

سکس با زیر نویس فارسی جنده سیاه کوچولو کیر میکنه تو کونش

سکس با زیر نویس فارسی آشنات کنم منم کرمکی گفتم از خدامه حسابی به خودم رسیده بودم ناگفته نمونه همه موهام بخاطر مسافرت کاهی کرده بودم که بنظرم خیلی واسه پسرا هوس انگیزه داشتم میگفتم ما هم رفتیم سرقرار با اقا علی که رفیقشو با خودش اورده بود البته خبر داشتم قراره بیاداسمش امیرعلی بود ازین تریپ پسرایی که ابرو بر میدارن چشاش هم سبز بود بهش میومد خودش آبنه ای باشه ولی واسم مهم نبود چون حسابی اهل حالم و دوس دارم با همه جور آدمی باشم خلاصه از داستان عقب نیفتیم بعد 5 دقیقه آنچنان با هم گرم گرفتیم که نگو بعد برخلاف تصورم یهو دیدم سحر گفت پاشو باهاشون بریم گفتم کجا؟گفت بابای علی پیمانکاره یه ساختمان نیمه کاره دارن بریم اونجا اینجا ممکنه گشت بگیرتمون من یکم استرس داشتم ولی امیر علی اصرار کرد و منم گفتم باشه رفتیم ساختمون7 طبقه بود کاملا ساخته شده بود اماده فروش برخلاف تصورم خیلی بزرگ و شیک سکس با زیر نویس فارسی بود طوری که من سحر رو گم کردم به خودم اومدم دیدم تو یه واحدم با امیر علی سریع پرید روم به لب گرفتن جاکش خیلی عجله داشت منم همکاری کردم روسریمو دراورد یکم ناز کردم که دست به بدنم نزن که اون اصن گوش نمیداد زیپ شلوارمو باز کرد و دستشو کرد توی شرتم اون لحظه سریع حشری شدم چشامو بستم تا بیشتر حال سکس با زیر نویس فارسی کنم اونم ناقلا کاملا میدونست چی کنه آروم چوچولمو میمالید که حسابی آب ازم راه گرفته بود خیلی زود میخواستم ارضا شم اما دوست نداشتم واسه همین دستشو دراوردم رو زانو

نامادری حشری چه حالی میده به پسر جدیدش

در کون تپل و سفیدم کیرشو میمالید
نشستم شلوارشو بزور کشیدم پایین چون خیلی تنگ بود کیرش کلفت و دراز بود اما سردر نمیارم چند سانت بود ولی یادمه که قرمز بود خوشم نیومد سبزه جذاب سکس با زیر نویس فارسی تره خلاصه تا ته کردمش تو دهنم ساک زدنو خوب بلدم اونم تو فضا بود تند تند میبردمش داخل و درش میاوردم یدفعه تا تخماش میکردم تو حلقم طوری که دو سه بار عق زدم که این کمک کرد کیرش خیلی لیز شه گفتم بسه؟ گفت آره جیگرطلا قمبل میکنی منم هیچی نگفتم فقط سگی وایستادم شلوارمو تا زانوم کشید پایین یه تف زد در کون تپل و سفیدم کیرشو میمالید درش دیگه تحملم تموم شده بود نمیدونم چرا لفتش میداد میزدش به کسم گرمای کیرش که به کسم میخورد بیشتر ازم آب میریخت فکر کنم اون لحظه کسم سکس با زیر نویس فارسی سه برابر همیشه شده بود یدفعه باسرعت کردش تو کونم که خیلی درد گرفت گفتم هوی وحشی چته گفت کونت روانیم کرده تند تند تلمبه میزد طوری که کونم میلریزید اونم به تقلید از فیلم پورن محکم میزد به لمبرهام خیلی درد داشت ولی اونقد شهوتی بودم سکس با زیر نویس فارسی که جون نداشتم بگم نزن سرمو به یکطرف رو زمین گذاشته بودم چشامم ناخوداگاه بسته میشدن دستشو از عقب اورد چوچولمو میمالید میگفت اوف چه خیس کردی دخمل بزارم کست اوپنی؟ گفتم نه پررو نشو دیگه یدفعه موهامو کشید سمت بالا خیلی درد داشت

ماجرا رو توضیح داد.مهدیه و دوستاش فروزان و فتانه و سمیرا رو خوابوندن روی زمین!چون تعدادشون کمتر بود جرات نمیکردن کاری کنن و 3 تایی کف سکس با زیر نویس فارسی هال دراز کشیدن.آیدا و مهدیه و دوستاش همگی با هم شروع کردن با کف پاهاشون به خفه کردن سمیرا و فروزان و فتانه!!!!من فقط صدایی که میشنیدم این بود:اوممممم………اوفففففف…………چه بوی عرق کف پایی……..اوففففف………بعد از 20 دقیقه آیدا و مهدیه و دوستاش به شکم خوابیدن و سمیرا و فروزان و فتانه شروع کردن به لیسیدن و خوردن از کف پاهاشون!!!!آیدا همین طور که کف پاهاش توسط فروزان خورده میشد با غرور گفت:فروزان از مزه عرق کف پاهام بگو.فروزان یه نگاه مظلومانه به آیدا کرد و گفت:شوره!!!!اوفففف…….حالم داره به هم میخوره!!!!!! حشری شدم چشامو بستم جنده سیاه کوچولو کیر میکنه تو کونش سکس سکس با زیر نویس فارسی خلاصه 9 ماه پیش رفته بودیم مسافرت اصفهان خونه عموم دختر عموم که اونم کس کم نظیریه واسه خودش گفت سکس با زیر نویس فارسی بریم با دوس پسرم

کسم داره میسوزه
گفتم آخ با این کلمه ام خیلی حال کرد هی میگفت جوووون درد داره؟بازم میخوای منم حشری شده بودم شدید.میگفتم آره میخوام بده بخوره کونم بهش بده اونقد بخوره تا سیر شه بکن بکن تند تند بزن داشتم ارضا میشدم با جیغ گفتم دارم میام کسمو محکم بمال اونم با صدای بلند آه اه میکرد که فهمیدم اونم همزمان داره ارضا میشه هردومون صدامون حسابی بالا رفته بود که داغی آبشو تو کونم حس کردم خودمم ارضا شده بودم بعد چن ثانیه کشیدش سکس با زیر نویس فارسی بیرون ازم یکم از آبشم ریخت بیرون با دستمال مرطوب که تو کیفم داشتم خودمو پاک کردم ولی کل لباسام خاکی شده بود تو دلم بهش فحش میدادم ولی از حق نگذریم خب به منم خوش گذشته بود از بس کسمو محکم مالیده بود که سوزش داشت گفت خوشت اومد گفتم حرف زیادی نزن کسم داره میسوزه گفت تازه اون کلمه که گفتی بمال باعث شدد سریع آبم بیاد اگه ساکت بودی طوری میکردمت که بگن امیرعلی ازم فرار کنی خب دوستان این یکی از خاطرات سکس با زیر نویس فارسی من بود اون شب مارو رسوندن خونه و منو سحر تا صبح سکسمونو باتموم جزییاتش واسه هم تعریف میکردیم
سکس با خاله سکس با سگ سکس با حیوانات سکس دختر خوشگل جق زدن جق زدن دختر سکس پسر سکسی مادر بزرگ سکس با مادر مادر سکسی مادر و پسر سکسی مادر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *