سکس با دختر ایرانی آب کیر پاشی به هفت روش سامورایی نویسی رو هم توش رعایت کنم

سکس با دختر ایرانی آب کیر پاشی به هفت روش سامورایی

سکس با دختر ایرانی بیرون یه جای خلوت میخوام مهسا رو بکنم چون شهر ما هم اونقدی بزرگ نبود رفتیم یه ده دیقه بیرون از شهر من از ماشین پیاده شدم تا سامان کارشو بکنه وقتی کارشون تموم شد بهم گفت رفتم داخل ماشین بوی بدی میومدگفتم ریدید یا سکس کردید که دوتایی باهم زدن زیر خنده خلاصه گذشت تا یه روز تو خیابون تنها داشتم با ماشین میرفتم بارون شدیدی میزد یهو دیدم مهسا وایساده لب جاده زدم کنار گفتم مهسا بیا بالا دیدم اومد بالا و نشست جلو بعد کلی سلام علیک و احوالپرسی گفت مزاحمتم شدم نزاشتم به قرارات برسی منم زدم زیر خنده گفتم بابا قرار کجا بود سکس با دختر ایرانی اونم گفت بابا ایول پس بیکاری بریم دور دور منم گفتم اره واسه شما بیکارم..بارون شدیدی میزد وایسادم دم پیتزا فروشی گفتم گشنته گفت اره دوتا پیتزا مینی گرفتم تو ماشین داشتیم میخوردیم که دیدم گفت تو از دهنی کسی بخوری بدت میاد گفتم بستگی داره کی باشه گفت مثلا من گفتم تو اره میخورم یه گاز زد رو پیتزا گفت بخور منم خوردم بعدش که تموم شد گفتم سامان نفهمه که من سوارت کردم گفت اگه تو نگی منم نمیگم بعدش یه نیم ساعتی تاب خوردیم خیلی حشرم زده بود بالا بهش گفتم اگه ببوسمت نه نمیگی گفت نه چرا نه بگم سکس با دختر ایرانی گفتم خب بریم یه جای خلوت رفتیم یه جا زدم کنار شروع کردیم لب گرفتن و بعد دستم بردم تو سینه هاش و گردنشو میخوردم گفتم تو ماشین
کون گرد و قلمبه

آب کیر پاشی به هفت روش سامورایی

سکس
واقعا شهوت چیز عجیبیه ، درست یا غلط وقتی که بالا بزنه دست به کارایی میزنی که نظم طبییعی زندگیت‌‌ رو ممکنه‌‌ بهم بزنه. همتون میدونیم‌چی میگم غیر این بود اینجا نبودین‌.الان کیرتو دستت گرفتی منتظری ببینی من چی میگم‌ خودتم همین حسو تجربه کنی .شهوت ! این یه هدیه از طرف خداست یا یه هدیه‌ از طرف شیطان؟! اهمیتی داره ؟! به هر حال یه هدیه ست.تو گشنت باشه جلوت غذا بزارن نمیخوری؟! خب منم خوردم .همیشه انگار حس می کردم … صبر کن مگه اسمش داستان نیست به جق زدنت هم میرسیم‌ یکم‌ صبر کن.اگه یه داستانه بزار اصول داستان نویسی رو هم توش رعایت کنم. سکس با دختر ایرانی داشتم میگفتم همیشه انگار حس میکردم که دوست دارم حس رابطه جنسی مقعدی یا همون کون دادن رو تو زندگیم داشته باشم.باشه فحش بده ، قضاوت کن مردم لعنتی ایران .خودمم لعنتیم آره .‌پارسال خانوادم دسته جمعی رفته بودن مسافرت من چند روزی تو خونه تنها بودم و سر کار میرفتم.یکم پول در آوردم گفتم یه خستگی ایم در کنیم بابا دیگه. برنامه ریختم عرق و گل گرفتیم با بچه ها کشیدیم و نوش کردیم سلامتی جمع کص خوار غم ! سه نفر بودیم یکیمون عصر بود گفت کار دارم باید برم . من موندمو یکی از بچه ها. از خودمم میگم  سکس با دختر ایرانی .من وزنم زیاده ۱۱۰ ، قدم‌۱۷۴.موها و چشای مشکی دارم پوست سفید و نرم و کم مو. شکم‌گنده دول نامناسب ، ای روزگار نامناسب

اون کیر کلفت و خوشگل و دوست داشتنی,بیاری بکنی تو کوسم

یه کون گرد و قلمبه و پر دنبه ولی سفت .شروع کردیم پیک زدن بعد گفت یه چیزی بزار .من با تلوزیون وسط خونه سوپر گذاشتم.عاقا کیفیت با لب و دهن بازی‌میکرد این زنه یه اندامی داشت بود . اره من یادمه اسمشو خیلی خوبه چون‌. این رفیقمون حشری شد مستی هم بهش غلبه کرده بود .منم چت و مست بودم .این دراز کشید کمربندو زیپش رو باز کرد ، کیرشو آورد بیرون میمالیدش. گفتم چیکار میکنی؟! گفت :بیا برای هم دیگه‌کیرای همو بمالیم من رفتم تو دستشویی توی دستشویی رفت رو مخم کیر منم راست شد .رفتم کنارش خوابیدم .هیچ حرفی ردو بدل نشد سکوت بود .با کیرش ورمی رفت و صدا نفساس میومد . سکس با دختر ایرانی آروم دیدم داره دستشو میاره سمت من.خوشم اومد.از رو شلوار کیرمو گرفت. من سریع در آوردم شلوارمو حالا گرمی دستاشو رو کیرم حس میکردم.منم‌ شروع کردم کیرشو مالیدن خیلی خوشش اومد انگار نرمی و گرمی دستام رو دوست داشت .لباساشو کامل در آورد. اون لاغر بود

میمالیدش به کونم
.خشک .نصف من بود. سبزه بود .منم لباسامو در آوردم. دراز کشدیم . پشتم بهش بود. گرمای دستش سینه های سرخ و سفید و نرم منو نوازش میکرد .سینه های من تو مشت جا میشه اینم هم نرمه هم سفته. با نوک‌سینم بازی کرد و بعد مشتش کرد.چسبیده بود بهم.از گرمای هوای دماغش پشت گردن میشد طعم فلفلی شهوت رو احساس کرد .اومد برام در همون حالت با دستش جق زد. کیرم‌ در سیخ ترین حالت ممکن بود. حشرم زد بالا بهش گفتم مثل آقاها لم‌بده سرشو بزاره رو پشتی و بخوابه . دو زانو زدم بین پاهاش. شروع کردم براش جق زدن . کیرش بزرگ‌بود. کلفت بود.ابهت داشت ولی زیاد بلند نبود .چاق و چله بود سرخ سکس با دختر ایرانی !سرش کوچیک بود خیلی کوچیک. گفت خایه هام! شروع کردم لطیف سر انگشتامو تف زدم براش خابه مالی کردم. تحقیر کنندس ولی وقتی اون گوشت داغو و بزرگو تو دستم میگرفتم داشتم کیف میکردم. نمیتونستم از جق زدن دست بردارم. با خودم گفتم داری ضایع بازی در میاری . اینجا مردم قضاوتت میکنن اگه برای بقیه بچه ها تعریف کنه چی .بعد این جریانم ارتباطم‌رو کلا باهاش قطع کردم اینه که کلا ارتباطم رو با بچه ها قطع کردم نکنه فهمیده باشن .همین چند ماه بعد اون جریان یکی از بچه ها تل پیام داد استیکر خنده گذاشت منم جواب ندادم انگار ندیدم نمیدونم چرا بعد مدتها که هیچ ارتباطی با هم نداشتیم چرا باید بیاد . شما ها خیلی عوضی هستین .جامعه رو گاییدم.گفتم بسه تو جق بزن برام. خوابیدم‌برام جق زد چند دقیقه بعد آبم اومد.کیرش همچنان سفت بود . رفتم حموم اونم اومد چسبیدیم به هم با دنبه های کون سفیدم بازی میکرد با دستش یهو سیلی زد به کونم . خیلی حشریم کرد این سوزشس کیرشو مالوندم .همچنان خیلی سیخ و استوار و سفت بود. میمالیدش به کونم. خیلی خوشم میومد .گفت بیا حالا که با شامپو کل بدنمو شستمو تمیزه یکم برام‌ساک سکس با دختر ایرانی بزن.میدونم الان ساک بزنم تو داستان خیلی حشری میشی ولی این حقیقت نداره .من ساکت شدم .زل زدم به کیرش. تصور کردم که براش ساک میزنم. خیلی دوست داشتم حرارت این گوشت تو دهنم باشه. تخمای بزرگش روی زبونم.اگه میزدم پر تف میزدم

سینه هامو فشار میداد
. به شریکتون اگه پایس اینکارو بکنین لواشک بدین آی پرتف میزنه . ولی من به همین علت که ترسیدم آبروم بره چون کار حقیریه این کارو نکردم.رفتیم بیرون من یه رول بار زده داشتم روشنش کردم . جق و گل خوبه اره .داشتم میکشیدم. دیدم این در حالیکه خوابیده داره کیرشو میماله غر میرنه که من آبتو آوردم ولی تو آب منو نیاوردی . یه چند دقیقه بعد رفتم دراز کشیدم مسط پاش. وزنم رو آرنجام انداختم کیرش جلو صورتم اومد. و شروع کردم جق زدن براش. یهو رفتم از کمد کرم لطیف کننده آوردم کلی مالیدم به کیرو خایش.عشق کرد. همینطور که کیرشو میمالوندم ناخودآگاه تو چتی از کیرش تعریف میکردم.میگفتم ماشالا سکس با دختر ایرانی به این کیر خیلی خوبه و اینا.تو چتی قفلی زده بودم رو جق زدن .اونم کیرش همچنان سیخ چه کمری داشت.گفت بشین روش. اومدم بالاش آروم کیر عظیم‌ رو گرفتم جا دادن تو سوراخ. چون کرم زده بودمو سرش کوچیک‌ بود راحت رفت تو .اینم بگم همینطور که متوجه شدین دفه اولم بود. اومدم پایینتر سوزش و درد شدیدی گرفت بعد آروم ترشد گرمای نازنینی رو تو خودم حس کردم . بالا و پایین میرفتم.دستاشو فشار داده بود دور لپای کونم.هی میگفت جون. تند تند بالا و پایین میکردم نفسم تند شد . از گلوم آه حشرناک ، آتشین وخسته ای اومد بیرون.اون گفت جووون .تو چشمام نگاه میکرد و میدیدم پوزخند پیروزمندانه ای به لب داره .حس پیروزی داشت که یه کون چاق و تنگو پاره کرده .منم تو حال خوبی بودم داشتم عشق میکردم. در همون حال با دست راستش شروع کرد سینه هامو فشار میداد . سکس با دختر ایرانی وای که چقد لذت بخش و داغ بود کیرش .بعدشم خودم بلند شدم سگی نشستم .نفس تند تند میکشیدم.گفتم بکن منو اینجوری .گذاشت درم‌تا ته کرد تو.این درد سوزان و با لذت جهنمی رو بلعیدم میخواستم مقاومت کنم ولی از ابهت اون کیر نتونستم وزنمو رو آرنجام نگه دارم و سرو گذاشتم روی زمین. بالشتو مشت کرده بودم. تند تند میکشید بیرون و فشار میداد تو. گاز گرفته بودم بالشتو که صدا خونه همسایه نره. ولی استادانه میکرد . خوب کونم گذاشت.پاره کرد کونمو ولی ماهرانه و آروم این که میگم تند اونقدرا سکس با دختر ایرانی هم تند تبود.دید دارم بالشتو کاز میگیرم آروم تر کرد سرعتو. دکتر نبود ولی منو خوب کرد

کون دادن دختر ایرانی سکسی مادر و دختر کون دختر ایرانی دختر لخت کوس دختر سکسی دختر جوان کون دختر سکس با دختر خودارضایی دختر فیلم لز ایرانی کلیپ سکسی

verified profile,hardcore,hot,rough,real,amateur,homemade,young,big-ass,indian,couple,hotel,desi,big-cock,big-boobs,aunty,indian-sex,bhabhi,indian-couple,chudaai,verified-profile

2 thoughts on “سکس با دختر ایرانی آب کیر پاشی به هفت روش سامورایی نویسی رو هم توش رعایت کنم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *